WIEDZIEĆ WIĘCEJ, TO BAĆ SIĘ MNIEJ!

Rak jelita cienkiego – objawy, leczenie

rak jelita cienkiego objawy, leczenieNowotwory jelita cienkiego stanowią 5% wszystkich nowotworów. Rak jelita cienkiego stanowi około 1% złośliwych nowotworów przewodu pokarmowego. W 2008 roku w Polsce rak jelita cienkiego został rozpoznany u blisko 200 osób. Rak jelita cienkiego – kilkukrotnie podwyższone ryzyko wystąpienia nowotworu jelita cienkiego towarzyszy chorobie Leśniowskiego-Crohna. Jest ono również podwyższone u chorych z polipami sporadycznymi, zespołem polipowatości rodzinnej, zespołem Lyncha, zespołem Peutz-Jeghersa oraz chorobą trzewną i AIDS. Do czynników zwiększających prawdopodobieństwo zachorowania na raka jelita cienkiego należą przebyta cholecystektomia, palenie tytoniu i spożywanie alkoholu.

Najczęściej spotykanymi typami histologicznymi wśród złośliwych nowotworów jelita cienkiego są: gruczołowy rak jelita cienkiego (50%), rakowiak, chłoniaki, mięsak oraz GIST. Jelito cienkie do drugie po żołądku najczęstsze miejsce występowania GIST. Rak gruczołowy najczęściej zlokalizowany jest w dwunastnicy i jelicie czczym, natomiast rakowiaki i mięsaki w jelicie biodrowym.

RAK JELITA CIENKIEGO – OBJAWY

Rak jelita cienkiego długo przebiega bezobjawowo, dlatego we wczesnych stadiach rozpoznaje się go najczęściej przypadkowo. Z upływem czasu połowa złośliwych i większość niezłośliwych nowotworów jelita cienkiego staje się guzami objawowymi. Objawy raka jelita cienkiego są przez długi czas niespecyficzne, co powoduje opóźnione postawienie prawidłowej diagnozy. Nowotwory jelita cienkiego często powodują zwężenie światła jelita, a także wgłobienie i niedrożność, rzadziej – napadowe, poposiłkowe bóle brzucha oraz jawne lub utajone krwawienia do przewodu pokarmowego. U części chorych na raka jelita cienkiego występuje utrata wagi, a w badaniu przedmiotowym wyczuwa się ruchomy guz w jamie brzusznej. U około 10% chorych dochodzi do perforacji guza.

RAK JELITA CIENKIEGO – DIAGNOSTYKA

W diagnostyka endoskopowej od niedawna dostępne są dwie metody: kapsułka endoskopowa oraz enteroskopia balonowa. Badanie jelita cienkiego z wykorzystaniem kapsułki endoskopowej polega na połknięciu kapsułki, która wykonuje 4-16 zdjęć na sekundę i wysyła obrazy drogą radiową do czytnika umieszczonego przy chorym. Kapsułka przemieszcza się ponad 10 godzin przez przewód pokarmowy. Z wykonanych zdjęć powstaje film obrazujący jelito cienkie.

Entereskopia dwubalonowa raka jelita cienkiego to inwazyjny zabieg endoskopowy przeprowadzony za pomocą długiego endoskopu z systemem balonowym na końcu, który umożliwia wprowadzenie aparatu przez znaczną część jelita cienkiego. Endoskop pozwala uwidocznić całe jelito cienkie, pobrać wycinek, usunąć polipy oraz tamować krwawienia. Procedura jest trudna technicznie i wymaga znieczulenia. W Polsce obie metody diagnostyki raka jelita cienkiego są dostępne.

