San Antonio Breast Cancer Symposium (SABCS) to kolejny w tym roku kongres, podczas którego przedstawione zostały nowe doniesienia dotyczące terapii trastuzumabem derukstekanem w leczeniu raka piersi, m.in. zaktualizowane wyniki badania III fazy DESTINY-Breast02 oraz DESTINY-Breast03.

SABCS to jedno z największych i najbardziej prestiżowych sympozjów naukowych, poświęconych badaniom nad rakiem piersi.

Trastuzumab derukstekan – wyniki badania klinicznego – San Antonio 2022

  • Badania kliniczne przeprowadzone u pacjentek z HER2-dodatnim rakiem piersi leczonych trastuzumabem derukstekanem wskazują na zmniejszone o 36% ryzyko zgonu w porównaniu z leczeniem trastuzumabem emtanzyną (T-DM1).
  • 77,4% pacjentek leczonych trastuzumabem derukstekanem przeżyło dwa lata w porównaniu z 69,9% pacjentek leczonych T-DM1.
  • Wykazano wydłużenie przeżycia wolnego od progresji (PFS) o 22 miesiące w porównaniu z T-DM1 u pacjentów wcześniej leczonych terapią ukierunkowaną na HER2.
  • Leczenie trastuzumabem derukstekanem, jak każde leczenie onkologiczne, wiąże się ze skutkami ubocznymi, jednak nie zidentyfikowano żadnych nowych zagrożeń dotyczących bezpieczeństwa.

Głównymi celami terapii zaawansowanego raka piersi jest kontrola choroby i poprawa przeżycia, dlatego niezwykle ważne jest dalsze ulepszanie istniejących opcji leczenia, szczególnie w przypadku chorych z przerzutami. U pacjentek z HER2-dodatnim rakiem piersi, u których wystąpiła progresja choroby po uprzednim leczeniu z powodu rozsiewu, trastuzumab derukstekan wykazał znaczącą poprawa przeżycia w porównaniu z T-DM1, co dodatkowo potwierdza, że ten lek jest nowym standardem leczenia – skomentowała Sara Hurvitz, MD, Medical Oncologist, Professor of Medicine, and Director of the Breast Cancer Clinical Trials Program in the Division of Hematology-Oncology at the David Geffen School of Medicine at UCLA.

ZOBACZ WIĘCEJ: TRASTUZUMAB DERUKSTEKAN – KONIUGAT

TRASTUZUMAB DERUKSTEKAN SAN ANTONIO 2022

Trastuzumab derukstekan w leczeniu raka piersi

Trastuzumab derukstekan jest koniugatem, czyli połączeniem leku cytostatycznego z przeciwciałem działającym na receptor HER2. Takie połączenie pozwala zablokować receptor HER2 i wprowadzić lek cytostatyczny bezpośrednio do komórki nowotworowej.

Koniugaty, ze względu na swój mechanizm działania, określane są końmi trojańskimi w onkologii. Działają precyzyjnie na zmienione nowotworowo komórki, oszczędzając te zdrowe. W przypadku trastuzumabu derukstekanu dochodzi dodatkowo aspekt niespotykanie wysokiego wśród wszystkich koniugatów współczynnika leku do przeciwciała, a także równie unikalny „bystanderanti-tumor” efekt. Sprawia on, że derukstekan potrafi przejść do innych sąsiednich komórek, które wcale nie muszą być HER2+, ale powinny być zniszczone.

Leki celowane oddziałujące na receptor HER2 były dotychczas dedykowane pacjentkom z rakiem piersi, u których stwierdzano nadmierną ekspresję (nadmierną produkcję) tego receptora lub nadmierną amplifikację (powielenie) genu kodującego receptor HER2. Szacuje się, że w całej populacji chorych na raka piersi grupa ta stanowi od 15 do 20 proc. Ten podtyp raka piersi określa się mianem raka HER2-dodatniego.

Pozostałe przypadki raków piersi uznawało się do tej pory za HER2-ujemne. Chore te nie były uprawnione do korzystania z terapii celowanej skierowanej przeciwko receptorowi HER2. Do tej grupy zalicza się zarówno pacjentki, u których nie ma ekspresji receptora HER2, jak i te, u których jest ona niska. Liczba przypadków raka piersi z niską ekspresją HER2 jest szacowana na 50 procent. Mogą to być zarówno chore z hormonozależnym rakiem piersi, jak i te, których rak piersi nie ma receptorów estrogenowych (nowotwory określane jako potrójnie ujemne).

Podczas kongresu ASCO 2022 przedstawiono wyniki badania DESTINY-Breast04, które wykazało skuteczność trastuzumabu derukstekanu w leczeniu grupy chorych z rozsianym nowotworem oraz z niską ekspresją receptora HER2. Wszystkie pacjentki były wcześniej leczone hormonoterapią, bądź chemioterapią i wymagały kolejnej linii leczenia. Okazało się, że trastuzumab derukstekan zmniejszył u tych pacjentek ryzyko progresji choroby lub zgonu o 50 proc. w porównaniu z chemioterapią. Zapewniło to pacjentom aż o 6 miesięcy dłuższe przeżycie. Co więcej, prawie każda chora, bo aż 96 proc., odpowiedziała na leczenie.

San Antonio Breast Cancer Symposium to kolejny w tym roku kongres, podczas którego przedstawione zostały nowe doniesienia dotyczące terapii trastuzumabem derukstekanem m.in. zaktualizowane wyniki badania III fazy DESTINY-Breast02 oraz DESTINY-Breast03.

– Korzyść z tego leku może odnieść połowa wszystkich chorych na raka piersi. To dotyczy tak naprawdę tysięcy osób – powiedział prof. Tadeusz Pieńkowski, kierownik Kliniki Onkologii i Chorób Piersi CMKP. I dodał, że wyniki są oceniane jako przełomowe, ponieważ w kolejnych rzutach terapii coraz trudniej jest uzyskać odpowiedź terapeutyczną. Wydłużenie przeżycia u pacjentek, które wcześniej przeszły wiele terapii jest rzadko spotykane. Z całą pewnością ten lek będzie dalej badany i będzie oceniany we wcześniejszych liniach leczenia.

Trastuzumab derukstekan nie jest aktualnie refundowany dla polskich pacjentek. Należy dodać, że lek ten został wyróżniony przez ekspertów na pierwszym miejscu listy TOP 10 ONKO, na której umieszczone zostały najpilniejsze potrzeby refundacyjne polskiej onkologii na rok 2022.

źródło: materiały prasowe

PRZEJDŹ DO: RAK PIERSI – BAZA WIEDZY