Organizacja EIT Health opublikowała nowe wytyczne dotyczące wdrażania systemów ochrony zdrowia nakierowanych na wartość (tzw. Value-based Healthcare). Zdaniem ekspertów, to główny nurt w rozwoju medycyny przyszłości. Postulaty związane z wdrażaniem modelu Value-based Healthcare pojawiają się również w kontekście systemu opieki onkologicznej i leczenia nowotworów.

Nowe europejskie wytyczne i zasady opublikowano w podręczniku EIT Health, który w jednym miejscu zbiera doświadczenia ponad 240 pionierów Value-based HealthCare z 22 europejskich krajów.

Model Value-based Healthcare

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) i Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) szacują, że obecnie aż około 30 proc. zasobów wykorzystywanych w ochronie zdrowia jest marnowana. Najczęstsze powody to występowanie u pacjentów powikłań, które wymagają leczenia, a które można było przewidzieć oraz wdrożenie terapii, która nie była konieczna.  Innym źródłem strat mogą być także nieefektywne procedury administracyjne.

Nowe wytyczne organizacji EIT Health, zebrane w świeżo wydanym opracowaniu “Implementing Value-Based Health Care: Handbook for Pioneers”, dotyczą przede wszystkim standaryzacji mierzenia wyników terapeutycznych, która dziś jest jednym z największych wyzwań w zarządzaniu ochroną zdrowia w większości krajów Unii Europejskiej.

Raport  pokazuje, że problem ten dotyczy nie tylko krajów Europy Środkowo-Wschodniej, ale też takich krajów, jak Szwecja, która posiada jedne z najlepszych systemów opieki zdrowotnej w Europie. Na przykładzie ortopedii, autorzy raportu wskazują, że mimo, że szwedzkie kliniki ortopedyczne są uznawane za najlepsze na świecie, różnice w wynikach terapeutycznych pacjentów po wszczepieniu endoprotezy biodra są znaczące.

Analizy pokazały, że pacjenci leczeni w szpitalach zajmujących niższe pozycje w rankingach efektywności wymagają powtórnego leczenia w ciągu dwóch lat od pierwszej operacji. To sześciokrotnie gorsze wyniki niż te osiągane przez najlepiej oceniane w rankingach kliniki.

Z kolei z analiz narodowego funduszu zdrowia w Walii wynika, że 19% operacji usunięcia zaćmy nie poprawiło wzroku pacjentów. Biorąc pod uwagę koszty jednej operacji (ok. 730 euro) nieefektywność tej procedury medycznej okazała się znacząca.

Podobne dane zaczęto zbierać także w Polsce, gdzie od 2017 roku funkcjonuje program KOS-zawał monitorujący efektywności środków wydawanych na pacjentów po zawale podczas leczenia szpitalnego, rehabilitacji kardiologicznej oraz kardiologicznej opieki specjalistycznej. Wyniki programu są bardzo pozytywne, np. udało się zmniejszyć śmiertelność pacjentów z 6,2% do 4,3%.
 

Koncepcja Value-based Healthcare – komentarz ekspertów

Koncepcja Value-based Healthcare integruje wielu interesariuszy systemu: pacjentów, personel medyczny, właścicieli podmiotów i instytucje regulacyjne wokół kluczowego i wspólnego celu jakim powinna być maksymalizacja wartości zdrowotnej. Mobilizuje do spojrzenia na podejmowane przez wszystkie te podmioty działania z perspektywy efektów tj. jakości i efektywności leczenia. Jej upowszechnienie w polskim systemie warunkowane jest oswojeniem leków i obaw przed publikowaniem wyników, bez których trudno doskonalić to co nie działa. Wymaga transformacji kultury organizacyjnej, a nie tylko zmiany podejścia do struktury zasobów czy organizacji procesów. Filarem systemu opartego na wartości zdrowotnej jest zarządzanie oparte na danych, otwartość na dzielenie się doświadczeniem, uczenie się od lepszych – wyjaśnia dr Małgorzata Gałązka-Sobotka, Dyrektor Center of Value Based Healthcare Uczelni Łazarskiego.

Podejście Value-based Healthcare, choć brzmi nieco enigmatycznie, oznacza w praktyce opartą na danych racjonalizację opieki zdrowotnej, by dostarczać pacjentom jak najlepsze leczenie przy optymalnym wykorzystaniu zasobów. Trzeba jednak pamiętać, że podejście to nie oznacza prymatu rachunku ekonomicznego, czyli maksimum zysku przy minimum kosztów. Wynik zdrowotny powinien uwzględniać koszty, ale nie skupiać się wyłącznie na nich – tłumaczy Mikołaj Gurdała, dyrektor ds. innowacji EIT Health InnoStars

Podręcznik EIT Health

Eksperci EIT Health opracowali matrycę implementacyjną, która pomoże we wdrażaniu modelu Value-based Healthcare w życie. Ma ona pomóc w odejściu od podejścia ilościowego na rzecz wartości zdrowotnej i wyniku zdrowotnego. Nowe podejście ma także usprawnić posługiwanie się danymi w ochronie zdrowia, tak by było możliwe porównywanie efektów, benchmarking i analiza różnic pomiędzy osiąganymi wynikami zdrowotnymi w całej Unii Europejskiej.

Innym ważnym aspektem jest doświadczenie pacjenta, które powinno być jak najlepsze. Jednak także w tym obszarze dane należy analizować z uwagą. W takich dziedzinach jak np. nefrologia czy diabetologia, udana terapia często wiąże się z tymczasowym pogorszeniem ogólnego samopoczucia pacjenta. Ten przykład obrazuje złożoność opieki nakierowanej na wartość. Zasady ramowe EIT Health opublikowano właśnie po to, by ułatwić poruszanie się po tym obszarze – dodaje Mikołaj Gurdała.

Podręcznik EIT Health powstał pod kierunkiem prof. Gregory’ego Katza, kierownika katedry innowacji i wartości w Szkole Medycznej Uniwersytetu Paryskiego oraz przy współudziale szerokiego grona uznanych ekspertów z całej Europy.

Więcej informacji na: https://eithealth.eu

PRZEJDŹ DO: STRONA GŁÓWNA

źródło: materiały prasowe