Zarząd Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie organizuje pierwszą edycję międzynarodowej konferencji naukowej ,,OncoPhD’’, która odbędzie się w dniach 20-22.10.2023 roku na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie – w formie hybrydowej. Portal onkologiczny zwrotnikraka.pl sprawuje patronat medialny nad wydarzeniem.

Jest to pierwsza konferencja, w której doktoranci, studenci oraz młodzi naukowcy reprezentujący ośrodki akademickie z całego świata, będą mieli możliwość zaprezentowania wyników badań i wymiany własnych doświadczeń z zakresu onkologii klinicznej jak również eksperymentalnej.

Celem konferencji ,OncoPhD’’ jest wymiana doświadczeń i wiedzy w dziedzinie onkologii w zakresie badań podstawowych jak i praktyki klinicznej. Zaproponowany temat dyskusyjny umożliwi prelegentom oraz słuchaczom poznanie skomplikowanych mechanizmów powstawania chorób nowotworowych, strategii opracowania leków przeciwnowotworowych oraz wymianę doświadczeń z codziennej praktyki klinicznej.

Uczestnicy konferencji będą mieli szansę wziąć udział w różnorodnych warsztatach. Wśród nich można wyróżnić: warsztaty ultrasonografii i biopsji, ale również warsztaty związane z badaniami in vitro w onkologii, które poprowadzą osoby z wieloletnim doświadczeniem w tym zakresie.

Zaplanowano warsztaty seminaryjne dotyczące norm i odchyleń w zakresie mowy i żywienia u pacjentów pediatrycznych, które poprowadzi specjalista neurologopedii i terapii karmienia, mgr Monika Budkowska (transmisja online). Przewidziane są także warsztaty związane z psychoonkologią, które wprowadzą uczestników w świat aspektów psychologicznych związanych z walką z chorobą nowotworową (transmisja online).

Dla uczestników zorganizowane zostaną również warsztaty poświęcone rozwojowi kompetencji miękkich, takich jak publiczne wystąpienia przeprowadzone przez organizacje Toastmaster International (SKILLERS Lublin) (transmisja online). Ponadto, dr n. med. Marcin Nicoś, laureat wielu prestiżowych nagród naukowych, w tym Young Investigator Award, Merit Award i nagrody im. Antoniego Horsta 2019, podzieli się swoją wiedzą na temat aplikowania na zagraniczne staże (transmisja online).

W gronie zaproszonych gości specjalnych znajdują się prof. Urlich Theopold z Uniwersytetu Sztokholmskiego – zajmujący się modelem Drosophila melanogaster w onkologii, prof. dr hab. n. med. Krzysztof Giannopoulos – doświadczony hematoonkolog oraz dr n. med. Paulina Krawiec, która przekaże swoją wiedzę na temat chorób nieswoistych jelit u dzieci i ich związków z rozwojem nowotworów.

Ponadto, Fundacja Nutricia przedstawi uczestnikom swoją działalność oraz programy grantowe, które oferuje. O swojej pracy związanej z terapiami celowanymi opowiedzą również przedstawiciele AstraZeneca.

źródło: materiały prasowe

PRZEJDŹ DO: STRONA GŁÓWNA