Zgodnie z aktualnym harmonogramem szczepień przeciwko COVID Ministerstwo Zdrowia uruchomiło rejestrację dla WSZYSTKICH chętnych w wieku 18 lat i starszych na szczepienie przeciwko koronawirusowi. Oznacza to, że każda chętna osoba, która jest pełnoletnia może zapisać się w celu otrzymania szczepionki na SARS-CoV-2.

Analizując kalendarz szczepień oraz zapowiedzi Ministra Zdrowia, w najbliższym czasie – prawdopodobnie od 7 czerwca – zostanie uruchomiona rejestracja na szczepienie przeciw COVID dla dzieci od 12 do 15 lat. Decyzja o szczepieniu niepełnoletnich została podjęta w związku z decyzjami EMA oraz rekomendacjami Rady Medycznej. Szacuje się, że grupa dzieci w wieku 12-15 lat liczy blisko 2,5 mln osób.

Dla przypomnienia, rejestracja na szczepienie jest możliwa poprzez infolinię (nr 989), stronę internetową (http://pacjent.gov.pl) lub za pośrednictwem wysłanego SMS-a o treści SZCZEPIMYSIE (nr 880 333 333).

Poniżej sprawdzisz jak wyglądały daty oraz etapy kalendarza szczepień przeciw COVID-19 w Polsce (stan na 01.06.2021).

POLECAMY: SZCZEPIENIE NA COVID-19 A CHOROBA NOWOTWOROWA

Szczepienia COVID dla dzieci

Od 17 maja dzieci w wieku 16 i 17 lat mogą zarejestrować się na szczepienie przeciw COVID-19. Decyzja dotycząca harmonogramu szczepień dla osób niepełnoletnich została podjęta w ślad za badaniami z firmy Pfizer, które potwierdzają bezpieczeństwo i skuteczność szczepionki na koronawirusa w grupie 16- i 17-latków.

Zgodnie z zapowiedziami MZ od 7 czerwca uruchomiona zostanie rejestracja na szczepienie przeciw COVID dla dzieci od 12 do 15 lat. Szczepionki firmy Pfizer dla niepełnoletnich (dwie dawki) będą dostępne w punktach szczepień, a od września również w szkołach.

Aktualnie toczą się badania dotyczące skuteczności i bezpieczeństwa szczepionek u dzieci w wieku 7-12 lat. Ich wyniki mają być dostępne na jesień. Szczepienia na koronawirusa dla dzieci będą dobrowolne.

POLECAMY: SZCZEPIONKA NA COVID-19 – RODZAJE I SKUTECZNOŚĆ

Harmonogram szczepień COVID-19

Zgodnie z opublikowanym przez Ministerstwo Zdrowia dokumentem jakim jest Narodowy Program Szczepień, kalendarz szczepień na COVID-19 został pierwotnie podzielony na cztery etapy: zero, pierwszy, drugi i trzeci. Najnowszy harmonogram i kalendarz szczepień przeciw COVID-19 wprowadził zmianę tzw. etapu II i etapu III na przyspieszone szczepienia populacyjne.

28 kwietnia rozpoczęła się rejestracja osób w wieku 30-39 lat, które wyraziły chęć zaszczepienia wypełniając stosowny formularz. Jak zakładał ogłoszony harmonogram szczepień na COVID, 4 maja 2021 roku wystartowała rejestracja dla osób w wieku 18-29 lat, które wypełniły formularz chęci zaszczepienia.

12 kwietnia 2021 roku ruszył tzw. elastyczny harmonogram szczepień przeciwko koronawirusowi. Zmiany w kalendarzu szczepień były możliwe dzięki zwiększonej podaży szczepionek.

 • 12 kwietnia – start zapisów na szczepienia dla rocznika 1962.
 • 13 kwietnia – start zapisów na szczepienia dla rocznika 1963.
 • 14 kwietnia – start zapisów na szczepienia dla rocznika 1964.
 • 15 kwietnia – start zapisów na szczepienia dla rocznika 1965.
 • 16 kwietnia – start zapisów na szczepienia dla rocznika 1966.
 • 17 kwietnia – start zapisów na szczepienia dla rocznika 1967.
 • 19 kwietnia – start zapisów na szczepienia dla rocznika 1968.
 • 20 kwietnia – start zapisów na szczepienia dla rocznika 1969.
 • 21 kwietnia – start zapisów na szczepienia dla rocznika 1970.
 • 22 kwietnia – start zapisów na szczepienia dla rocznika 1971.
 • 23 kwietnia – start zapisów na szczepienia dla rocznika 1972.
 • 24 kwietnia – start zapisów na szczepienia dla rocznika 1973.

