Współcześnie blisko 5 miliardów ludzi na całym świecie używa telefonów komórkowych i smartfonów. Równocześnie, częstość występowania nowotworów mózgu – bez widocznego powodu – ma tendencję wzrostową w wielu państwach. Nie brakuje ekspertów, którzy dopatrują się rakotwórczego wpływu telefonów komórkowych na nasze zdrowie. Czy smartfon faktycznie może powodować raka, a emitowane przez aparaty promieniowanie jest niebezpieczne? Naukowcy mają podejrzenia, ale brakuje pewności.

Choć częstotliwość sygnału emitowana przez telefon komórkowy jest raczej niska, to moc sygnału i fakt, że źródło (telefon) jest tuż przy naszym mózgu wywołuje u wielu osób uzasadnione obawy, iż wytworzona energia może być wystarczająco duża, aby zwiększać ryzyko zachorowania na nowotwór. Czy zbyt często używany telefon komórkowy może powodować raka?

W czasie badań przeprowadzonych w Australii zaobserwowano podwojenie liczby guzów w mózgach myszy wystawionych na działanie promieniowania o częstotliwości telefonu komórkowego. W badaniu dr Michalea Repacholi myszy były narażone na impulsy promieniowania przez godzinę dziennie w ciągu 9 do 18 miesięcy. W rezultacie zaobserwowano u nich dwa razy więcej przypadków chłoniaka z limfocytów B. Chociaż myszy to nie ludzie, opisane badania muszą martwić i prowokować do dalszej dyskusji.

W 2011 roku, telefony komórkowe zostały zakwalifikowane przez Światową Organizację Zdrowia WHO jako „potencjalnie kancerogenne dla człowieka”. Eksperci ogłosili, że nie można wykluczyć, iż intensywne użytkowanie telefonów komórkowych może zwiększać ryzyko zachorowania na nowotwór mózgu.

Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) wspomina w swoich publikacjach o promieniowaniu pochodzącym z telefonów komórkowych, ale stwierdza, że nie jest ono na tyle silne, aby wywierać trwały efekt lub wręcz uszkadzać żywą tkankę.

Czy telefon komórkowy jest rakotwórczy? Trwa dyskusja

telefon komórkowy rakotwórczyWśród naukowców od dawna trwa zacięty spór o to, czy korzystanie z komórek i smartfonów może przyczyniać się do powstawania nowotworów. We wrześniu 2009 roku Radiation Research Trust zorganizowało dużą konferencję w Londynie, podczas której uczeni z dwóch przeciwnych obozów usiedli obok siebie i zaczęli dyskutować.

Najwięcej do myślenia dał raport przedstawiony przez szwedzkiego badacza i onkologa, dr. Lennarta Hardella, który zauważył powiązanie między długofalowym używaniem telefonu komórkowego, a nowotworem mózgu u dorosłych. Odkrył także, że ryzyko raka mózgu u dzieci, które regularnie korzystały z komórek przed ukończeniem 20 roku życia, wzrastało aż pięciokrotnie. Ryzyko choroby jest tym większe, im wcześniej dziecko zaczyna używać telefon komórkowy.

Działania wielu instytucji i organizacji wpisują się w przedstawiony trend i wyniki badań. Ulotka informacyjna przygotowana przez Ministerstwo Zdrowia Wielkiej Brytanii zaleca, aby dzieci poniżej 16 roku życia używały telefony komórkowe tylko w sytuacjach koniecznych i tak krótko, jak to możliwe.

Choć telefonia komórkowa jest bez wątpienia ogromnym darem dla cywilizacji, niesie również potencjalne zagrożenia, których nie wolno nam lekceważyć i których musimy być świadomi.

Toronto Public Health w Kanadzie poprosiło rodziców, aby dobrze się zastanowili, zanim podarują dziecku telefon komórkowy. Zaleciło nastolatkom ich ograniczone użytkowanie, a dzieciom – używanie tylko telefonów stacjonarnych.

