W dniach 21-22 maja w Krakowie odbyła się konferencja Impact’19, która stała się areną interdyscyplinarnych spotkań blisko 6 tys. uczestników oraz 250 prelegentów i liderów innowacji z całego świata. To unikalne wydarzenie umożliwia kontakt między naukowcami, futurystami, inwestorami, start-up’ami, firmami farmaceutycznymi i biotechnologicznymi oraz przedstawicielami rządu. Tematem przewodnim kongresu Impact’19 były innowacje i postęp technologiczny, a także ich społeczne oraz gospodarcze konsekwencje. Jedna ze ścieżek tematycznych konferencji (next health) została poświęcona zdrowiu.

PRZYSZŁOŚĆ W LECZENIU RAKA

W pierwszym dniu kongresu Impact’19 uczestnicy mieli okazję wysłuchać ciekawej dyskusji pomiędzy przedstawicielami  innowacyjnych firm biofarmaceutycznych – Selvity (Magdalena Marciniak), Astrazeneca (Jarosław Oleszczuk), Pfizer (Marcin Kruk) oraz Amgen (Philip Tagari. Eksperci rozmawiali o wyzwaniach w leczeniu nowotworów, które stoją przed przemysłem farmaceutycznym w obliczu prognozowanego wzrostu zachorowań na raka oraz starzejącego się społeczeństwa. Jednym z poruszanych tematów był stan oraz aktualne możliwości medycyny versus dostępność do innowacyjnych leków w Polsce. Sporo uwagi poświęcono najnowszym trendom w terapiach onkologicznych.

W dyskusji wybrzmiał temat potrzeby holistycznego i interdyscyplinarnego podejścia do leczenia nowotworów oraz problemów z dostępem do najnowszych terapii. Pojawiające się na rynku innowacyjne leki onkologiczne zderzają się z rozległymi ograniczeniami oraz trudnościami przy ubieganiu się o ich refundację. Postulowano zmianę systemu refundacji leków z dotychczasowej płatności za lek (w przeliczeniu na użyte jednostki) – na płacenie za efekt terapeutyczny.

Podkreślono, że w obliczu trudności w dostępie do najnowszych terapii dla polskich pacjentów szansą na skorzystanie z innowacyjnych leków dla chorych na raka pozostaje udział w badaniach klinicznych. Jak zauważyli eksperci, ten obszar konsekwentnie nabiera dynamiki, a w naszym kraju pojawiają się są nowe centra badawcze oraz otwierane są kolejne badania.

Sporo uwagi w dyskusji poświęcono kwestii ograniczonego dostępu do diagnostyki, szczególnie w kontekście zastosowania terapii celowanych molekularnie. Przy dostępie do nowych technologii diagnostycznych współczesna onkologia jest w stanie z dużą dokładnością przewidzieć, która terapia odniesie skutek. Z drugiej strony, brak informacji o specyfice konkretnego nowotworu oraz istniejących mutacji uniemożliwia dobranie optymalnej terapii. W efekcie, leczenie pacjentów prowadzone jest dłużej oraz często w bardziej inwazyjny sposób.

Istotnym wyzwaniem w nowoczesnej medycynie, które zdefiniowała Karolina Marzantowicz – reprezentująca firmę IBM – było tzw. compliance, czyli zgodność. Chodzi o zgodność z regulacjami ustawodawcy. Rynek biofarmaceutyczny jest obecnie jednym z najszybciej rozwijających się. Jednocześnie, nowe terapie (oraz wyroby medyczne) muszą spełniać szereg skomplikowanych wymagań i obowiązków certyfikacyjnych, a także przejść liczne badania. Wydłuża to ścieżkę od opracowania nowej terapii do jej faktycznego wprowadzenia do praktyki leczniczej.

Sporo uwagi poświęcono dynamicznie rozwijającej się i obiecującej technologii przeciwnowotworowej komórkami CAR-T. Jak wskazali eksperci, w tej chwili toczy się na świecie kilkaset badań klinicznych z zastosowaniem terapii CAR-T w kontekście wielu rodzajów nowotworów. W przeciągu kilku najbliższych możemy spodziewać się pojawienia leków opartych na tej technologii. Barierą i wyzwaniem pozostaje ogromny koszt leczenia.

DIAGNOSTYKA JUTRA

Swoją wizję walki z rakiem przy wykorzystaniu potencjału badań genetycznych zaprezentowali badacze z projektu Badamy Geny. Jak podkreślono – co czwarty nowotwór ma podłoże genetyczne. Dzięki informacji czy dana osoba znajduje się w grupie ryzyka, możliwe jest w niektórych przypadkach uniknięcie choroby nowotworowej w przyszłości. Krystian Jażdżewski, przedstawiciel warszawskiej spółki Badamy Geny opowiedział o potencjale metody, szerokim spektrum zastosowania oraz etapie na jakim znajdują się prowadzone w ramach projektu badania.

W dyskusji na temat potencjału badań genetycznych w onkologii wzięła udział również Anu Jalanko – przedstawiciel fińskiego projektu badawczego – FinnGen. Ekspertka przedstawiała audytorium silne strony przedsięwzięcia oraz zaimplementowane rozwiązania (np. unikalne zabezpieczenia przed wyciekiem danych wrażliwych).

Istotną rolę w efektywnym wprowadzaniu innowacyjnych terapii przeciwnowotworowych może odgrywać sztuczna inteligencja oraz nowatorskie narzędzia analizy metadanych. Usprawnienie pracy nad wdrażaniem terapii przekłada się na szybsze wprowadzenie na rynek nowych leków na raka. Aktualnie trwają zaawansowane testy narzędzi analitycznych, które znajdą zastosowanie w szerokiej analizie danych literaturowych oraz prowadzonych badań klinicznych.

Duże zainteresowanie tematyką narzędzi analitycznych w przemyśle biofarmaceutycznym znalazło odzwierciedlenie w profilu działalności start-up’ów zgłoszonych w ramach Impact’19 do rywalizacji o nagrodę pieniężną w wysokości 20 000 $.

W maju 2019 roku wyłoniono ośmiu finalistów konkursu, wśród nich znalazły się m.in.: Mateusz Sagan z SDS Optic, firmy, która opracowuje i tworzy unikalne rozwiązania wykorzystujące biochemię, inżynierię oraz technologie światłowodowe, które umożliwią szybką diagnostykę nowotworów; Klaudia Szklarczyk-Smolana reprezentująca Intelliseq, który opracowuje algorytmy i narzędzia bioinformatyczne służące do interpretacji sekwencji DNA; docent Michał Wszoła z Fundacji Badań i Rozwoju Nauki zajmującej się głównie działalnością edukacyjną i badawczą w zakresie nauk medycznych oraz biochemicznych oraz Miron Tokarski z Genomtec, twórca innowacyjnego mobilnego systemu diagnostyki molekularnej.

21 maja, podczas finału konkursu Next Health Investment Pitch, spośród ośmiu finalistów, wyłoniono zwycięzcę – została nim firma Genomtec.

foto: https://impactcee.com