W Polsce co 4 pacjent, u którego diagnozuje się raka jelita grubego ma od razu postać rozsianą – czyli przerzuty do innych organów. Do niedawna chorzy Ci mieli szansę na przeżycie zaledwie kilku miesięcy. Radykalną zmianę przyniosło wprowadzenie nowych terapii i możliwość leczenia sekwencyjnego. Pozwala ono na osiągnięcie przez nowotwór statusu choroby przewlekłej, wprowadzenie w okres remisji i kontroli nad jej przebiegiem.

Chodzi o stosowanie następujących, jedna po drugiej, linii leczenia, gdzie każda ma odmienny mechanizm działania i inaczej blokuje rozwój nowotworu. I chociaż komórki nowotworowe w pewnym momencie zaczynają wytwarzać oporność na aktualnie stosowane leczenie, to właśnie poprzez działanie sekwencyjne można przez długi czas hamować i kontrolować rozwój choroby.

Skuteczność leczenia zaawansowanego raka jelita grubego i długość życia chorego zależą od tego, ile takich opcji terapeutycznych jest do dyspozycji lekarzy. Dzisiaj w Polsce dostępne są różne schematy chemioterapii, leki celowane antyEGFR oraz leki antyangiogenne. Wypełniają one dostatecznie dwie pierwsze linie leczenia.

Niestety, dla większości chorych, którzy potencjalnie powinni dostać kolejną sekwencję – czyli trzecią, a potem czwartą linię leczenia – polski system opieki onkologicznej niczego nie oferuje. Oznacza to, że pacjenci, którzy dzięki  skutecznemu leczeniu w dwóch pierwszych liniach pozostają w dobrym ogólnym stanie sprawności, nie mają szans na przedłużenie życia i leczenie zgodne z przyjętymi w Europie i na świecie standardami. A chodzi o 1000-1500 osób.

Pacjenci z  zaawansowanym rakiem jelita grubego ubiegają się o dostęp do leczenia

Starania o włączenie do polskiego systemu refundacyjnego leczenia zaawansowanego i przerzutowego raka jelita w III i IV linii trwają już od przeszło dwóch lat. Trzy organizacje pacjenckie: Fundacja EuropaColon Polska, Polskie Towarzystwo StomijnePOL-ILKO oraz Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych wystosowały do Ministerstwa Zdrowia 16 listów, apeli  i petycji, które nie doczekały się reakcji.

O uzupełnienie polskiego systemu leczenia raka jelita grubego o III i IV linię, według zaleceń ESMO i NCCN, apelują zgodnie eksperci. Na ten istotny brak leczenia wskazuje od dawna Konsultant Krajowy ds. Onkologii prof. Maciej Krzakowski.

Producent obniżył cenę leku do poziomu 50% średniej ceny europejskiej, co spowodowało, że zgodnie z zapisami ustawy refundacyjnej, stał się on kosztowo-efektywny.

Skuteczność leczenia została potwierdzona w badaniach klinicznych, a polski chory nie ma żadnej innej alternatywy. Terapia jest powszechnie dostępna w 26 krajach Europy, w tym w takich jak Rumunia czy Bułgaria.

Chorzy umierają

W oczekiwaniu na dostęp do leczenia odeszli niedawno Agnieszka Lasota (47 lat) i Piotr Kowaliczek (37 lat) – dwoje spośród siedmiorga bohaterów wystawy „Spójrzcie nam w oczy – chcemy żyć dłużej!”, która była ich krzykiem rozpaczy i wołaniem o pomoc.

To właśnie ich pamięci odbyła się 24 września w Warszawie konferencja prasowa Jak w Polsce żyć z zaawansowanym rakiem jelita grubego. Poniżej nasza videorelacja.
 

Raport „Sytuacja pacjenta z nowotworem jelita grubego. Aktualne wyzwania”.

Fundacja „Wygrajmy zdrowie” opublikowała suplement do wydanego w 2017 roku raportu pt.: Sytuacja pacjenta z nowotworem jelita grubego w Polsce. Propozycje zmian. Jest to analiza i podsumowanie  zmian, które w sytuacji chorego z rakiem jelita grubego dokonały się w czasie ostatnich 2 lat. Zostały także sformułowane najpilniejsze wyzwania, przed którymi stoi polski system ochrony zdrowia w zakresie profilaktyki i diagnostyki raka jelita grubego, skutecznego leczenia i rehabilitacji.

Najważniejsze postulaty dotyczące skutecznego leczenia  to:

  • Włączenie do refundacji terapii w III i IV linii leczenia umożliwiających kontynuację leczenia chorym progresującym – wyrównanie szans polskich obywateli na leczenie zgodne ze standardem europejskim.
  • Wprowadzenie kompleksowej opieki nad chorymi na raka jelita grubego – Colon Cancer Units.
  • Aktualizacje programu lekowego zgodnie z aktualną wiedzą medyczną i real evidence w celu zwiększenia dostępności najskuteczniejszych schematów leczenia oraz ich dopasowania do indywidualnych potrzeb chorego.

ZOBACZ PEŁEN RAPORT

Nadal można podpisywać petycję w sprawie pilnego dostępu do III i IV linii leczenia dla pacjentów z przerzutowym rakiem jelita grubego. Zachęcamy do oddania głosu w ważnej sprawie.

PODPISZ PETYCJĘ