Z okazji 20-lecia pierwszego zabiegu radioterapii śródoperacyjnej w Polsce, wykonanego w Narodowym Instytucie Onkologii w Gliwicach, w dniach 7-8 grudnia 2023 roku odbędzie się I Konferencja Radioterapii Śródoperacyjnej. Udział w wydarzeniu zapowiedziało około 80 onkologów radioterapeutów, chirurgów, neurochirurgów, elektroradiologów i fizyków.

Konferencja będzie miała charakter interdyscyplinarny i ma łączyć środowisko lekarzy wyspecjalizowanych w leczeniu nowotworów złośliwych piersi, przewodu pokarmowego, mózgu, nowotworów regionu głowy i szyi oraz wszystkich innych specjalistów zainteresowanych tematyką radioterapii śródoperacyjnej.

Do grona prelegentów, oprócz specjalistów z Narodowego Instytutu Onkologii w Gliwicach, który jest pionierem radioterapii śródoperacyjnej w Polsce, zaproszono specjalistów z Lublina, Poznania, Krakowa i Szczecina, a także z Niemiec i Włoch.

Program spotkania dostępny jest na stronie internetowej.

Historia polskiej radioterapii śródoperacyjnej zaczęła się w Gliwicach

Radioterapia śródoperacyjna polega na podaniu precyzyjnie określonej dawki promieniowania w trakcie zabiegu operacyjnego. Jest to metoda, która nie tylko skraca czas leczenia, ale też poprawia jego wyniki. W Polsce jest stosowana od 20 lat.

W 2003 roku w naszym Instytucie została po raz pierwszy wykonana procedura radioterapii śródoperacyjnej wiązką fotonową. Instytut był pierwszym ośrodkiem w Polsce, który dysponował odpowiednim aparatem do jej przeprowadzenia – przypomina mgr Żaneta Kaniszewska-Dorsz, elektroradiolog z Zakładu Radioterapii Narodowego Instytutu Onkologii w Gliwicach, która wspólnie z prof. Jerzym Wydmańskim, kierownikim Pracowni Radioterapii Śródoperacyjnej i zastępcą kierownika Zakładu Radioterapii w NIO w Gliwicach wpadła na pomysł zorganizowania konferencji z okazji 20-lecia radioterapii śródoperacyjnej.

Żaneta Kaniszewska-Dorsz uczestniczyła w pierwszym zabiegu radioterapii śródoperacyjnej. Przeprowadzono go u 47-letniej kobiety chorej na raka piersi, którą zakwalifikowano do operacji oszczędzającej po uprzedniej przedoperacyjnej chemioterapii. Po usunięciu guza piersi wraz z marginesem tkankowym oraz węzłów chłonnych pachy lewej (wtedy nie wykonywano jeszcze biopsji węzła wartowniczego) wprowadzono do loży po guzie sferyczny aplikator o średnicy 4,5 cm, który był połączony z miniaturowym przyspieszaczem osadzonym na ramieniu PRS 400 – mobilnego aparatu do radioterapii śródoperacyjnej, generującego niskoenergetyczne promieniowanie rentgenowskie.

Pierwszy zabieg radioterapii śródoperacyjnej trwał 17 minut i 20 sekund. Pacjentka do dziś czuje się dobrze i zgłasza się regularnie na kontrole.

W ciągu minionych 20 lat w naszym ośrodku zastosowano radioterapię śródoperacyjną u ponad 2 tysięcy chorych na raka piersi i nowotwory regionu głowy i szyi. W ubiegłym roku wykonaliśmy 243 procedury. Obecnie dysponujemy dwoma aparatami Zeiss – PRS 500 i INTRABEAM 600. W planach rozwoju mamy wprowadzenie do praktyki klinicznej nowych wskazań do radioterapii śródoperacyjnej – mówi prof. Jerzy Wydmański.

Wczoraj, dziś i jutro radioterapii śródoperacyjnej w Polsce

Podczas I Konferencji Radioterapii Śródoperacyjnej w Gliwicach specjaliści będą się dzielić własnymi doświadczeniami z zabiegów wykonywanych zarówno wiązką fotonową, jak i elektronową.

W programie przewidziano miejsce na dyskusję dotyczącą zastosowania radioterapii śródoperacyjnej w nowoczesnych schematach leczenia skojarzonego, zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i praktycznym. A wykłady, które zaprezentują najwybitniejsi specjaliści z tej dziedziny z kraju i zagranicy powinny, jak podkreślają organizatorzy, stać się impulsem do rozwoju radioterapii śródoperacyjnej w Polsce.

Chcemy, żeby było to wydarzenie cykliczne i miało swoje stałe miejsce w kalendarzu konferencji dotyczących radioterapii – mówi mgr Żaneta Kaniszewska-Dorsz.

Wydaje się, że najbliższe lata będą czasem renesansu tej metody radioterapii, ponieważ postęp technologiczny, jaki dotyczy obecnie aparatury do napromieniania podczas zabiegu operacyjnego, umożliwia podanie dawki, która skutecznie niszczy pozostawione przez chirurga, często niewidoczne wzrokowo, ogniska operowanego nowotworu – komentuje prof. Krzysztof Składowski, dyrektor Narodowego Instytutu Onkologii w Gliwicach, konsultant krajowy w dziedzinie radioterapii onkologicznej.

Patronami merytorycznymi I Konferencji Radioterapii Śródoperacyjnej są: Polskie Towarzystwo Radioterapii Onkologicznej, Polskie Towarzystwo Onkologiczne, Polskie Towarzystwo Badań Radiacyjnych i Ogólnopolski Związek Zawodowy Techników Medycznych Radioterapii. Portal onkologiczny zwrotnikraka.pl sprawuje patronat medialny nad konferencją.

źródło: materiały prasowe

PRZEJDŹ DO: STRONA GŁÓWNA