W dzisiejszych czasach zwolnienia lekarskie online to popularna forma, z jakiej korzystają osoby aktywne zawodowo i nie tylko. Dzięki teleporadom online niemalże każdy ma możliwość bez wychodzenia z domu skorzystać z pomocy lekarza, a także uzyskać zwolnienie lekarskie. Sprawdź, jak to działa w praktyce!

Masz wysoką gorączkę lub potrzebujesz dnia wolnego ze względu na złe samopoczucie lub inne dolegliwości zdrowotne? W takim razie sprawdź l4 online, które zdobędziesz bez wychodzenia z domu i zbędnych formalności. Zwolnienie tego typu ma prawo wypisać niemalże każdy lekarz udzielający teleporady, o ile ma do tego odpowiednie powody. W celu uzyskania zwolnienia lekarskiego, wystarczy że umówisz się np. z lekarzem rodzinnym na rozmowę telefoniczną lub komunikator internetowy.

Dlaczego zwolnienia lekarskie są tak popularne?

Obecnie wolne od pracy z powodów zdrowotnych można zdobyć nie tylko podczas stacjonarnej wizyty w wybranej przychodni. Zwolnienie lekarskie wystawiane w formie elektronicznej w Polsce funkcjonuje już od 2018 roku. Tego typu dokumenty powstały po to, aby zaoszczędzić czas i automatycznie przekazywać dane o zwolnieniach lekarskich online do ZUS oraz pracodawców. Ten system aktualnie obowiązuje w całej Polsce i wpływa na szybszy przepływ informacji pomiędzy lekarzami, instytucjami państwowymi, a pracodawcami. Popularność zwolnień lekarskich online wynika głównie z łatwości ich zdobycia. Po odbytej rozmowie telefonicznej z lekarzem, ten wystawi l4 przez internet, pod warunkiem że są do tego odpowiednie przesłanki.

W jaki sposób wystawiane są zwolnienia lekarskie online?

Lekarz konsultujący osobę chorą poprzez teleporadę oraz stacjonarnie musi wystawić zwolnienie na podstawie numeru PESEL oraz innych danych o pacjencie, które znajdują się w systemie informatycznym. Elektroniczne dokumenty są przesyłane bezpośrednio do pracodawców. Obecnie zwolnienie lekarskie online lekarz ma prawo wystawić nawet wtedy, kiedy fizycznie nie widzi pacjenta. Wystarczy, że opiszesz specjaliście objawy schorzenia i wskażesz swój aktualny stan zdrowia. Lekarz musi mieć poważne powody do tego, aby wypisać Ci zwolnienie lekarskie i przede wszystkim uzasadnić swoją decyzję.

E-zwolnienia a kontrole ZUS

Zwolnienie lekarskie online podlega pod takie samo prawo, jak dokumenty wystawiane stacjonarnie w przychodniach oraz szpitalach przez lekarzy. Posiadając zwolnienie l4 z teleporady także podlegasz kontroli ze strony ZUS jeśli urząd stwierdzi jakiekolwiek nieprawidłowości. Głównie ze względu na wzmożone kontrole lekarze są zobowiązani do wykonywania pełnego wywiadu lekarskiego podczas rozmowy z pacjentem. Dopiero na tej podstawie specjalista dopasowuje leczenie, wypisuje recepty oraz ewentualne zwolnienia l4 online. Uwaga! Zawsze podaj lekarzowi (nawet na teleporadzie) informacje o pracodawcy, gdyż ten musi wskazać miejsce, gdzie zostanie wysłany dokument zawierający informacje o zwolnieniu lekarskim i czasie jego trwania.

Artykuł Partnera

PRZEJDŹ DO: STRONA GŁÓWNA