Test na Covid-19 stanowi podstawowe narzędzie stosowane w walce z chorobą COVID-19. Światowa Organizacja Zdrowia zaleca szerokie wykonywanie testów na obecność koronawirusa w każdym przypadku podejrzenia, iż dana osoba może być jego nosicielem.

Test w kierunku koronawirusa posiada kilka ważnych zalet. Przede wszystkim pozwala wskazać zarażone osoby. Umożliwia to czasową izolację nosicieli oraz zmniejszenie ryzyka zarażenia osób zdrowych.

Objawy COVID-19 mogą przypominać grypę. Test na koronawirusa pozwala zweryfikować czy dana osoba jest nosicielem czy też cierpi na inne schorzenie. Pozytywny wynik testu na koronawirusa umożliwia otoczenie nosiciela kwarantanną, a w razie wystąpienia groźnych objawów – udzielenie szybkiej pomocy medycznej.

Szerokie wykonywanie testów na koronawirusa SARS-CoV-2 jest istotne również z perspektywy organów i instytucji zaangażowanych w walkę z pandemią. Monitoring nowych zachorowań pozwala na zrozumienie dynamiki pandemii oraz podjęcie właściwych środków zaradczych.

Jak podkreślają eksperci – gwałtowny wzrost liczby pozytywnych wyników testów na koronawirusa stanowi sygnał do zaostrzenia środków izolacji społecznej.

W Polsce wzrasta liczba wykonywanych testów w kierunku koronawirusa. Aktualnie każdego dnia wykonuje się kilkanaście tysięcy badań w kierunku SARS-CoV-2. W poniższym poradniku znajdą Państwo najważniejsze informacje dotyczące diagnostyki i metod wykrywania koronawirusa.

Rodzaje testów na Covid-19

Istnieją dwa rodzaje testów stosowanych w celu wykrycia koronawirusa SARS-CoV-2. Podstawę diagnostyki zakażeń koronawirusem stanowi test oparty o technikę PCR w czasie rzeczywistym – określany przez specjalistów jako test genetyczny (molekularny) na koronawirusa.

Test RT-PCR na koronawirusa zaliczany jest do metod molekularnych (NAAT), które posiadają oficjalną rekomendację Światowej Organizacji Zdrowia. W metodach molekularnych wykorzystuje się reakcję łańcuchową polimerazy (PCR) z odwrotną transkryptazą.

Test genetyczny PCR w czasie rzeczywistym jest złotym standardem badań w kierunku SARS-CoV-2.

Do wspomnianego badania wykorzystuje się wymaz z nosa i gardła osoby, u której podejrzewa się zarażenie koronawirusem. Test pozwala na wykrycie materiału genetycznego wirusa i wskazuje na aktualnie toczące się zakażenie. Czas oczekiwania na wynik wynosi zazwyczaj kilka godzin.

Na rynku dostępny jest również tzw. szybki test serologiczny na koronawirusa dedykowany diagnostyce zakażeń SARS-CoV-2, który opiera się na technologii szybkich badań serologicznych. Kasetkowy test na koronawirusa wykrywa przeciwciała skierowane przeciw SARS-CoV-2, które organizm wytworzył po kontakcie z patogenem. Osoby, które chorowały na COVID-19 są seropozytywne. Oznacza to, że w ich organizmie występują przeciwciała po przebytej chorobie.

Przeciwciała IgM i IgG przeciwko COVID-19 mogą być wykryte dopiero po 2-3 tygodniach od ekspozycji danej osoby na wirusa. Z tego powodu szybki test immunologiczny z wynikiem ujemnym nie daje pewności, że dana osoba nie jest chora. Wynik ujemny powinien być potwierdzony bardziej wiarygodną metodą molekularną. Wynik pozytywny badania potwierdza obecność koronawirusa w organizmie.

Dużą zaletą testu kasetkowego na koronawirusa jest jego szybkość. Wynik otrzymuje się po kilkunastu minutach.

