Ministerstwo Zdrowia opublikowało projekt uaktualnionej listy leków refundowanych. Decyzją Ministra Zdrowia, z dniem 1 maja 2016 roku refundacją został objęty lek Adcetris (brentuximabum vedotinum) – proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji; 50 mg; 1 fiol.; kod EAN: 5909991004545. Adcetris będzie dostępny dla pacjentów bezpłatnie w ramach programu lekowego: „Leczenie opornych i nawrotowych postaci chłoniaków CD30+ (C 81 Choroba Hodgkina; C 84.5 Inne i nieokreślone chłoniaki T)”. Adcetris jest koniugatem przeciwciała i leku zawierającym przeciwciało monoklonalne skierowane przeciwko CD30 (rekombinowana chimeryczna immunoglobulina G1 [IgG1].


Decyzję o włączeniu pacjenta do leczenia w programie podejmował będzie lekarz prowadzący w oparciu o kryteria zawarte w opisie przedmiotowego programu lekowego, który stanowi załącznik B.77 do obwieszczenia.

To długo oczekiwana przez pacjentów decyzja, która niesie nadzieję na zwiększenie dostępu dla chorych na chłoniaki Hodgkina do nowoczesnego i skutecznego leczenia.

 

Adcetris refundacja chłoniak Hodgkina

 

Więcej o chłoniaku Hodgkina w artykule „Ziarnica złośliwa – chłoniak hodgkina – objawy, diagnostyka i leczenie

 

Resort Zdrowia zrefunduje Adcetris – lek na chłoniaki, opracował PG, źródło: www.mz.gov.pl, foto: flickr.com – licencja CC