Od początku lipca na rynku pojawiło się nowe ubezpieczenie na wypadek choroby nowotworowej Onkopolisa, które zostało przygotowane przez BZ WBK-Aviva i jest dostępne w ofercie Banku Zachodniego WBK. Onkopolisa zapewnia pomoc finansową w sytuacji diagnozy nowotworu (zarówno in situ, jak i złośliwego) poprzez jednorazową wypłatę określonej sumy ubezpieczenia. Dodatkowo oferuje także możliwość skorzystania przez klienta z szerokiego pakietu usług pomocy medycznej profilaktycznej i onkologicznej. Produkt jest adresowany do osób w wieku od 18 do 60 lat. Przed zawarciem umowy ubezpieczenia nie są wymagane badania lekarskie, jedynie złożenie krótkiego oświadczenia o stanie zdrowia. Ambasadorką Onkopolisy została aktorka Katarzyna Bujakiewicz, która od lat wspiera akcje związane z profilaktyką onkologiczną i walką z rakiem.

Wiem, że problem raka może dotyczyć każdego z nas. Ważne, by żyć odpowiedzialnie i podejmować różne działania z zakresu profilaktyki onkologicznej, które mogą nas i innych zabezpieczyć. Jedną nich jest ochrona finansowa, która w sytuacji choroby może okazać się bezcenna – komentuje Katarzyna Bujakiewicz.

Ubezpieczenie od raka – onkopolisa

Onkopolisa obejmuje zakresem ochrony szeroką listę nowotworów. Zgodnie z międzynarodową klasyfikacją chorób ICD-10 są to zarówno nowotwory złośliwe (m.in. nowotwór jelita grubego, rak trzustki, złośliwe guzy mózgu, nowotwory płuc), jak i nowotwory in situ (guz przedinwazyjny, który ogranicza się do swojego pierwotnego ogniska np. łagodna postać nowotworu piersi, który nie nacieka na inne komórki, narządy). Z ubezpieczenia wyłączone są nowotwory złośliwe niedokładnie określone, wtórne i o nieokreślonym umiejscowieniu (C76-C80 według klasyfikacji ICD-10) oraz nowotwory D03 Czerniak in situ oraz D04 Rak in situ skóry.

Co roku u 150 tys. Polaków diagnozuje się nowotwór. Onkopolisę przygotowaliśmy właśnie z myślą o osobach, które chcą żyć odpowiedzialnie i zadbać o ochronę finansową na wypadek zachorowania na nowotwór oraz uzyskać niezbędne wsparcie w trakcie leczenia. Jednocześnie posiadacze Onkopolisy sami mogą zdecydować o wysokości ubezpieczenia – dodaje Krzysztof Charchuła, prezes zarządu BZ WBK-Aviva TU.

Ubezpieczenie na wypadek choroby nowotworowej

Osoby ubezpieczone w ramach Onkopolisy mogą otrzymać do 100% sumy ubezpieczenia, czyli do 200 tys. zł, w przypadku rozpoznania nowotworu złośliwego oraz 20% sumy ubezpieczenia w przypadku rozpoznania nowotworu in situ. Otrzymane środki finansowe chory może przeznaczyć zgodnie ze swoimi potrzebami, np. na prywatne wizyty u lekarza specjalisty, zakup leków nierefundowanych, zakup terapii uzupełniających czy leczenie za granicą.

Onkopolisa to również szeroki zakres usług assistance medycznego:

1. Pomoc medyczna profilaktyczna (w przypadku nagłego zachorowania lub uszkodzenia ciała w następstwie nieszczęśliwego wypadku):

 • konsultacja telefoniczna lub wideokonsultacja medyczna ogólna,
 • wizyta domowa lekarza pierwszego kontaktu,
 • infolinia medyczna,
 • infolinia szpitalna.

2. Pomoc medyczna onkologiczna (w przypadku rozpoznania nowotworu złośliwego oraz nowotworu in situ):

 • konsultacja telefoniczna lub wideokonsultacja medyczna ze specjalistą onkologiem, ginekologiem, urologiem, gastrologiem lub specjalistą chorób płuc,
 • pomoc psychologa,
 • pomoc domowa po hospitalizacji,
 • wizyta pielęgniarska po hospitalizacji,
 • transport medyczny
 • organizacja i dostawa Sprzętu rehabilitacyjnego,
 • organizacja i dofinansowanie zakupu peruki,
 • informacja o hospicjach oraz zasadach występowania o opiekę hospicyjną.

3. Druga opinia medyczna (w przypadku rozpoznania nowotworu złośliwego):

 • druga krajowa opinia medyczna lekarza konsultanta (potwierdzenie diagnozy i zaleconego procesu leczenia, informacja o leczeniu dostępnym w kraju lub za granicą)
 • konsultacja telefoniczna lub wideokonsultacja lub wizyta u tego specjalisty w celu wyjaśnienia wątpliwości,
 • organizacja i pokrycie kosztu procesu rehabilitacji (5 dni zabiegowych),
 •  infolinia rehabilitacyjna.

PRZEJDŹ DO: POMOC SOCJALNA I FINANSOWA DLA CHORYCH NA RAKA