20 kwietnia Ministerstwo Zdrowia ogłosiło harmonogram szczepień na kwiecień i maj. Nowy kalendarz zapisów na szczepienia zakładał, że do 10 maja każdy obywatel powyżej 18 roku życia będzie mógł otrzymać e-skierowanie i termin na szczepienie.

 • 26.04 zapisy dla roczników 1974-1975
 • 27.04 zapisy dla roczników 1976-1977
 • 28.04 zapisy dla roczników 1978-1979
 • 29.04 zapisy dla roczników 1980-1981
 • 30.04 zapisy dla roczników 1982-1983
 • 01.05 zapisy dla roczników 1984-1985
 • 03.05 zapisy dla roczników 1986-1987
 • 04.05 zapisy dla roczników 1988-1989
 • 05.05 zapisy dla roczników 1990-1991
 • 06.05 zapisy dla roczników 1992-1993
 • 07.05 zapisy dla roczników 1994-1996
 • 08.05 zapisy dla roczników 1997-1999
 • 09.05 zapisy dla roczników 2000-2003

PRZEJDŹ DO: NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

Kalendarz szczepień COVID-19 – etapy i daty

Jeśli chodzi o kalendarz szczepień przeciw COVID-19, to etap zero rozpoczął się 27 grudnia 2020 roku. Tzw. etap zerowy szczepień obejmował w pierwszej kolejności pracowników sektora ochrony zdrowia, którzy są najbardziej narażeni na zarażenie koronawirusem.

Etap zero szczepień uwzględniał nie tylko lekarzy, ale również diagnostów, farmaceutów, psychologów, personel pomocniczy, techniczny i administracyjny w szpitalach i placówkach medycznych (włącznie z pracownikami prywatnych podmiotów świadczących usługi zdrowotne).

Na tym etapie szczepionka została podana również nauczycielom akademickim i studentom kierunków medycznych oraz rodzicom wcześniaków, których dzieci przebywają w szpitalach.

Obcokrajowcy (osoby posiadające prawo do stałego lub czasowego pobytu) – ze względu na wykonywaną w Polsce pracę – zostaną zaszczepieni zgodnie z harmonogramem dla pozostałych grup.

Zgodnie z najnowszymi rekomendacjami Rady Medycznej, tzw. ozdrowieńcy, a więc osoby, które przebyły już zakażenie koronawirusem zostaną zaszczepione po 6 miesiącach od zakażenia, jedną dawką szczepionki.

CZY ZNASZ: NAJCZĘSTSZE OBJAWY KORONAWIRUSA

kalendarz harmonogram szczepień

Harmonogram szczepień COVID-19

Etap pierwszy szczepień obejmował pierwotne osoby powyżej 60. roku życia w kolejności od najstarszych. Zgodnie z zaprezentowanym przez MZ kalendarzem szczepień przeciw COVID-19 rozpoczął się on 25 stycznia 2021 roku.

Zgodnie z kalendarzem szczepień na COVID-19, 22 stycznia otwarto rejestrację dla osób powyżej 70. roku życia. Szacuje się, że grupa seniorów powyżej 70. roku życia liczy blisko 4,5 mln. osób.

20 stycznia 2021 roku rząd ogłosił zmiany i modyfikację pierwszego etapu szczepień. Etap I został podzielony na trzy części:

 • Etap 1a – seniorzy powyżej 70 roku życia
 • Etap 1b – osoby z chorobami przewlekłymi (nowotwory, przeszczepy, dializy)
 • Etap 1c – służby mundurowe i prokuratorów

8 lutego 2021 rozpoczęły się zapisy nauczycieli i opiekunów pracujących w żłobkach. Pozostali pracownicy szkół będą szczepieni w dalszej kolejności. Nauczyciele powyżej 60. roku życia zostali zakwalifikowani do grupy seniorów i będą szczepieni zgodnie z kalendarzem szczepień zgodnie ze swoją „kohortą” wiekową.

