23 marca 2019 roku na terenie Centrum Kongresowo-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu odbędzie się IV edycja studenckiej konferencji naukowej Magis in Medicinae. Tematyka wydarzenia dotyczy onkologii, medycyny paliatywnej oraz zagadnień związanych z etyką i komunikacją z pacjentem.

Organizatorami konferencji są Studenckie Koło Naukowe Onkologii i Radioterapii przy Wielkopolskim Centrum Onkologii, Studenckie Koło Naukowe Onkologii Klinicznej, Akademickie Stowarzyszenie Katolickie Soli Deo, Uniwersyteckie Stowarzyszenie Onkologii Multidyscyplinarnej oraz Studenckie Towarzystwo Naukowe UMP.

Spotkanie dedykowane jest studentom kierunków medycznych, lekarzom stażystom oraz studentom psychologii. Wstęp wolny.

Hasło konferencji „magis” (łac. bardziej, więcej, lepiej) odzwierciedla ideę, która towarzyszy nam podczas tego wydarzenia, a mianowicie chcemy być bardziej zaangażowani w proces terapeutyczny przyszłych pacjentów, bardziej rozumieć, lepiej odpowiadać na ich potrzeby, więcej wiedzieć, więcej czynić dla innych.

Analogicznie jak podczas ubiegłej edycji, organizatorzy Magis in Medicinae 2019 zaplanowali wiele ciekawych warsztatów oraz sesje naukowe dla studentów. Szczegółowy program wydarzenia dostępny jest na stronie internetowej. Wystartowała już rejestracja na konferencję.

MAGIS IN MEDICINAE 2019

Zapisy i informacje:
http://magisinmedicinae.ump.edu.pl