21 września w Gazecie Wyborczej ukazała 11. edycja edukacyjnej publikacji skierowanej do pacjentów onkologicznych i ich rodzin: POKONAĆ RAKA – pacjent w centrum uwagi. Projekt już od lat przygotowywany jest przez wydawnictwo Medical Media Solutions pod honorowym patronatem Polskiego Towarzystwa Onkologicznego i Polskiej Unii Onkologii.

W ramach publikacji udało się zgromadzić merytoryczne głosy największych autorytetów polskiej onkologii na tematy profilaktyki, świadomości pacjenta, dostępu do badań diagnostycznych i nowoczesnych terapii. Eksperci apelują również o potrzebę zmian w polskich programach lekowych, dostrzegając pozytywne aspekty postępu medycyny i kompleksowej opieki nad chorymi.

Publikacja została objęta patronatem merytorycznym portalu onkologicznego zwrotnikaraka.pl i jest dostępna również w wersji online pod adresem: https://dbajozdrowie.info

RAK NERKI

To temat specjalny numeru. Dzięki decyzji Ministerstwa Zdrowia, w maju 2018 roku pojawiły się szanse stosowania u polskich pacjentów z rakiem nerki leków nowej generacji. Terapia tego nowotworu stale się rozwija i już na początku bieżącego roku standardy leczenia systemowego na całym świecie uległy zasadniczym zmianom. Wprowadzono leki immunologicznie kompetentne, ale także nowe leki z grupy inhibitorów kinaz tyrozynowych już w pierwszej linii leczenia. Prof. Maciej Krzakowski, prof. Piotr Wysocki, dr Piotr Tomczak, pacjent Marcin Włodarczyk – to eksperci, którzy zgodzili się przyjrzeć szeroko tej problematyce, artykuł odpowiada na wszystkie pytania związane z leczeniem tego nowotworu.

RAK JAJNIKA

Niestety to choroba, która nie ma określonej symptomatologii, a jej objawy są dosyć niespecyficzne i pojawiają się bardzo późno, kiedy zazwyczaj nowotwór jest już w zaawansowanym stadium. Sytuacja ta wymusza potrzebę ciągłego postępu i doskonalenia procesu leczenia tego nowotworu. Jakie mamy najnowsze medyczne doniesienia w temacie leczenia raka jajnika? Polecamy wywiad z prof. Pawłem Blecharzem i dr Radosławem Mądrym.

ZAANGAŻOWANIE I WSPARCIE W CHOROBIE

Diagnoza „nowotwór złośliwy” budzi strach i może paraliżować. Skuteczna walka z chorobą nowotworową to nie tylko zabieg operacyjny, naświetlania czy chemioterapia. Wyniki badań naukowych potwierdzają, że na sukces terapii onkologicznej wpływa pozytywnie również aktywna postawa pacjenta. Współuczestniczenie w procesie leczenia, odpowiednia dieta, wsparcie psychoonkologiczne, opieka rodziny czy specjalistyczna rehabilitacja to ważne elementy wspomagające zdrowienie. Przewodnik po tych tematach stworzył dla pacjentów Jarosław Gośliński – redaktor naczelny portalu onkologicznego zwrotnikraka.pl.

RAK PROSTATY

Czy wiecie, że ten nowotwór każdego roku rozpoznaje się u 15 000 mężczyzn? Największy czynnik ryzyka zachorowania na raka prostaty stanowi wiek – ponad 75% zachorowań przypada na grupę osób po 65. roku życia. Temat raka prostaty wciąż stanowi tabu, choć wraz ze wzrostem średniej długości życia Polaków, wrasta też zachorowalność. W ostatnich 30 latach – siedmiokrotnie. Jeśli szukacie odpowiedzi na temat leczenia radiologicznego tego nowotworu to zapraszamy do wywiadu z dr Hubertem Urbańczykiem.

NOWOTWÓR W CIĄŻY

Temat niezwykle trudny, bo przecież ciąża powinna być radosnym czasem w życiu każdej kobiety, dodatkowo ważne aby była ona chroniona – w społecznym, ale też biologicznym tego słowa znaczeniu. Niestety około 1 na 1000 kobiet w ciąży zachoruje na raka. Warto przy tym zaznaczyć, że za nowotwór w ciąży uważa się również chorobę rozpoczętą do roku po ciąży – gdyż wiemy, że musiała się ona rozwijać już w jej trakcie. Odsyłamy do artykułu Nicole Sochacki-Wójcickiej.

POLSKA ONKOLOGIA – GDZIE JESTEŚMY?

Dr Adam Maciejczyk, prezes Polskiego Towarzystwa Onkologicznego oraz dr Janusz Meder, prezes Polskiej Unii Onkologii charakteryzują zmiany systemu leczenia jakie nastąpiły w ostatnim czasie. Eksperci pochylają się nad największymi wyzwaniami i w myśl hasło wykreowanego przez WHO na lata 2016-2018 – „We Can, I Can”. Jak podkreślają „We Can” – odnosi się do decydentów z apelem o konsekwentne prowadzenie i właściwe finansowanie strategicznych wieloletnich programów walki z rakiem. ,,I can”- odnosi się do każdego człowieka z apelem o zmianę stylu życia zgodnie z zaleceniami zawartymi w Kodeksie Walki z Rakiem.

ZOBACZ: PROFILAKTYKA RAKA