15 lutego 2021 roku ruszyła tura rejestracji dla pozostałych grup nauczycieli do 65. roku życia oraz nauczycieli akademickich. Zgodnie z przedstawionym harmonogramem szczepień, na szczepienie mogły zarejestrować się osoby urodzone od 1 stycznia 1956 do 31 grudnia 2003. Nauczyciele byli pierwszą grupą w Polsce, która została szczepiona preparatem firmy AstraZeneca.

11 marca uruchomiona została możliwość rejestracji na szczepienia przeciw COVID dla osób z wieku od 65 do 69 lat. Szacuje się, że uprawnionych do szczepień w tej grupie wiekowej są ponad 3 miliony osób. Od 15 marca 2021 trwają szczepienia osób przewlekle chorych, czyli tzw. grupy 1b. Należą do niej pełnoletnie osoby ze stanami zwiększającymi ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19.

Zgodnie z kalendarzem szczepień do tej grupy MZ zaliczył: osoby z chorobą nowotworową, u których po dniu 31 grudnia 2019 r. prowadzono leczenie chemioterapią, radioterapią, immunoterapią bądź terapią celowaną; pacjentów w trakcie aktywnej terapii oraz chorych u których zdiagnozowano chorobę nowotworową, ale nie rozpoczęto jeszcze leczenia; pacjentów dializowanych z powodu przewlekłej niewydolności nerek; chorych poddawanych przewlekłej wentylacji mechanicznej; osoby po przeszczepach komórek, tkanek i narządów, u których prowadzono leczenie immunosupresyjne.

W poniedziałek 22 marca ruszyły zapisy dla osób urodzonych w latach 1955-1956, czyli 65 i 66 latków. We wtorek 23 marca zostały otwarte zapisy dla osób urodzonych w latach 1957-1961. Zgodnie z ogłoszonym terminarzem szczepień, 25 marca wznowiono zapisy dla seniorów powyżej 70 lat.

30 marca 2021 roku Ministerstwo Zdrowia ogłosiło uproszczenie zasad szczepień na koronawirusa. Nowelizacja NPS zniosła tzw. etap II oraz etap III i wprowadziła przyspieszone szczepienia populacyjne.

SPRAWDŹ: COVID-19 W POLSCE – AKTUALNE DANE

Jak zapisać się na szczepienie przeciw Covid?

Rejestracja do szczepienia na koronawirusa jest możliwa poprzez trzy kanały:

 • infolinia telefoniczna pod numerem 989
 • SMS na 880-333-333
 • formularz na stronie www.pacjent.gov.pl (niezbędny Profil Zaufany)

Warto podkreślić, że od drugiego kwartału 2021 kwalifikację do szczepienia może wykonać nie tylko lekarz, ale również lekarz stomatolog, fleczer, pielęgniarka, położna, ratownik medyczny, diagnosta laboratoryjny, farmaceuta i student ostatniego roku studiów medycznych

Ministerstwo Zdrowia zaleca śledzić aktualny harmonogram i kalendarz szczepień na COVID dla różnych grup wiekowych i zawodowych.

kalkulator szczepień COVID-19

Kalkulator szczepień COVID-19

Dla osób chcących sprawdzić przewidywany termin otrzymania szczepionki udostępniono internetowy Kalkulator szczepień COVID-19 (dostępny poniżej). Na podstawie wprowadzonych danych oraz aktualnych statystyk kalkulator pomaga oszacować kolejkę do szczepienia oraz czas oczekiwania na szczepionkę.

Kalkulator szczepień przeciw COVID-19 został opracowany przez Dominikę Miszewską – doktorantkę Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz lek. Aleksandrę Zając. Pozwala on wyliczyć maksymalną liczbę osób, które są w kolejce do otrzymania szczepionki przed Tobą.

Po uzupełnieniu wszystkich pól, kalkulator szczepień COVID-19 przedstawi informację o kolejce i przewidywanym terminie otrzymania szczepionki. Pod kalkulatorem znajduje się instrukcja jego obsługi. Kalkulator kolejki szczepionkowej jest aktualizowany i przyjmuje średnie aktualne tempo wyszczepialności w Polsce na podstawie dostępnych danych.

PRZEJDŹ DO: POZNAJ PORTAL ZWROTNIK RAKA