Chemoembolizacja jest nowoczesną metodą celowanego leczenia raka, która pozwala na przedłużenie życia pacjentów z nieoperacyjnymi guzami wątroby i jelita grubego. W Szczecinie działają dwa ośrodki, które oferują leczenie z użyciem tej techniki. Chemoembolizacja jest stosowana od 2015 roku w szpitalu na Pomorzanach (Samodzielny Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 2 PUM w Szczecinie) gdzie prowadzi się leczenie nowotworów pierwotnych wątroby i przerzutowych z jelita grubego do wątroby, natomiast w szczecińskim Szpitalu Wojewódzkim stosuje się chemoembolizację nowotworów pierwotnych wątroby.


Standardowa chemioterapia powszechnie stosowana w leczeniu nowotworów podawana jest najczęściej dożylnie i działa w całym organizmie, co oznacza, że wywołuje także znane wszystkim efekty uboczne. Nowe leczenie polega na podaniu chemioterapeutyku (irynotekanu lub doksorubicyny) bezpośrednio do guza nowotworowego przez cewnik umieszczony w tętnicy. Powoduje to zamknięcie przepływu krwi tętniczej do guza utrzymujące się przez około tydzień oraz zahamowanie dostarczenia do niego tlenu oraz substancji odżywczych. W ten sposób zapewnione jest wysokie stężenie leku w obrębie ogniska nowotworu, natomiast minimalne w zdrowych tkankach. Koncentracja leku następuje w konkretnym miejscu choroby.

chemoembolizacja raka jelita i wątroby Szczecin

„Chemoembolizacja polega na podaniu chemioterapeutykubezpośrednio do guza przez cewnik umieszczony w tętnicy”


CHEMOEMBOLIZACJA RAKA WĄTROBY  I JELITA – SZCZECIN LIDEREM

Niezaprzeczalnie chemoembolizacja ma pozytywny wpływ na przebieg choroby i stan pacjentów. W ostatnich latach metoda ta bardzo intensywnie rozwija się na świecie, a wyniki leczenia są bardzo obiecujące. Taki sposób leczenia daje u niektórych pacjentów nadzieję na zatrzymanie, a nawet cofnięcie się procesu chorobowego, co wydłuża okres przeżycia pacjentów. Co ważne, w tego rodzaju nowotworach może istotnie poprawić komfort życia chorych – dodaje prof. Aleksander Falkowski, Kierownik Zakładu Radiologii Zabiegowej SPSK nr 2 PUM w Szczecinie.

Do leczenia kwalifikują się osoby z nieoperacyjnym nowotworem (czyli w średnim lub zaawansowanym stadium). Chemoembolizacji mogą zostać poddane również osoby oczekujące na przeszczep wątroby.

Pacjent podczas wykonywania jednego zabiegu przebywa w szpitalu 2-3 dni. Jeden cykl leczenia obejmuje 2-4 zabiegi. Jeżeli odpowiedź organizmu na leczenie jest pozytywna, cykle można powtarzać – tłumaczy prof. A. Falkowski.

W wyniku zastosowania chemoembolizacji guza może wystąpić utrzymujący się do dwóch dni po zabiegu zespół poembolizacyjny. Symptomy obejmują nudności i wymioty, gorączkę oraz ból w okolicach wątroby. Objawy te jednakże mogą zostać całkowicie zniesione poprzez zastosowanie leków przeciwwymiotnych oraz przeciwbólowych. Metoda ta jest mało inwazyjna oraz bezpieczna. Poważne powikłania występują u mniej niż 2% pacjentów. W szczecińskich szpitalach leczenie zapewnione jest ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia. Pacjenci są poddawani terapii na bieżąco, nie ma żadnych kolejek.

 

Zabieg chemoembolizacji szansą dla pacjentów z rakiem jelita i wątroby,
autor: Sara Juszczyk – redaktor portalu zwrotnikraka.pl

więcej:
Jarząbek M., Jargiełło T., Janczarek M., Pyra K., Wolski A.; Leczenie guzów przerzutowych w wątrobie za pomocą wewnątrznaczyniowej chemoembolizacji z użyciem mikrocząstek nasączonych cytostatykiem (DEM-TACE); Postępy nauk medycznych (2012); 5; 446-450
Augustowska A., Dotrzeć do wnętrza guza wątroby; Medicus Miesięcznik Lubelskiej Izby Lekarskiej 04/2014