Najczęstsze objawy koronawirusa oraz skuteczne metody wykrywania COVID-19 to tematy, które budzą duże zainteresowanie w związku obserwowanym w 2024 roku ponownym wzrostem liczby zachorowań na koronawirusa. Choroba COVID-19 w 2024 roku pozostaje wysoce zaraźliwa, co oznacza, że trwająca epidemia stanowi globalne zagrożenie dla zdrowia publicznego. Znajomość najczęstszych objawów koronawirusa oraz podstawowych metod diagnostyki COVID-19 odgrywa w tym kontekście szczególną rolę.

W Polsce dominuje obecnie wariant Omikron XBB.1.5, nazywany potocznie Krakenem. Jednocześnie rośnie liczba zakażonych JN.1 — nowym podwariantem koronawirusa, który cechuje się nietypowymi symptomami.

Poznaj nowe objawy koronawirusa w 2024 roku i sprawdź jakie badania diagnostyczne znajdują zastosowanie w wykrywaniu tej groźnej choroby.

Najczęstsze objawy koronawirusa 2024

Obraz kliniczny COVID-19 oraz objawy koronawirusa są niezwykle zróżnicowane. Istnieje szeroki przedział symptomów towarzyszących zarażeniu wirusem SARS-CoV-2: od infekcji bezobjawowej lub asymptomatycznej do zespołu niewydolności oddechowej, a nawet niewydolności wielonarządowej.

W 90% przypadków zachorowań na COVID-19 obserwuje się więcej niż jeden objaw koronawirusa.

Najczęstsze i klasyczne objawy koronawirusa obejmowały jeszcze do niedawna gorączkę 38,5-39,0°C, suchy i nieefektywny kaszel, silne uczucie duszności oraz ucisk w klatce piersiowej. Opisywano również częste przypadki zapalenia spojówek oraz zaburzenia smaku i powonienia dotyczące zwłaszcza osób dorosłych.

 • Na początku epidemii COVID-19 objawy koronawirusa były dość charakterystyczne i łatwe do wyodrębnienia. Do najczęstszych symptomów należały: uporczywy kaszel, wysoka gorączka oraz utrata węchu i smaku.
 • Gdy wariantem dominującym stała się mutacja Alfa wśród nowych objawów pojawił się katar oraz ból gardła, a coraz rzadziej obserwowano o osób zakażonych utratę węchu i smaku.
 • Wariant Delta koronawirusa przypomina zapalenie zatok lub grypę żołądkową. Takie symptomy są mało specyficzne i utrudniają diagnostykę wirusa.
 • Wariant Omikron cechuje się łagodnym przebiegiem, zbliżonym do zwykłego przeziębienia. Najczęstsze objawy wariantu Omikron to: katar i zatkany nos, ból głowy i ból gardła.
 • JN.1 to kolejny po Krakenie subwariant Omikrona, który w 2024 roku coraz bardziej rozprzestrzenia się po świecie. W przypadku pacjentów zarażonych wariantem JN.1 zaobserwowano dwa nowe symptomy: problemy ze snem oraz uczucie niepokoju.

Warto podkreślić, że osoby, które są w pełni zaszczepione lub przechorowały COVID-19 w przeszłości, częściej doświadczają tzw. przeziębieniowych objawów zakażenia koronawirusem.

ZOBACZ: JAKIE SĄ WARIANTY KORONAWIRUSA

najczęstsze objawy koronawirusa

Typowe i nowe symptomy COVID-19

Poniżej prezentujemy najczęstsze i typowe symptomy występujące w przebiegu choroby COVID-19 i zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 – dane opublikowane przez brytyjskie Biuro Statystyczne (UK ONS). Najbardziej powszechnymi objawami, jakie pojawiają się u osób chorujących obecnie na koronawirusa, są:

 • katar (31% pacjentów)
 • kaszel (23% pacjentów)
 • ból głowy (20% pacjentów)
 • osłabienie lub zmęczenie (19% pacjentów)
 • ból mięśni (16% pacjentów)
 • ból gardła (13% pacjentów)

W ostatnim czasie pojawiły się doniesienia o dwóch nowych objawach, które zgłaszają pacjenci z COVID-19 w 2024 roku. To zaburzenia snu i lękowe.

Około 10% zakażonych zgłasza zaburzenia lękowe, i mniej więcej tyle samo raportuje zaburzenia snu. To nietypowe objawy jak dla COVID-19 i nie wiadomo na razie z czego wynikają. Rozważane są dwie hipotezy. Pierwsza zakłada, że to efekt wynikający ze stresu, związanego z kolejną już infekcją wywołaną przez SARS-CoV-2. Hipoteza druga, która wydaje się jak najbardziej prawdopodobna, to, że wariant JN.1 w jakiś sposób wpływa na mózg pacjentów i stąd takie objawy – wyjaśnia na łamach portalu cowzdrowiu.pl dr hab. n. med. Tomasz Dzieciątkowski, wirusolog z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Warto pamiętać, że najczęstszymi drogami przenoszenia SARS-CoV-2 są droga kropelkowa, bioareozole oraz bezpośredni kontakt ze skażonymi powierzchniami. Droga i sposób zarażenia nie wpływają na rodzaj i nasilenie objawów koronawirusa.

