Pacjenci z regionu Europy Centralnej i Wschodniej łączą się dla poprawy wyników leczenia onkologicznego. Wystartowała międzynarodowa ankieta oceniająca stan opieki onkologicznej w regionie Europy Centralnej i Wschodniej.

W ramach wspólnej inicjatywy organizacji pacjentów onkologicznych z krajów Europy Środkowej i Wschodniej – Joint Action of Cancer Patient Organizations in CEE Countries (JACPO) przygotowano ankietę pacjencką, której celem jest dostarczenie informacji na temat wyników leczenia nowotworów wśród pacjentów naszego regionu.

Wspólna europejska inicjatywa pozwoli na zebranie danych, które pokażą rzeczywiste potrzeby pacjentów w różnych obszarach opieki onkologicznej i zostaną przedstawione publicznie w formie końcowego raportu.

Dzięki współpracy regionalnej ankieta została przygotowana w 10 językach (również w języku polskim) i  jest dostępna w Polsce, Bułgarii, Chorwacji, na Węgrzech, w Macedonii, Rumunii, Serbii, Słowacji i Słowenii.

Pomóż ocenić stan opieki nad chorymi na raka w naszym kraju – podziel się swoim doświadczeniem i wypełnij ankietę już dziś!

PRZEJDŹ DO ANKIETY