Portal hematoonkologia.pl oraz firma MSD Polska zapraszają na webinar Droga chorych poddawanych przeszczepieniom allogenicznym komórek krwiotwórczych (alloHSCT) skierowany do organizacji pacjenckich, chorych na choroby kładu krwiotwórczego oraz ich rodzin.

Spotkanie odbędzie się on-line 30.11.2020 roku o godz. 18:00. Po wysłuchaniu dwóch wykładów będzie możliwość zadawania pytań zaproszonym ekspertom.

Udział w webinarze jest bezpłatny, zapisy możliwe są pod linkiem: hematoonkologia.pl.

Droga chorych poddawanych przeszczepieniom allogenicznym komórek krwiotwórczych (alloHSCT)

  • 18.00 – 18.30 Wyruszamy w drogę – dr n. med. Kazimierz Hałaburda
    Na czym polega alloHSCT? Kiedy stosujemy alloHSCT? Co pacjenci zyskują dzięki alloHSCT? Jakie jest ryzyko procedury? W jaki sposób alloHSCT wpływa na przeżycie chorych?
  • 18:30 – 19:00 Docieramy do celu – osiągamy sukces – dr n. med. Agnieszka Tomaszewska
    Droga pacjenta po HSCT – pułapki i zakręty; Powikłania i zapobieganie powikłaniom po alloHSCT; GVHD, zakażenia, nawrót, inne; Optymalizacja postępowania z pacjentem
  • 19:30 – 20.00 Głos pacjentów
    Sesja pytań i odpowiedzi do ekspertów

PRZEJDŹ DO: AKTUALNOŚCI