Czołowi polscy specjaliści w dziedzinie radioterapii rozpoczęli pracę nad wypracowywaniem jednolitych zasad leczenia onkologicznego opartego na najnowszych międzynarodowych rekomendacjach. Zmiany mają podnieść jakość i skuteczność leczenia pacjentów onkologicznych. Powołano zespół ekspertów, który będzie spotykać się cyklicznie do końca tego roku. Wyniki jego prac przedstawi konsultant krajowy w dziedzinie radioterapii.

Radioterapia onkologiczna jest obok chirurgii podstawową metodą leczenia chorych na nowotwory złośliwe. Stosowana samodzielnie lub stanowiąca integralną część leczenia skojarzonego z chirurgią czy chemioterapią, pomaga w walce z nowotworami u co drugiego pacjenta onkologicznego w Polsce. Z uwagi na trudną sytuację polskiej onkologii, w tym radioterapii, na zaproszenie konsultanta krajowego w dziedzinie radioterapii prof. Rafała Dziadziuszko i prezesa Polskiego Towarzystwa Radioterapii Onkologicznej prof. Krzysztofa Składowskiego, we Wrocławiu spotkali się kluczowi specjaliści radioterapii z całej Polski, m.in.prof. Jacek Fijuth – przewodniczący Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Onkologicznego (PTO), prof. Janusz Skowronek – prezes Polskiego Towarzystwa Brachyterapii,konsultanci wojewódzcy i kierownicy Zakładów Radioterapii. Gospodarzem spotkania był dr hab. Adam Maciejczyk – dyrektor Dolnośląskiego Centrum Onkologii i prezes Ogólnopolskiego Zrzeszenia Publicznych Centrów i Instytutów Onkologicznych.

radioterapia DCO

foto: www.dco.com.pl


 
Do 2025 r., w związku ze wzrostem zachorowalności na nowotwory i rozwojem radioterapii, będzie rosło zapotrzebowanie na świadczenia z zakresu tej metody leczenia. Ze względu na wysoką skuteczność, radioterapia stanowi bardzo efektywną metodę walki z nowotworami u ponad 50% pacjentów – tłumaczy dr hab. Adam Maciejczyk. Środowisko specjalistów – onkologów radioterapeutów, chcąc podnieść standard leczenia onkologicznego w zakresie radioterapii, zwołało spotkanie, aby omówić najważniejsze problemy i wyzwania w tej dziedzinie. Przedmiotem spotkania był również najnowszy raport przygotowany dla Polskiego Towarzystwa Onkologicznego pt. „Analiza kosztów wybranych świadczeń onkologicznych produktów rozliczeniowych w Polsce – rekomendacja dotyczące taryf”.

Radioonkolodzy wśród najważniejszych omawianych wyzwań, wskazali wprowadzenie niezbędnych  zmian w zakresie wymogów NFZ dotyczących radioterapii. – Obecne zapisy warunków realizacji świadczeń z zakresu RT, które są w wielu punktach nieaktualne  i przestarzałe. Specjaliści zaproponowali wspólną inicjatywę w zakresie wypracowywania jednolitych zasad leczenia onkologicznego opartego na najnowszych międzynarodowych rekomendacjach. Dzięki implementacji tych rozwiązań możliwe będzie skuteczniejsza pomoc chorym na nowotwory złośliwe – zapowiada dr hab. Adam Maciejczyk.

Ważnym tematem rozmów była aktualna sytuacja dotycząca realizacji procedur w zakresu radioterapii – teleradioterapii i brachyterapii. Szczególną uwagę poświęcono drastycznie obniżonej wycenie hospitalizacji do radioterapii. Zgodne z raportem PTO aktualna wycena NFZ dnia pobytu w szpitalu związanego z teleradioterapią ustalona jest na poziomie o 50%niższym niż średni, aktualny koszt (obecna wycena to 156 zł). W 2015 r. znacząca liczba chorych wymagała pobytu w szpitalu w trakcie radioterapii z powodu stanu klinicznego i niepożądanych działań leczenia. Konsekwencją powyższej sytuacji jest brak środków w budżetach szpitalnych na hospitalizowanie pacjentów oraz obawy przed prowadzeniem agresywnych medycznie procedur leczniczych, np. jednoczesnej radio-chemioterapii, których konsekwencją może być konieczność hospitalizacji chorych. Tylko z tytułu obniżenia wyceny hospitalizacji szpitale onkologiczne odnotowały w 2015 roku deficyt w wysokości ponad 130 mln zł. Pacjenci obawiają się, że zadłużenie ośrodków może niekorzystnie wpłynąć zarówno na jakość wykonywanych procedur, jak i sam dostęp do nich.

Omówiono również Mapy potrzeb zdrowotnych w zakresie onkologii i wskazano kierunki modyfikacji danych w kolejnych edycjach. – Konieczne jest uaktualnienie zawartych w nich danych na temat liczby pracujących akceleratorów oraz liczby specjalistów z zakresu radioterapii onkologicznej tak, aby dokument stanowił bazę dla organizacji systemu opieki onkologicznej i odpowiadał na potrzeby zdrowotne obywateli – mówi dr hab. Adam Maciejczyk.

 

Radioonkolodzy: co drugi pacjent onkologiczny wymaga radioterapii, informacja prasowa Dolnośląskie Centrum Onkologii