Europejski Kodeks Postępowania Onkologicznego (European Code of Cancer Practice) to dokument, który zawiera najważniejsze prawa chorych na nowotwory. Należą do nich m.in.: prawo do dokładnej informacji na temat swojej choroby, dodatkowej opinii lekarskiej, czynnego uczestnictwa w podejmowaniu decyzji klinicznych i możliwie najlepszego leczenia opartego na najnowszych badaniach naukowych.

Europejska Karta Praw Pacjenta Onkologicznego powstała w celu poprawy wyników leczenia wszystkich europejskich pacjentów chorych na nowotwory.

Premiera Europejskiego Kodeksu Postępowania Onkologicznego odbyła się we wrześniu 2020 roku. Dokument jest stopniowo wdrażany w poszczególnych państwach Europy, natomiast w Polsce nie zyskał dotychczas należnej uwagi. W działania mające na celu jego promocję zaangażowała się m.in. Polska Liga Walki z Rakiem.

Pacjent, który wie, jakie ma prawa i jak o nich rozmawiać jest lepszym partnerem dla lekarza niż pacjent bierny, wycofany i zamknięty w swojej chorobie – wyjaśnia prof. dr hab. n. med. Jacek Jassem, prezes Polskiej Ligi Walki z Rakiem.

Europejski Kodeks Postępowania Onkologicznego. Karta Praw Pacjenta

  • RÓWNY DOSTĘP – Masz prawo do równego dostępu do możliwie najlepszej opieki onkologicznej, w tym prawo do drugiej opinii lekarskiej.
  • INFORMACJA – Masz prawo do informacji na temat Twojej choroby i leczenia przekazanej przez opiekujący się Tobą zespół medyczny oraz pochodzącej z innych wiarygodnych źródeł, w tym od specjalistycznych i pacjenckich organizacji.
  • JAKOŚĆ, WIEDZA I EFEKTY – Masz prawo do informacji na temat jakości i bezpieczeństwa opieki, poziomu wiedzy i wyników leczenia Twojej choroby w ośrodku, w którym się leczysz.
  • SPECJALISTYCZNA OPIEKA WIELODYSCYPLINARNA – Masz prawo do opieki sprawowanej przez wyspecjalizowany wielodyscyplinarny zespół, najlepiej w ramach współpracujących ze sobą ośrodków onkologicznych.
  • WSPÓLNE PODEJMOWANIE DECYZJI – Masz prawo do udziału we wszystkich decyzjach na temat leczenia i opieki podejmowanych przez opiekujący się Tobą zespół medyczny.
  • BADANIA I INNOWACJE – Masz prawo do informacji o istotnych dla Ciebie toczących się badaniach klinicznych oraz o tym, czy możesz w nich uczestniczyć.
  • JAKOŚĆ ŻYCIA – Masz prawo do omówienia z zespołem medycznym swoich priorytetów i preferencji, aby osiągnąć jak najlepszą jakość życia.
  • ZINTEGROWANE LECZENIE WSPOMAGAJĄCE I PALIATYWNE – Masz prawo do optymalnego leczenia wspomagającego i paliatywnego w każdym momencie Twojej choroby.
  • WYCHODZENIE Z CHOROBY I REHABILITACJA – Masz prawo do uzyskania przejrzystego, dobrze zorganizowanego i możliwego do zrealizowania planu wychodzenia z choroby i rehabilitacji i omówienia go ze swoim zespołem medycznym.
  • REINTEGRACJA – Masz prawo do pełnego powrotu do społeczeństwa i ochrony przed stygmatyzacją i dyskryminacją związaną z chorobą nowotworową oraz – w miarę możliwości – powrotu do normalnego życia.

źródło: www.europeancancer.org

ZOBACZ TEŻ: PRAWA PACJENTA ONKOLOGICZNEGO