Warto podkreślić, że na całym świecie trwają intensywne prace nad udoskonaleniem dostępnych metod diagnostycznych oraz stworzeniem nowych testów na koronawirusa. W ostatnim czasie w Stanach Zjednoczonych zarejestrowano szybkie testy genetyczne, które umożliwiają otrzymanie wyniku nawet w kilkadziesiąt minut.

SPRAWDŹ: SZCZEPIONKA NA COVID – SKŁAD I RODZAJE

test na koronawirusa

Jak wygląda badanie testowe na covid?

Najpopularniejsze testy genetyczne na COVID-19 przeprowadza się poprzez pobranie wymazu z nosa i gardła pacjenta (ewentualnie plwociny), a następnie przebadanie pod kątem śladu genetycznego wirusa. W niektórych sytuacjach wskazana może być analiza krwi, stolca lub moczu.

Trwają intensywne prace nad stworzeniem testu na koronawirusa wykonywanego z pobranej śliny.

Bardzo istotne jest odpowiednie zabezpieczenie pobranego materiału oraz zachowanie zasad bezpieczeństwa. Laboratoria, które przeprowadzają testy na koronawirusa powinny posiadać wysoki stopień hermetyczności i bezpieczeństwa biologicznego. Diagności laboratoryjni pracują w kombinezonach, maskach i goglach.

Gdzie wykonać test na covid?

W ostatnich dniach Ministerstwo Zdrowia opublikowało spis tzw. laboratoriów COVID-19 wykonujących testy w kierunku koronawirusa. Na liście znajdują się kilkadziesiąt placówek, a ich liczba ma być systematycznie zwiększana.

Analizie laboratoryjnej poddawane są próbki pochodzące od pacjentów, którzy zostali wskazani przez inspektorów sanitarnych albo znaleźli się na oddziałach tzw. szpitali jednoimiennych. Zaleca się, aby pierwszym kontaktem w przypadku podejrzenia zarażenia koronawirusem SARS-CoV-2 była powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna.

Na początku kwietnia Ministerstwo Zdrowia ogłosiło, że NFZ sfinansuje badania w kierunku COVID-19 dla personelu medycznego oraz wszystkich pacjentów przebywających w szpitalach w całej Polsce.

Obecnie każdego dnia wykonuje się w Polsce blisko kilkanaście tysięcy testów genetycznych na koronawirusa.

Warto w tym miejscu przypomnieć stanowisko Ministerstwa Zdrowia, które nie rekomenduje samodzielnego i komercyjnego wykonywania testów na koronawirusa przez osoby indywidualne. To lekarz decyduje, czy wykonać test w kierunku koronawirusa – czytamy w oficjalnych zaleceniach Narodowego Funduszu Zdrowia.

Niedawno pojawiła się możliwość wykonania testu na koronawirusa indywidualnie i na zasadach komercyjnych. Niektóre firmy przygotowują się do szerokiej i otwartej dystrybucji testów, choć Ministerstwo Zdrowia nadal nie rekomenduje samodzielnego wykonywania badań.

Na rynku i w internecie pojawiły się tzw. szybkie testy diagnostyczne (kasetkowe), które analizują przeciwciała IgM i IgG. W kilku miastach Polski (Warszawa, Poznań, Łódź) można wykonać indywidualnie komercyjny test genetyczny na koronawirusa. Pobranie materiału odbywa się w tzw. mobilnym punkcie pobrań typu Drive & Go-Thru. Koszt testu molekularnego na koronawirusa to 584 zł.

SPRAWDŹ: LEK NA KORONAWIRUSA

Cena badania testem na koronawirusa

Szacunkowa cena testu na koronawirusa SARS-CoV-2 wynosi kilkaset złotych. Jak podkreślają eksperci – rynkowa cena testu diagnostycznego zależy od rodzaju i jakości badania, które ma być wykonane. Dla przypomnienia – obecnie zastosowanie znajdują głównie testy molekularne, które pozwalają wykryć materiał genetyczny wirusa. Koszt jednego testu genetycznego na koronawirusa to 400-600 zł.

