zwrotnik raka International Sympozjum on HPV Infection In Head and Neck CancerW dniach 13-14 listopada 2014 r. w Poznaniu odbędzie się międzynarodowe forum poświęcone roli infekcji wirusem brodawczaka ludzkiego HPV w nowotworach płaskonabłonkowych regionu głowy i szyi – International Symposium on HPV Infection in Head and Neck Cancer.

W grupie chorych z rakiem płaskonabłonkowym głowy i szyi HPV–zależnym brak jest jednoznacznych standardów dotyczących diagnostyki onkologicznej oraz leczenia interdyscyplinarnego.


Interesujący program naukowy wydarzenia powinien zainteresować specjalistów z zakresu wielu dyscyplin medycznych (laryngologów-chirurgów głowy i szyi, chirurgów szczękowo-twarzowych, radioterapeutów, onkologów klinicznych i patomorfologów), jak również lekarzy pierwszego kontaktu.

Konferencja została zorganizowana przez trzy Europejskie Towarzystwa Naukowe: Polską Grupę Badań Nowotworów Głowy i Szyi, Interdisciplinary Working Group for Head and Neck Tumors from the German Cancer Society oraz Dutch Head and Neck Society. Patronat naukowy nad poznańskim sympozjum sprawuje European Head and Neck Society.

Założenia programu International Symposium on HPV Infection in Head and Neck Cancer

W ramach International Symposium on HPV Infection in Head and Neck Cancer przewidywane są sesje poświęcone szeroko pojętej diagnostyce onkologicznej w kierunku detekcji wirusa oraz parametrom towarzyszącym infekcji, leczeniu operacyjnemu w tym również chirurgii robotowej, oraz radioterapii i chemioterapii. Wyniki leczenia w tej grupie nowotworów są wysoce niezadowalające, a główną tego przyczyną jest brak właściwej koordynacji w planowaniu leczenia. Sukces możemy osiągnąć jedynie wprowadzając zasadę leczenia interdyscyplinarnego  i spersonalizowanego. Podczas spotkania zapewnione zostanie symultaniczne tłumaczenie.

Poznańskie sympozjum na temat roli infekcji wirusem brodawczaka ludzkiego HPV w nowotworach płaskonabłonkowych regionu głowy i szyi poprzedzi siódma edycja europejskiego kursu dotyczącego interdyscyplinarnego leczenia nowotworów głowy i szyi – European Head&Neck Course, która odbędzie się po raz pierwszy w Polsce, w dniach 1-3 Października 2014 w Poznaniu.

Organizatorami kursu są: Klinika Chirurgii Głowy, Szyi i Onkologii Laryngologicznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, Wielkopolskie Centrum Onkologii, Polska Grupa Badań Nowotworów Głowy i Szyi, University Hospital Birmingham i VU University Medical Center Amsterdam. Kurs odbywa się pod patronatem European Head &Neck Society i jest adresowany do wszystkich specjalistów, którzy biorą udział w leczeniu nowotworów głowy i szyi.

Udział w kursie zapowiedzieli wybitni naukowcy, między innymi: Randal Weber (MD Anderson Cancer Center, Huston, USA), Rene Leemans (Otolaryngology, Head and Surgery, VU University Medical Center Amsterdam), Hans Langendijk (University of Groningen), Piero Nicolai (University of Brescia), Jan Vermorken (Antwerp University Hospital), Sat Parmar (Plastics/Ear, Nose and Throat/Maxillofacial/Trauma Ward, University Hospital Birmingham), Jean Louis Lefebrve (Centre Oscar Lambret at the Northern France Comprehensive Cancer Center, Lille), Paul Pracy (University Hospital Birmingham).

więcej informacji na stronie: www.hpv2014-poznan.pl

 

ZOBACZ: NOWOTWORY GŁOWY I SZYI