Jednym z najczęściej stosowanych badań obrazowych w przypadku podejrzenia raka jelita cienkiego jest tomografia komputerowa TK. Obszar badania powinien obejmować jamę brzuszną i miednicę. Istotne dla dobrego uwidocznienia ściany jelita cienkiego jest zastosowanie środka kontrastowego (w praktyce jest to najczęściej woda) podawanego przez cewnik położony w dwunastnicy lub doustnie (enterografia KT). Badania tomografem komputerowym jelita cienkiego należy wykonać w hipotonii farmakologicznej (podanie hioscyny) oraz po dożylnym podaniu środka kontrastowego. W wyspecjalizowanych ośrodkach podobne wyniki diagnostyczne można osiągnąć stosując metodę rezonansu magnetycznego.

RAK JELITA CIENKIEGO – LECZENIE I ROKOWANIE

Całkowita duodenektomia z zaoszczędzeniem trzustki jest zalecana jako leczenie pojedynczych polipów dwunastnicy o wysokim ryzyku (niemożliwych do wycięcia miejscowego) oraz polipowatości dwunastnicy u chorych z zespołem FAP. Jedyną metodą leczenia radykalnego raka jelita cienkiego jest leczenie operacyjne: endoskopowe w przypadku polipów lub raka w polipie bądź chirurgiczne wycięcie jelita cienkiego na drodze laparotomii albo laparoskopowo. Wykonanie resekcji R0 jest możliwe u 40-65% chorych i powinno obejmować zmieniony odcinek jelita cienkiego wraz z guzem i marginesami zdrowych tkanek oraz regionalnym układem chłonnym. Rokowanie zależy głównie od zaawansowania raka jelita cienkiego oraz resekcyjności guza. Odsetek 5-letnich przeżyć po resekcji wynosi 10-30%.

Dane dotyczące leczenia raka jelita cienkiego za pomocą chemioterapii pochodzą głównie z analiz retrospektywnych obejmujących niewielkie grupy chorych.

Nie wykazano również korzyści ze stosowania radioterapio uzupełniającej lub chemioradioterapii u chorych na raka jelita cienkiego. W niektórych ośrodkach stosuje się uzupełniające napromienianie u chorych z niekorzystnymi czynnikami rokowniczymi (naciekanie trzustki, niski stopień zróżnicowania guza jelita cienkiego, przerzuty do węzłów chłonnych), ponieważ może to zmniejszyć ryzyko nawrotu miejscowego nowotworu, ale wpływ takiego postepowania na wydłużenie czasu przeżycia jest niepewny.

PRZERZUTOWY RAK JELITA CIENKIEGO – TERAPIA

Zastosowanie skojarzenia FY, mitomocyny C i doksorubicyny (schemat FAM) umożliwia uzyskanie około 20% odpowiedzi obiektywnych. Pewną korzyść, zwłaszcza w odniesieniu do czasu wolnego od progresji oraz odsetka odpowiedź bezpośrednich w przypadku leczenia przerzutowego raka jelita cienkiego, może przynieść dołączenie do FU analogu platyny, przede wszystkim cisplatyny.

W najnowszym badaniu prospektywnym II fazy, dotyczącym małej grupy chorych, gdzie rak jelita cienkiego był nieoperacyjny lub dotyczył brodawki Vatera, zastosowano skojarzenie kapecytabiny z oksaliplatyną i u połowy chorych uzyskano odpowiedź obiektywną. Mediana czasu wolnego od progresji wyniosła 13 miesięcy, a mediana czasu przeżycia całkowitego 20 miesięcy.

RAK JELITA CIENKIEGO – LECZENIE UZUPEŁNIAJĄCE

U chorych z przerzutami do węzłów chłonnych, będących w dobrym stanie sprawności ogólnej i niemających przeciwwskazań do chemioterapii, można rozważać zastosowanie leczenia uzupełniającego zawierającego fluoropirymidynę.