Na rynku dostępne są również tzw. szybkie testy serologiczne (kasetkowe) wykrywające swoiste przeciwciała, które organizm wytwarza po kontakcie z patogenem. Cena testu kasetkowego jest niższa i wynosi kilkadziesiąt złotych.

testy na koronawirusa

Testy w kierunku koronawirusa – najnowsze doniesienia

[Artykuł aktualizowany]

 • Ministerstwo Zdrowia przygotowuje rozporządzenie dotyczące warunków przeprowadzania komercyjnych badań diagnostycznych wykrywających koronawirusa przez prywatne firmy. Laboratoria, które chcą prowadzić testy komercyjne będą musiały sprawdzić prawidłowość swoich wyników, czyli dokonać walidacji. Rozporządzenie MZ w sprawie testów na koronawirusa określi także maksymalne ceny za komercyjne testy na COVID-19.
 • Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne ZIOŁOLEK z siedzibą w Poznaniu wprowadziło do swojej oferty sprzedaż szybkiego testu diagnostycznego MEDsan COVID-19 IgM/IgG Rapid Test, który wykrywa obecność oraz rodzaj przeciwciał z klasy IgG i IgM skierowanych przeciwko koronawirusowi 2019-nCoV. Szybki test na koronawirusa dostępny na stronie internetowej marki ZIOŁOLEK został wyprodukowany w Unii Europejskiej i daje odpowiedź w ciągu 10 minut. Czułość kliniczna testu wynosi 96,88%.
 • Naukowcy z Centrum Badań DNA w Poznaniu prowadzą intensywne prace nad stworzeniem polskiego testu badającego podatność na zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2. Test podatności na koronawirusa pozwoli zbadać kilka poznanych mutacji genów związanych z podatnością na koronawirusa w ramach jednego badania. Jego wartość ma opierać się na wskazaniu pacjentów, u których może wystąpić ostrzejszy przebieg choroby. Test podatności na koronawirusa pomoże również dobrać lekarzom optymalną dla danego chorego terapię. Do wykonania testu predyspozycji do zachorowania na COVID-19 wykorzystywany będzie wymaz z wewnętrznej strony policzka.
 • Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że do Polski trafiły szybkie testy antygenowe na koronawirusa, które wskazują wynik w ciągu 15 minut. Rząd ma nadzieję, że testy antygenowe na obecność koronawirusa pozwolą usprawnić wykonywanie badań u pracowników służby zdrowia. W najbliższym czasie sprowadzone do Polski badania zostaną poddane walidacji, aby doprecyzować ich czułość.
 • Test ze śliny w kierunku koronawirusa? Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) dopuściła do obrotu w połowie kwietnia innowacyjne badanie stworzone przez badaczy z Uniwersytetu Rutgersa (New Jersey, USA). Naukowcy mają nadzieję, że test ze śliny na koronawirusa uzupełni aktualnie stosowane metody diagnostyczne oraz stanie się panaceum na globalny niedobór wymazów. W amerykańskim teście na bazie śliny pacjenci otrzymują plastikową rurkę, do której plują kilka razy. Następnie oddają rurkę pracownikowi służby zdrowia w celu jej analizy w laboratorium. Zainteresowanie testem ze śliny wykazały już koncerny farmaceutyczne oraz rząd USA.
 • Mamy pierwszy polski test na koronawirusa. W najbliższym czasie wyprodukowana zostanie pierwsza partia licząca 150 000 testów. Autorską metodę wykrywania SARS-CoV-2 opracowano w Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu. Badanie na obecność koronawirusa za pomocą opracowanego przez polskich naukowców testu trwa około sześciu godzin, w czasie których można przeanalizować 92 próbki.
 • Wystartował pierwszy mobilny punkt testowania na obecność koronawirusa. Centrum testowe COVID-19 typu drive-thru powstało przy Instytucie Medycyny Morskiej i Tropikalnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Po telefonie na infolinię 58 349 18 88 i zakwalifikowaniu się do wykonania testu na obecność koronawirusa SARS-CoV-2 pacjent podjeżdża samochodem do mobilnego punktu pobrań, gdzie – bez wysiadania z auta – pobrany zostaje wymaz z nosogardzieli. Test metodą RT-PCR wykonywany jest bezpłatnie.
