W dniach 10-11.10.2014 r. w Wielkopolskim Centrum Onkologii odbędzie się druga edycja konferencji sprawozdawczo-warsztatowej pt. „AAPM Highlights 2014”. Tegoroczona edycja poruszać będzie zagadnienia przedstawione na 56 konferencji AAPM (56th Annual Metting of the American Association of Physicists in Medicine, Austin, TX, USA).

Wydarzenie kierowane jest przede wszystkim do fizyków medycznych pracujących w radioterapii, rentgenodiagnostyce oraz medycynie nuklearnej, a także specjalistów z zakresu elektroradiologii, techników radioterapii i rentgenodiagnostyki oraz lekarzy i specjalistów zainteresowanych aspektami technologiczno-fizycznymi metod obrazowych oraz terapiami przeprowadzanymi przy użyciu promieniowania jonizującego.


Tegoroczna konferencja AAPM Highlights 2014 trwać będzie dwa dni. W trakcie pierwszego dnia odbędzie się cykl wykładów sprawozdawczych oraz panele dyskusyjne obejmujące tematykę rentgenodiagnostyki, medycynę nuklearną, obrazowanie w radioterapii, dozymetrię, planowanie leczenia oraz nowoczesne metody radioterapii.

Podczas drugiego dnia spotkania, który przebiegać będzie w charakterze warsztatowym i ćwiczeniowym, uczestnicy AAPM Highlights 2014 zapoznają się z najnowszym sprzętem pomiarowym, oprogramowaniem medycznym wykorzystywanym w radioterapii oraz wybranymi aspektami pracy aparatów terapeutycznych oraz diagnostycznych.

Konferencja AAPM Highlights 2014 – tematyka:

  • Diagnostyka rentgenowska
  • Terapia radiacyjna
  • Obrazowanie w radioterapii
  • Nowe technologie terapeutyczne, innowacje i koncepty w radioterapii
  • Programy dot. edukacji fizyków medycznych

 

INFORMACJE I REJESTRACJA: www.wco.pl/aapm2014/

 

zobacz również : RADIOTERAPIA

SKUTKI UBOCZNE RADIOTERAPII

CYBERKNIFE W WIELKOPOLSKIM CENTRUM ONKOLOGII