POLECAMY: SZCZEPIONKA COVID – SKŁAD I SKUTECZNOŚĆ

Kiedy ustępują objawy zakażenia koronawirusem?

Objawy koronawirusa u osób bez zaburzeń odporności ustępują z reguły po 2-3 tygodniach. Mediana czasu pobytu w szpitalu dla ozdrowieńców wynosi 10 dni.

Jak podkreślają badacze, wśród pewnej grupy pacjentów zakażonych SARS-Cov-2 do końca pierwszego tygodnia objawów choroba może przejść w ciężkie oskrzelowe zapalenie płuc i niewydolność oddechową. Progresja ta związana jest ze wzrostem poziomu cytokin prozapalnych (tzw. burza cytokinowa), w tym Il-2, Il-6 oraz czynnika martwicy nowotworów α.

Najgroźniejsze choroby współistniejące, których objawy najczęściej przyczyniają się do zwiększonego ryzyka zgonu u chorych na koronawirusa to: choroby układu krążenia, cukrzyca, przewlekłe choroby układu oddechowego, nadciśnienie tętnicze, otyłość i nowotwory.

ZOBACZ: KORONAWIRUS A ONKOLOGIA

Koronawirus u seniorów – powikłania

COVID-19 u niektórych chorych nie kończy się wraz z ustąpieniem zakażenia wywołanego przez wirus SARS-CoV-2. U części z nich objawy, takie jak przewlekle zmęczenie, nietolerancja wysiłku oraz bóle mięśni, utrzymują się dłużej niż trzy miesiące.

Choroba COVID-19 może mieć negatywny wpływ na cały organizm – jego sprawność i funkcjonowanie. Grupą szczególnie narażoną na powikłania po koronawirusie są seniorzy.

Z danych przedstawionych przez prezes Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego wynika, że u seniorów może dojść do zaostrzenia innej choroby przewlekłej, na przykład niewydolności serca. U połowy starszych pacjentów pojawiają się zaburzenia psychiczne, spada ich sprawność funkcjonalna i bardziej narażeni są na upadki. Następuje również ogólne pogorszenie stanu zdrowia seniora.

Mamy do czynienia z syndemią, jednoczesnym oddziaływaniem kilku chorób. Zakażenie wirusem SARS-CoV-2 nakłada się u osób starszych na inne, wcześniej występujące choroby. Może to pogorszyć przebieg COVID-19, jak i nasilić inne choroby, szczególnie schorzenia sercowo-naczyniowe. Łagodne zaburzenie funkcji poznawczych czasami może przejść w otępienie. Brak aktywności fizycznej, ograniczenie kontaktów społecznych, jak również niewłaściwa dieta mogą sprzyjać lub zwiększyć progresję otępienia – wyjaśnia prof. Katarzyna Wieczorowska-Tobis z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

jakie objawy daje koronawirus 2022

Objawy koronawirusa – diagnostyka i badania

W diagnostyce wirusologicznej – w tym SARS-CoV-2 – istnieją trzy podstawowe typy testów, które stosuje się u chorych z objawami koronawirusa:

 • Testy molekularne (genowe)
 • Testy antygenowe
 • Badania na przeciwciała (serologiczne)

Najwcześniej infekcję wykrywają testy molekularne. Testy na koronawirusa oparte oparte na wykrywaniu antygenów i przeciwciał dają miarodajne wyniki później, ze względu na występowanie tzw. okienka serologicznego.

Coraz częściej zakażenia są wykrywane przez testy antygenowe dopiero w 3-4 dobie od pojawienia się objawów koronawirusa. Prawdopodobnie w pierwszych dniach infekcji miano wirusa jest zbyt małe, by wykryć go testami antygenowymi w pobranych próbkach z górnych dróg oddechowych. Dlatego radziłbym, by osoby z objawami infekcji wirusowej, nawet mimo uzyskania ujemnego wyniku testu na COVID-19, pozostały w domu i powtórzyły test po 2-3 dniach – apeluje na łamach portalu cowzdrowiu.pl dr hab. n. med. Tomasz Dzieciątkowski, wirusolog z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Do łatwo dostępnych parametrów laboratoryjnych, które zaleca się wykonać, podejmując decyzję o przyjęciu pacjenta zakażonego SARS-CoV-2 do szpitala należą stężenia: D-dimerów, białka C-reaktynwego, fibrynogenu, ferrytyny i dehydrogenazy mleczanowej oraz liczba neutrofilów i limfocytów.

Do głównych metod diagnostyki obrazowej stosowanych u pacjentów z objawami koronawirusa zalicza się:

 • badanie rentgenowskie klatki piersiowej (RTG)
 • radiografię
 • tomografię komputerową.

Dominującym objawem koronawirusa w diagnostyce obrazowej są zmiany zapalne płuc, a wspomniane badania umożliwiają wczesne rozpoznanie oraz ocenę niepokojących symptomów.

Podstawowe objawy COVID-19 w obrazie RTG klatki piersiowej to zagęszczenie miąższowe oraz wzmożenie rysunku śródmiąższowego. U pacjentów we wczesnej zaawansowanej fazie choroby bardziej precyzyjna i dokładna jest tomografia komputerowa płuc.

Tomografia płuc jest jednym z najważniejszych badań wykonywanych w diagnostyce i późniejszym leczeniu pacjentów z COVID-19.

PRZEJDŹ DO: WIRUSOLOGIA