W listopadzie 2022 zainaugurowano działalność platformy cyfrowej e-KRN+, utworzonej w Narodowym Instytucie Onkologii – Państwowym Instytucie Badawczym (NIO-PIB). System e-KRN+ to miejsce gromadzenia danych o chorobach nowotworowych z Krajowego Rejestru Nowotworów (KRN) oraz onkologicznych rejestrów narządowych.

Dzięki integracji platformy z systemami szpitalnymi, możliwe jest sprawniejsze zbieranie danych, a także prowadzenie analiz naukowych, medycznych i ekonomicznych w oparciu o dane rzeczywiste (Real World Data).

Dane o chorobach nowotworowych – najcenniejszy zasób na świecie

– Popieram stwierdzenie, że „najcenniejszym zasobem świata są dane”, a dane w obszarze zdrowia publicznego są istotne dla zdrowia każdego z nas. Rejestry medyczne, a szczególnie rejestry jakościowe, są podstawą do budowania przyszłych strategii ochrony zdrowia, dają możliwość wyłonienia określonych grup pacjentów, np. do badań klinicznych, umożliwiają rozwój wysokospecjalistycznych badań naukowych w powiązaniu z innymi źródłami danych medycznych. Dlatego od lat w Krajowym Rejestrze Nowotworów zbieramy dane o chorobach nowotworowych dla całej Polski, a dzięki platformie informatycznej „e-KRN+” jest to w wyższym stopniu zautomatyzowane, sprawniejsze i bardziej kompleksowe – wyjaśnia dr hab. n. med. Joanna Didkowska, Kierownik Krajowego Rejestru Nowotworów i Zakładu Epidemiologii i Prewencji Nowotworów NIO-PIB.

W ramach projektu e-KRN+ powstała Zintegrowana Platforma Rejestrów Onkologicznych (ZPRO), która zapewnia jednolity model budowy wszystkich funkcjonujących na platformie rejestrów oraz wspólne źródła danych i zasady ich weryfikacji.

ZOBACZ: STATYSTYKA W ONOLOGII

Platforma e-KRN+ – nowoczesne podejście do zbierania danych medycznych

Platforma cyfrowa e-KRN+ to pierwszy system wykorzystujący narzędzia do analizy notatek lekarskich zastępujący dotychczasowe metody pozyskiwania danych przez rejestry. Wspólne dane gromadzone przez wszystkie rejestry nie są zapisywane wielokrotnie. Współdzielenie danych odbywa się w systemie e-KRN+ na zasadach uprawnień dostępu.

Jednym z nowatorskich rozwiązań wdrożonych podczas projektu e-KRN+ jest narzędzie pozwalające na szybkie tworzenie kolejnych rejestrów narządowych wykorzystujących istniejące zasoby systemu – tzw. Generator Rejestrów Narządowych.

W dobie szybkiego rozwoju technologii medycznych istnieje potrzeba gromadzenia precyzyjnych danych (tzw. danych rzeczywistych – Real World Data), pochodzących z praktyki klinicznej, dla wybranych nowotworów. Dane służą do monitorowania procesu leczenia, wspierają ocenę skuteczności poszczególnych terapii, umożliwiając aktualizację rekomendacji terapeutycznych i refundacyjnych, co ma przełożenie na poprawę jakości leczenia i optymalizację wydatków w tym zakresie.

Pierwszym rejestrem narządowym, który umożliwi w przyszłości realizację tych celów jest Polski Rejestr Onko-Hematologiczny (PROH), w którym gromadzone są dane o nowotworach układu krwiotwórczego i limfatycznego. Zawiera on rozszerzony (w porównaniu do KRN) i bardziej dokładnyzbiórdanych klinicznych, dotyczących m.in. poszczególnych metod leczenia z uwzględnieniem zastosowanych leków.

PRZEJDŹ DO: NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W POLSCE

Platforma e-KRN+

Integracja Krajowego Rejestru Nowotworów z systemami szpitalnymi

W ramach platformy informatycznej e-KRN+ nastąpiła pełna integracja Krajowego Rejestru Nowotworów z czterema systemami szpitalnymi (Narodowy Instytut Onkologii w Warszawie z oddziałami w Krakowie i Gliwicach oraz Instytut Hematologii i Transfuzjologii).  Wypracowany model integracji może być wdrożony w każdym szpitalu zgłaszającym dane do KRN.

– W szpitalach w pełni zintegrowanych z „e-KRN+” lekarze i personel medyczny nie będą angażowani w wypełnianie Karty Zgłoszenia Nowotworu Złośliwego (KZNZ) oraz innych formularzy zgłoszenia do rejestrów jakościowych, gdyż system wyposażony jest w moduł elektronicznego pozyskiwania informacji (text mining), który pozwala na automatyczne wypełnienie formularzy zgłoszenia bez udziału lekarzy. W „e-KRN+” dysponujemy pierwszym tak uniwersalnym narzędziem do przetwarzania i analiz notatek lekarskich w celu wypełnienia formularza zgłoszenia nowotworu – wyjaśnia dr n. med. Urszula Wojciechowska, Krajowy Rejestr Nowotworów NIO-PIB.

POLECAMY: EPIDEMIOLOGIA NOWOTWORÓW

Platforma e-KRN plus – dane o chorobach nowotworowych i system analityczny

Kolejnym ważnym elementem systemu e-KRN+ jest hurtownia danych (zbudowana w środowisku SAS), która oferuje szerokie możliwości analiz danych onkologicznych. Hurtownia e-KRN+ to miejsce przechowywania danych ze wszystkich rejestrów działających w systemie e-KRN+. Hurtownia jest również wykorzystywana do tworzenia raportów, które są dostępne dla użytkowników zewnętrznych w portalu KRN.

Wykorzystanie zaawansowanych technologii informatycznych, w tym algorytmów sztucznej inteligencji (AI), jest rozwiązaniem czyniącym platformę e-KRN+ jednym z najbardziej innowacyjnych projektów w ochronie zdrowia.

źródło: materiały prasowe

PRZEJDŹ DO: NAJNOWSZE INFORMACJE