ZOBACZ: SYMPTOMY I OBJAWY INNYCH NOWOTWORÓW

RAK JELITA GRUBEGO – INFORMACJE

Bibliografia:
RAK JELITA CIENKIEGO – OBJAWY, LECZENIE, ROKOWANIE
Pod. red M. Krzakowski, Zalecenia postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w nowotworach złośliwych – 2011, Gdańsk 2011.
R. Pazdur, L. D. Wagman, K.A. Camphausen, W. J. Hoskins, Nowotwory złośliwe, Tom I, Lublin 2012.
Z. Wronkiewski, S. Brużewicz, Nowotwory jelita grubego, Warszawa 2008.
Pod Red. A. Deptała, M.Z. Wojtukiewicz, Rak jelita grubego, Poznań 2012.
Pod red. J. Meder, Aktualne zasady postepowania diagnostyczno-terapeutycznego w onkologii, Warszawa 2011.
Pod. red. R. Kordek, Onkologia – podręcznik dla studentów i lekarzy, Gdańsk 2013.

Rak jelita cienkiego – objawy, leczenie
3.8 (76.92%) 13 votes
About the Author
 

Powiązane artykuły


Aktualne wydarzenia

Profilaktyczna mastektomia – prewencyjne usunięcie piersi

Ministerstwo Zdrowia zapowiedziało refundację profilaktycznej mastektomii. Jest szansa, że jeszcze w tym roku prewencyjne usunięcie piersi u kobiet obciążonych mutacją BRCA1 będzie finansowane z budżet...
Opublikowane 26 maja 2018

Program dla Pacjentów ze zdiagnozowanym rakiem jelita grubego z nieoperacyjnym przerzutem do wątroby (radioembolizacja)

Centrum Medyczne Pratia wraz z siecią ośrodków partnerskich rozpoczęło program skierowany do Pacjentów ze zdiagnozowanym rakiem jelita grubego z nieoperacyjnym przerzutem do wątroby. Pratia to sieć...
Opublikowane 25 maja 2018

Światowy Dzień Walki z Nowotworami Krwi 2018

28 maja obchodzimy Światowy Dzień Walki z Nowotworami Krwi. Tego dnia na całym świecie głośno mówi się o problemie zachorowalności na nowotwory krwi. Czerwony znak „&” to symbol Światowego Dnia Walki z...
Opublikowane 22 maja 2018

Szkoła dla Pacjentów Onkologicznych i Rodzin – V edycja

Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu zaprasza na V edycję Szkoły dla Pacjentów Onkologicznych i ich Rodzin. Ta wyjątkowa inicjatywa ma pomóc uczestnikom w lepszym zrozumieniu choroby nowotworowej,...
Opublikowane 19 maja 2018

Badania kliniczne leków na raka w Polsce – wyszukiwarka

Dzięki badaniom klinicznym i eksperymentom naukowców nad opracowaniem nowych leków na raka i metod leczenia nowotworów, onkologia idzie naprzód. Postęp pozwala lekarzom skuteczniej leczyć pacjentów, a...
Opublikowane 18 maja 2018

Fundacja Dr Clown – otwarto przestrzeń relaksu dla pacjentów onkologicznych

Długotrwała hospitalizacja, uciążliwe zabiegi i stres związany z chorobą – to codzienność wielu pacjentów na oddziałach onkologicznych. Aby wnieść w nią trochę odprężenia i bezpiecznej, przyjaznej...
Opublikowane 17 maja 2018

Tydzień Świadomości Czerniaka 2018

14 maja 2018 roku rozpoczęła się siódma edycja Tygodnia Świadomości Czerniaka organizowanego przez Akademię Czerniaka – sekcję naukową Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej. W tym roku akcja...
Opublikowane 14 maja 2018

Sympozjum: Spersonalizowane i multidyscyplinarne leczenie raka gruczołu piersiowego

W dniu 28 maja 2018 roku po raz pierwszy w Poznaniu odbędzie się sympozjum Spersonalizowane i multidyscyplinarne leczenie raka gruczołu piersiowego. Spotkanie organizowane jest przez Wielkopolskie Centrum...
Opublikowane 10 maja 2018