Najczęstsze objawy koronawirusa oraz metody wykrywania COVID-19 to tematy, które budzą wielkie zainteresowanie w związku z trwającą pandemią. Choroba Covid-19 jest wysoce zaraźliwa, co oznacza, że trwająca epidemia stanowi globalne zagrożenie dla zdrowia publicznego. Znajomość objawów koronawirusa oraz podstawowych metod diagnostyki COVID-19 odgrywa w tym kontekście szczególną rolę.

Poznaj nowe objawy koronawirusa i sprawdź jakie badania diagnostyczne znajdują zastosowanie w wykrywaniu tej groźnej choroby.

Najczęstsze objawy koronawirusa

Obraz kliniczny COVID-19 oraz objawy koronawirusa są niezwykle zróżnicowane. Istnieje szeroki przedział symptomów towarzyszących zarażeniu wirusem SARS-CoV-2: od infekcji bezobjawowej lub asymptomatycznej do zespołu niewydolności oddechowej, a nawet niewydolności wielonarządowej.

Najczęstsze objawy koronawirusa obejmują gorączkę 38,5-39,0°C, suchy i nieefektywny kaszel, silne uczucie duszności oraz ucisk w klatce piersiowej. Opisywano również częste przypadki zapalenia spojówek oraz zaburzenia smaku i powonienia dotyczące zwłaszcza osób dorosłych.

W 90% przypadków zachorowań na COVID-19 obserwuje się więcej niż jeden objaw koronawirusa.

Wśród pewnej grupy pacjentów zakażonych SARS-Cov-2 do końca pierwszego tygodnia objawów choroba może przejść w ciężkie oskrzelowe zapalenie płuc i niewydolność oddechową. Progresja ta związana jest ze wzrostem poziomu cytokin prozapalnych (tzw. burza cytokinowa), w tym Il-2, Il-6 oraz czynnika martwicy nowotworów α.

Najgroźniejsze choroby współistniejące, których objawy najczęściej przyczyniają się do zgonu u chorych na koronawirusa to: choroby układu krążenia, cukrzyca, przewlekłe choroby układu oddechowego, nadciśnienie tętnicze, otyłość i nowotwory.

Objawy koronawirusa u osób bez zaburzeń odporności ustępują z reguły po 2-3 tygodniach. Mediana czasu pobytu w szpitalu dla ozdrowieńców wynosi 10 dni.

POLECAMY: NOWY HARMONOGRAM SZCZEPIEŃ COVID-19

Typowe symptomy COVID-19

Poniżej prezentujemy najczęstsze i typowe symptomy występujące w przebiegu choroby COVID-19 i zarażenia koronawirusem SARS-CoV-2:

 1. Gorączka 38,5-39,0°C jako objaw koronawirusa
 2. Suchy, nieefektywny kaszel
 3. Zmęczenie, osłabienie, brak sił
 4. Uczucie duszności, ucisk w klatce,
 5. Trudności w oddychaniu
 6. Utrata smaku lub węchu
 7. Ból mięśni, łamanie w kościach
 8. Ból gardła
 9. Biegunka
 10. Zapalenie spojówek

Warto pamiętać, że najczęstszymi drogami przenoszenia SARS-CoV-2 są droga kropelkowa, bioareozole oraz bezpośredni kontakt ze skażonymi powierzchniami. Droga i sposób zarażenia nie wpływają na rodzaj i nasilenie objawów koronawirusa.

PRZEJDŹ DO: NAJCZĘSTSZE OBJAWY NOWOTWORÓW

najczęstsze objawy koronawirusa

Nowe i nietypowe objawy koronawirusa

Wraz z trwającą pandemią COVID-19 oraz nowymi odmianami i mutacjami choroby wydłuża się lista objawów koronawirusa. To już nie tylko utrata smaku i węchu, suchy kaszel czy gorączka, ale także nowe i nietypowe objawy koronawirusa, których nie można lekceważyć.

Chorzy zgłaszają nowe objawy COVID-19 takie jak: ból i zapalenie zatok, katar, ból i drapanie w gardle. Wśród dzieci symptomem choroby mogą być zmiany na skórze, m.in. całym tułowiu, na twarzy czy dłoniach.

Innymi nietypowymi objawami koronawirusa są: biegunka, problemy żołądkowe oraz zaburzenia słuchu.

Jak podkreślają lekarze, coraz więcej pacjentów z COVID-19 nie odczuwa duszności przy zakażeniu, choć w tym czasie postępuje choroba. Czujność wzbudzić powinna spadająca wydolność, to objaw alarmowy związany z koronawirusem, który koniecznie należy skonsultować ze specjalistą.

ZOBACZ: KORONAWIRUS A ONKOLOGIA

Objawy koronawirusa – diagnostyka i badania

W diagnostyce wirusologicznej – w tym SARS-CoV-2 – istnieją trzy podstawowe typy testów, które stosuje się u chorych z objawami koronawirusa:

 • Testy molekularne (genowe)
 • Testy antygenowe
 • Badania na przeciwciała (serologiczne)

Najwcześniej infekcję wykrywają testy molekularne. Testy na koronawirusa oparte oparte na wykrywaniu antygenów i przeciwciał dają miarodajne wyniki później, ze względu na występowanie tzw. okienka serologicznego.

Do łatwo dostępnych parametrów laboratoryjnych, które zaleca się wykonać, podejmując decyzję o przyjęciu pacjenta zakażonego SARS-CoV-2 do szpitala należą stężenia: D-dimerów, białka C-reaktynwego, fibrynogenu, ferrytyny i dehydrogenazy mleczanowej oraz liczba neutrofilów i limfocytów.

Do głównych metod diagnostyki obrazowej stosowanych u pacjentów z objawami koronawirusa zalicza się:

 • badanie rentgenowskie klatki piersiowej (RTG)
 • radiografię
 • tomografię komputerową.

Dominującym objawem koronawirusa w diagnostyce obrazowej są zmiany zapalne płuc, a wspomniane badania umożliwiają wczesne rozpoznanie oraz ocenę niepokojących symptomów.

Podstawowe objawy COVID-19 w obrazie RTG klatki piersiowej to zagęszczenie miąższowe oraz wzmożenie rysunku śródmiąższowego. U pacjentów we wczesnej zaawansowanej fazie choroby bardziej precyzyjna i dokładna jest tomografia komputerowa płuc.

Tomografia płuc jest jednym z najważniejszych badań wykonywanych w diagnostyce i późniejszym leczeniu pacjentów z COVID-19.

PRZEJDŹ DO: NAJNOWSZE WIADOMOŚCI