Międzynarodowe Centrum Badań Klinicznych AstraZeneca w Warszawie rozszerza działalność i tworzy nowe miejsca pracy w części badawczo-rozwojowej sektora farmaceutycznego. W ostatnim roku na świecie firma zainwestowała w działalność badawczo-rozwojową ok. 6 mld $, z czego znakomita część to projekty badawcze prowadzone z Polski. Ośrodek, który obchodzi właśnie swoje szóste urodziny, w ciągu kilku lat przerodził się z centrum zatrudniającego 90 osób i prowadzącego 5 projektów, w ponad 500-osobowy zespół, koordynujący ponad 65 międzynarodowych projektów badawczych.

W 2011 roku AstraZeneca otworzyła w Warszawie – jako pierwsze w tej części Europy – globalne Centrum Badań Klinicznych. Firma dostrzegła drzemiący w Polsce ogromny potencjał intelektualny oraz gospodarczy do rozwoju tego typu inwestycji. Początkowo Centrum budowało swoją siłę na kompetencjach, istniejącego już wcześniej, lokalnego działu badań klinicznych, a z czasem przerodziło się w największe centrum koordynacji badań w firmie i dziś funkcjonuje jako jeden z trzech tego typu ośrodków AstraZeneca na świecie (obok Kanady i Chin).

Ośrodek jest unikalnym przedsięwzięciem na polskim rynku innowacyjnych firm farmaceutycznych, odpowiedzialnym za badania w kluczowych dziedzinach terapeutycznych (również w onkologii), z największym w Polsce zespołem zarządzającym globalnymi programami badań klinicznych oraz pełnym zakresem funkcji związanych z koordynacją badań klinicznych.

Zarządzanie globalnymi projektami badań klinicznych wymaga szerokiego grona specjalistów, którzy zajmują się planowaniem sposobu wykonania badania, koordynacją jego prowadzenia w różnych krajach świata, włączając w to rekrutację pacjentów, gromadzenie danych klinicznych i zarządzanie nimi. Ponadto tworzą oni zaawansowane analizy statystyczne i raporty, które są podstawą późniejszych wniosków o rejestrację produktów leczniczych w wielu regionach świata. Od kilku lat AstraZeneca przyciąga zainteresowanie wysoko wykwalifikowanych pracowników sektora medycznego, biotechnologicznego i specjalistów analizy danych, nierzadko posiadających wybitne kompetencje w swojej dziedzinie.

Tylko w 2017 roku firma przyjmie do pracy w Polsce ponad 450 osób, z czego aż 250 do zespołu badań klinicznych. Poza osobami z dziedziny medycyny czy „life science”, zatrudnienie znajdzie także duża grupa doświadczonych statystyków czy programistów.

AstraZeneca jest obecnie zaangażowana globalnie – sama i we współpracy z innymi podmiotami zewnętrznymi – w 133 projekty badawcze. W III fazie badania lub na etapie procesu rejestracyjnego firma posiada łącznie: 12 nowych molekuł (w tym w astmie ciężkiej, raku płuca, raku piersi) oraz 26 nowych wskazań dla posiadanych leków. Co drugi projekt globalny jest koordynowany z warszawskiego Centrum i są wśród nich te kluczowe dla całej firmy. Kadra z Polski koordynuje dostarczanie danych badawczych i przygotowuje dokumentację rejestracyjną wielu naszych nowych leków zarówno dla amerykańskiej agencji regulatorowej FDA (Food & Drug Agency), jak i Europejskiej Agencji Leków (EMA).

– Centrum Badań Kliniczych AstraZeneca w Warszawie ma dzisiaj pełny wpływ na sposób prowadzenia badań klinicznych na całym świecie, nasi specjaliści piszą protokoły badań, uczestniczą w wyborze krajów, w których badanie będzie prowadzone, a także koordynują pracę swojego zespołu, zespołów w poszczególnych krajach i  innych organizacji wspierających badanie, jak na przykład centralne laboratoria czy naukowe komitety nadzorujące badanie. Zespół działa w sposób absolutnie twórczy, zatrudnieni profesjonaliści mają możliwość wdrażania własnych koncepcji, co przeradza się niejednokrotnie w prawdziwie innowacyjnie rozwiązania – podkreśla Alina Pszczółkowska, Dyrektor Zarządzająca Projektem Rozbudowy Globalnego Centrum Badań Klinicznych.

Jesteśmy dumni, że nasze warszawskie Centrum Badań Klinicznych odgrywa coraz większą rolę. Polska ma ogromny potencjał do prowadzenia badań rozwoju leków – mamy nadzieję, że dostrzegą go także inne firmy z naszej branży – dodaje Patryk Mikucki, Dyrektor ds. R&D Regionu Europa w AstraZeneca.

Międzynarodowe Centrum Badań Klinicznych AstraZeneca w Warszawie, opracował PG, na podstawie materiałów prasowych;

PRZEJDŹ DO: BADANIA KLINICZNE W ONKOLOGII