 • Laboratoria Diagnostyka to pierwsza prywatna firma w Polsce, która rozpoczęła wykonywanie badań genetycznych w kierunku koronawirusa SARS-CoV-2. Laboratoria Diagnostyka poinformowały o swojej współpracy z Ministerstwem Zdrowia w ramach której wykonują każdego dnia kilkaset testów na koronawirusa. Do przeprowadzenia badania służy dedykowany zestaw pobraniowy DIAGpack. Krakowska firma Diagnostyka wykonuje obecnie testy dla ośrodków medycznych, ale oferuje także możliwość indywidualnego pobrania próbki komercyjnie dla osób indywidualnych. Punkty wykonywania testów na koronawirusa Diagnostyka pojawiły się m.in. w miastach: Łódź, Warszawa i Poznań. Jak podają media – Diagnostyka testuje także tzw. szybkie testy serologiczne na koronawirusa do oznaczania przeciwciał IgM i IgG.
 • Spółka Geneme poinformowała o rozpoczęciu współpracy z Fundacją Na Rzecz Perspektyw „CEL” przy inicjatywie #KontraKoronaWirus. Od kwietnia Geneme oferuje internetową sprzedaż testu do diagnostyki wirusa SARS-CoV-2 metodą RT‐real time PCR. Zestawy diagnostyczne od Geneme mogą zamawiać komercyjnie instytucje, laboratoria, szpitale, ale również osoby indywidualne. Próbki wymazów odbierają pracownicy fundacji, a wyniki są dostępne po 48 godzinach – informuje Geneme.
 • 30 marca 2020 roku Grupa Inno-Gene SA z siedzibą w Poznaniu specjalizująca się w diagnostyce i badaniach genetycznych podpisała umowę z chińską spółką Hangzhou Testsea Biotechnology produkującą testy na koronawirusa. Współpraca dotyczy dystrybucji szybkich testów immunochromatograficznych w kierunku wykrywania przeciwciał IgG/IgM oraz antygenów koronawirusa 2019-nCoV. Spółka Inno-Gene złożyła już wniosek o rejestrację testu oraz zgodę na jego wykonywanie na terenie Polski.
 • Naukowcy z Centrum Zaawansowanych Technologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu prowadzą zaawansowane prace nad szybkim testem immunologicznym, który pozwoli wskazać czy dana osoba posiada odporność przeciwko koronawirusowi. Test na koronawirusa nad którym pracują badacze z UAM oparty jest na dwóch białkach wirusowych, które wiążą się specyficznie do odpowiednich przeciwciał, obecnych w krwi badanej osoby. Wstępne wyniki są bardzo obiecujące – test jest czuły, specyficzny oraz daje możliwość weryfikacji dużej ilości próbek.
 • Polska spółka BioMaxima poinformowała w ostatnich dniach marca o wprowadzeniu do swojej oferty testu genetycznego do diagnozowania SARS-CoV-2 u pacjentów z objawami COVID-19 za pomocą wykrywania sekwencji RNA unikalnych dla SARS-CoV-2. Test genetyczny BioMaxima cechuje skrócony do 2 godzin czas oczekiwania na wynik. Jak informuje na swojej stronie internetowej firma BioMaxima – w ofercie spółki znajdują się również szybkie (kasetkowe) testy dla profesjonalistów do wykrywania przeciwciał IgG i IgM przeciwko koronawirusowi.
 • Zespół Warsaw Genomics (spółka naukowa Uniwersytetu Warszawskiego) – przy wsparciu sponsorów – wykonuje do 1000 testów dziennie w kierunku SARS-CoV-2. Test na koronawirusa może zlecić stacja sanitarno-epidemiologiczna, szpital lub lekarz pracujący w szpitalu albo placówce medycznej (również sam dla siebie). Aby wykonać badanie należy wypełnić zlecenie on-line, a pobrany wymaz dostarczyć w ciągu 24 godzin do siedziby firmy. Warsaw Genomic nie oferuje testów dla osób indywidualnych na zasadach komercyjnych.

INTERAKTYWNA MAPA KORONAWIRUSA NA ŚWIECIE