Francuskie Ministerstwo Zdrowia wydało jeszcze bardziej szczegółowe rady. Zaleca się, aby dzieci unikały telefonowania, gdy zasięg jest słaby (wtedy emitowany sygnał jest silniejszy i bardziej niebezpieczny dla zdrowia) oraz nie nosiły telefonów blisko wrażliwych części ciała, a aparaty chowały do etui. Nastolatki powinny używać zestawów głośnomówiących, a zamiast rozmów – pisać wiadomości tekstowe.

SMARTFON A RAK MÓZGU I GLEJAKI

Wielu użytkowników telefonów komórkowych zadaje sobie pytanie, czy smartfony mogą być rakotwórcze i powodować raka mózgu. Choć eksperci mają pewne podejrzenia na ten temat, to nadal brakuje pewności. Przede wszystkim naukowcom nadal nie udało się poznać wszystkich mechanizmów związanych z powstawaniem choroby nowotworowej. Po drugie, telefonia komórkowa to technologia relatywnie nowa. Na wnioski z obserwacji dotyczącej długofalowego wpływu smartfonów na nasze zdrowie, musimy jeszcze poczekać.

W 2014 roku szwedzcy badacze dr Lennart Hardell i Michael Carlsberg opublikowali w czasopiśmie Pathophysiology wyniki badań, z których wynika, że im dłużej i częściej rozmawiamy przez telefon komórkowy, tym większe jest ryzyko, że w przyszłości zachorujemy na glejaka – nowotwór mózgu.

Okazało się, że im młodsi byli użytkownicy telefonów w momencie ich pierwszego zetknięcia z komórką, tym ryzyko zachorowania wzrastało szybciej. Co więcej, użytkownicy cyfrowej technologii 3G wcale nie ponosili mniejszego ryzyka zachorowania na raka. Analizy szwedzkich onkologów przeczą współfinansowanym przez korporacje telekomunikacyjne badaniom z roku 2010, które podobnego związku nie wykazały.

Jak radzą eksperci – warto zrezygnować ze starych modeli aparatów. Przestarzałe telefony z przyciskami emitują silniejsze fale elektromagnetyczne, niż nowoczesne smartfony.

Musimy pamiętać, że ryzyko zachorowania na nowotwory może uwidaczniać się dopiero 20 lat od rozpoczęcia używania telefonu komórkowego. Minie sporo czasu zanim – ponad wszelką wątpliwość – poznamy związek pomiędzy występowaniem raka, a promieniowaniem z telefonów.
 

CZY TELEFON KOMÓRKOWY POWODUJE RAKA? JAK SIĘ CHRONIĆ

  • Nie używaj telefonu komórkowego, gdy jest słaby zasięg. W miejscu o słabym sygnale telefon promieniuje mocniej
  • Nie trzymaj telefonu blisko głowy w chwili połączenia. W tym czasie promieniowanie jest większe, niż w podczas samej rozmowy
  • Kup telefon o niskim współczynniku absorbcji swoistej (SAR). Współczynnik ten określa intensywność sygnału, która jest mierzona w watach na kilogram. Górny poziom SAR wynosi obecnie 2 W/kg. Najlepsze telefony posiadają SAR na poziomie niższym niż 0,5 W/kg. Sprawdź poziom SAR swojego modelu telefonu.
  • Używaj komórki możliwie rzadko i korzystaj z zestawu słuchawkowego. Przenośną słuchawkę umieść w odległości 1 metra od telefonu komórkowego.
  • Zamiast dzwonić, pisz SMS’y.
  • Nie ładuj swojego smartfona obok łóżka w nocy. Ładowarka telefonu również może wytwarzać dość duże pole elektromagnetyczne.
  • Pozwól dzieciom korzystać z telefonu komórkowego tylko w ważnych przypadkach. Czaszka dziecka jest cieńsza i w teorii bardziej wrażliwa na promieniowanie niż u dorosłej osoby.
  • Promieniowanie elektromagnetyczne oddziałuje w największym stopniu na rozwijające się organizmy. Kobiety  w ciąży powinny unikać trzymania telefonu komórkowego w pobliżu brzucha. Nie noś telefonu blisko wrażliwych części ciała i nie zabieraj go do łózka na noc.