9 lutego 2019 roku odbędzie się drugi Kongres Medycyny Integralnej „Bądź integralny w zdrowiu. Prewencja i leczenie chorób przewlekłych”. Na zaproszenie organizatora – Fundacji Małgorzaty Braunek Bądź – wystąpią eksperci ze Stanów Zjednoczonych, Izraela oraz Polski specjalizujący się w opiece klinicznej nad pacjentami. Nadrzędnym celem kongresu jest wyjaśnienie na czym polega medycyna integralna oraz holistyczne podejście do zdrowia.

Program wydarzenia obejmuje najbardziej aktualne tematy związane z medycyną i zintegrowanymi metodami leczenia, prewencją chorób przewlekłych i promocją zdrowia. Całodniowe spotkanie skierowane jest do osób chorych przewlekle i ich bliskich, osób zdrowych, zainteresowanych zapobieganiem chorobom przewlekłym, studentów uczelni medycznych oraz pracowników placówek medycznych.

Szczegółowe informacje: www.fundacjabadz.pl

KONGRES BĄDŹ INTEGRALNY W ZDROWIU

Kongres „Bądź integralny w zdrowiu. Prewencja i leczenie chorób przewlekłych” składa się z trzech części – wykładowej, debaty prelegentów oraz warsztatów. Spotkanie prelegentów poprowadzi Agnieszka Cegielska, dziennikarka. Część wykładową rozpocznie dr Yair Maimon, uznany specjalista z Izraela, który wygłosi wykład oparty na przeprowadzonych badaniach klinicznych, pt. „Medycyna przyszłości w oparciu o 3000 lat doświadczeń”, przybliżający  zasadność współpracy medycyny konwencjonalnej z Tradycyjną Medycyną Chińską i znaczenie integralnego podejścia do zdrowia.

Dr Lee N. Smith ze Stanów Zjednoczonych w wykładzie pt. „Wpływ duchowości na umysł i ciało” nawiąże m.in. do tematu  nadwrażliwości układu nerwowego, stresu (distress, eustress)  czy praktyk zmieniających destrukcyjne nawyki w lepsze samopoczucie.

Prof. dr hab. Piotr Trzonkowski w wykładzie „Dlaczego medycyna wymaga czasu i czy to musi tyle kosztować” przedstawi m.in. ścieżkę rozwoju nowoczesnych terapii – od odkrycia do gotowego leku, mającego zastosowanie w terapiach chorób autoimmunologicznych, nowotworowych i w medycynie regeneracyjnej.

Dr hab. n. med. Grzegorz Władysław Basak w prelekcji „CAR T – żywe leki: przyszłość leczenia nowotworów?” przybliży temat immunoterapii nowotworów.

Druga część kongresu to debata prelegentów, którą poprowadzi Żaneta Geltz, redaktor naczelna magazynu „Hipoalergiczni”. Kongres zakończy cykl warsztatów.

Wśród poruszanych tematów znajdą się czynniki środowiskowe, gdzie wspólnie z dr n. med. Elżbietą Dudzińską omówimy problem zanieczyszczenia powietrza. Małgorzata Jakubczak, wykładowca w The Institute for Mindfulness-Based Approaches, poprowadzi warsztat z zakresu mindfulness. Kasia Bem, nauczycielka jogi i medytacji, RYT 800, nauczy uczestników jak prawidłowo oddychać oraz zaprezentuje proste metody relaksacji i radzenia sobie ze stresem, natomiast dr n. med. Danuta Myłek omówi temat alergii i żywienia.

Medycyna integralna to praktyka medyczna mająca na celu utrzymanie zdrowia w jak najlepszym stanie. Traktuje człowieka całościowo, uwzględniając – zarówno w leczeniu, jak i profilaktyce zdrowotnej  – wpływ umysłu, duchowości i emocji na ciało. Potwierdza też znaczenie relacji między lekarzem i pacjentem. Podejście integralne wykorzystuje połączenie najlepszych terapii medycyny konwencjonalnej z rzetelnymi, naukowo zbadanymi metodami niekonwencjonalnymi w celu osiągnięcia optymalnego zdrowia i leczenia. Rozumiejąc, że ciało i umysł są ze sobą połączone, możemy w pełni świadomie wpływać na nasze zdrowie, kompleksowo leczyć i zapobiegać chorobom. Wierzymy, że integralne podejście w medycynie jest przyszłością, a holistyczne podejście do zdrowia powinno być podstawą opieki zdrowotnej. Tak postrzeganą „medycynę przyszłości” uczyniliśmy przewodnim tematem tegorocznego wydarzenia tłumaczy Orina Krajewska, prezes Fundacji Małgosi Braunek „Bądź”.

Fundacja Małgosi Braunek „Bądź” działa na rzecz popularyzacji i rozwoju medycyny integralnej w Polsce. Podejście Fundacji zainspirowane jest filozofią życia Małgosi Braunek i jej osobistym doświadczeniem choroby nowotworowej. Fundacja inicjuje i wspiera współpracę przedstawicieli różnych dziedzin medycyny niekonwencjonalnej oaz  konwencjonalnej i poprzez szerzenie merytorycznej, wiarygodnej wiedzy o medycynie zintegrowanej.