GLG Pharma S.A. – notowana na NewConnect polska spółka biotechnologiczna (zależna) będąca właścicielem innowacyjnego projektu onkologicznego mającego za cel terapię wobec potrójnie negatywnego raka piersi (TNBC) – otrzymała zgodę Lokalnej Komisji Etycznej na rozpoczęcie badania przedklinicznego nad innowacyjnym inhibitorem białka STAT3 w formulacji dożylnej GLG-805. Przed kilkoma dniami GLG Pharma złożyła wniosek do Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej (UPRP) o ochronę cząsteczki GLG-805, sposobu jej wytwarzania oraz zawierających ją kompozycji farmaceutycznych.

Wkrótce w 10 ośrodkach klinicznych na terenie Polski rozpoczną się również badania kliniczne nad cząsteczka GLG-801 (doustna forma pirymetaminy). Ponadto, spółka zawarła strategiczne porozumienie z Uniwersytetem Medycznym we Wrocławiu, które ma na celu współpracę naukową i realizację wspólnych przedsięwzięć naukowo-badawczych mających na celu rozwój nowych technologii w zakresie terapii przeciwnowotworowych.

GLG PHARMA ROZWIJA INNOWACYJNY PROJEKT TNBC

–  O ile forma doustna (GLG-801) jest substancją już znaną i stosowaną przy innego typu wskazaniach, o tyle formulacja dożylna (oznaczana jako GLG-805) została po raz pierwszy opracowana przez nasz zespół naukowy we współpracy  z Instytutem Farmaceutycznym. Poprzez stworzenie nowej formulacji tego leku mamy nadzieję na zwiększenie jego biodostępności oraz skuteczności. Oczekujemy, że zwiększy to szanse na powodzenie terapii – tłumaczy Piotr Sobiś, Prezes Zarządu GLG Pharma S.A.

Głównym celem projektu TNBC (ang. Triple Negative Breast Cancer) jest opracowanie leku w oparciu o innowacyjne inhibitory białka STAT3 – cząsteczki GLG-801 (forma doustna) i GLG-805 (forma dożylna) – do zastosowań w terapii onkologicznej wobec potrójnie ujemnego raka piersi.

W ramach Projektu TNBC spółka prowadzi działania również w innym obszarze – testu diagnostycznego. Prace mają na celu opracowanie i walidację testu immunochemicznego badającego poziom ekspresji aktywowanego białka STAT3. Będzie to istotny element badania klinicznego które zamierza przeprowadzić GLG. Pozwoli on na monitorowanie postępów oraz potencjalnie na optymalizację terapii indywidualnie dla każdego pacjenta.

Test diagnostyczny, nad którym zaczynamy właśnie prace, będzie określał ekspresję białka STAT3. Posłuży nam przede wszystkim do monitorowania skuteczności cząsteczek GLG-801 i GLG-805 w prowadzonych przez nas badaniach klinicznych. Docelowo pozwoli nam również wykrywać potencjalny nawrót choroby i odpowiednio wcześnie reagować – wyjaśnia Piotr Sobiś, Prezes Zarządu GLG Pharma S.A.

Białko STAT3 odpowiada za przekazywanie sygnałów między komórkami i jest niezbędne w normalnym procesie wzrostu zdrowych komórek. W komórkach nowotworowych może przyczyniać się jednak do ich niekontrolowanego wzrostu i rozprzestrzeniania. Innowacyjny inhibitor białka STAT3, nad którym pracuje Spółka – cząsteczki GLG-801 (forma doustna) i GLG-805 (forma dożylna) – ma za zadanie zablokowanie sygnału STAT3. Dzięki temu, proces wzrostu komórek nowotworowych zostaje powstrzymany, a ponadto wzmacniana jest zdolność własnego systemu immunologicznego do walki z rakiem.

STAT3 to białko wewnątrzkomórkowe, które pełni rolę czynnika transkrypcyjnego, czyli decyduje o odczytywaniu informacji z DNA. W zdrowej komórce włącza się tylko, gdy jest potrzebne, w nowotworowej może działać cały czas. Wpływa między innymi na angiogenezę, zapobiega apoptozie, ułatwia tworzenie przerzutów, chroni komórki nowotworowe przed układem odpornościowym. Aktywne białko STAT3 występuje w wielu rodzajach nowotworów, zwłaszcza krwi, układu pokarmowego, płuc, głowy i szyi czy piersi – tłumaczy dr Piotr Mamczur z GLG Pharma..

Całkowita wartość projektu TNBC wynosi 13,6 mln zł z czego dofinansowanie NCBiR, które Spółka uzyskała w czerwcu 2016 riku stanowi 10 mln zł. W lipcu 2017 roku GLG z sukcesem zakończyła prywatną emisję akcji serii F pozyskując 2,93 mln zł. Pozyskane środki posłużą realizacji projektu TNBC, a także przygotowaniu do rozpoczęcia kolejnych projektów onkologicznych.

 

 

PROJEKT GLG-DOCE-SAFE (GLG PHARMA)

Głównym celem projektu GLG-Doce-Safe jest poprawa skuteczności i bezpieczeństwa terapii pacjentów onkologicznych poprzez rozwój innowacyjnej formulacji (oznaczonej jako GLG-502) znanego i powszechnie stosowanego leku w terapiach nowotworów z guzami litymi (m.in. nowotwór piersi, prostaty, pęcherza moczowego). W 2019 roku GLG Pharma planuje rozpoczęcie badań przedklinicznych formulacji dożylnej, które ocenią możliwość zastosowania cząsteczki w monoterapii, leczeniu skojarzonym z innowacyjnymi inhibitorami STAT3 opracowanymi przez GLG oraz leczeniu innymi chemioterapeutykami.

– W wyniku realizacji projektu GLG-Doce-Safe planujemy stworzyć bazową technologię reformulacji leków niskocząsteczkowych. Powstanie takiej platformy, bazując na zasobach wewnętrznych i know-how, umożliwi wygenerowanie nowych kandydatów na supergeneryczne lub innowacyjne leki. Wierzymy również, że tego typu platforma ma szanse na uzyskanie międzynarodowego uznania i będzie generowała oferty współpracy technologicznej ze strony partnerów zewnętrznych – tłumaczy Piotr Sobiś, Prezes Zarządu GLG Pharma S.A.

Spółka przewiduje, że łączne nakłady na projekt GLG-Doce-Safe wyniosą 30,2 mln zł. GLG złożyło wniosek
do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) o dotację w wysokości blisko 22 mln zł.

 


GLG Pharma S.A. jest polską Spółką zależną od amerykańskiej firmy GLG Pharma LLC, zajmującą się rozwojem zaawansowanych terapii onkologicznych. Firma posiada światową licencję na opracowanie i wprowadzenie na rynek farmaceutyków opartych o białka STAT3, opracowaną przez Dana Farber Cancer Institute oraz Moffitt Cancer Center Research Institute.

Inhibitory STAT3 uważane są obecnie za jedną z najbardziej obiecujących technologii w leczeniu wielu nowotworów m.in raka piersi, wątroby, jajnika, prostaty, pęcherza moczowego, zaawansowanego niedrobnokomórkowego raka płuca, białaczki oraz innych chorób hiperproliferacyjnych. Wstępne badania kliniczne wykazały, że inhibitory STAT3 są bezpieczne oraz bardzo dobrze tolerowane. Technologia GLG Pharma jest chroniona przez sześć amerykańskich patentów oraz dwa międzynarodowe. Od 2015 roku GLG Pharma S.A. jest spółką notowaną na rynku NewConnect.