Tomaszowska onkologia weszła w trzeci rok działania. Z leczenia w ośrodku korzysta coraz więcej pacjentów. Wskazują na to dane z 2016 roku. Ich zestawienie z 2015 rokiem, obrazuje dużą dynamikę. Jednak dane te nie są w pełni obiektywne, ponieważ NU-MED CDiTO kontrakt z NFZ otrzymał jesienią 2015 roku. Mimo to, warto zwrócić uwagę na kilka liczb, które pokazują wzrost znaczenia tomaszowskiego centrum onkologii w regionie łódzkim. W 2016 roku ośrodek w Tomaszowie przyjął 4116 pacjentów, a w 2015 roku – 1281 pacjentów. Z tej liczby przyjętych w minionym roku z leczenia szpitalnego skorzystało 2008 pacjentów (w 2015 roku – 713 pacjentów). Widoczny jest także wzrost w zakresie leczenia ambulatoryjnego, dotyczącego pacjentów, którzy do ośrodka zgłaszają się na zabiegi i po nich wracają do domu, bądź do hostelu. I tak w 2016 roku pacjentów ambulatoryjnych było 2108, a rok wcześniej – 713 pacjentów.
 


 
Warto podkreślić rosnącą liczbę pacjentów korzystających z hosteli. NU-MED CDiTO proponuje leczonym dwa hostele – jeden w Tomaszowie, drugi – w leśnym otoczeniu – poza miastem. W zakresie onkologii klinicznej (chemioterapii) ośrodek realizuje programy lekowe, umożliwiające pacjentom refundowane przez NFZ leczenie drogimi preparatami. Obecnie ośrodek ma 10 programów lekowych. W 2015 roku (w grudniu ośrodek otrzymał pierwsze programy) z programów lekowych skorzystało 2 pacjentów, w 2016 roku – 51 pacjentów.

W związku z rosnącymi potrzebami, rozbudowana została flota pojazdów, którymi przewożeni są pacjenci ośrodka. Oprócz przewozów z i do hosteli, realizowane są dowozy pacjentów z innych miejsc. Partner ośrodka, realizujący dowozy rozbudował flotę pojazdów do czterech samochodów dostosowanych do potrzeb chorych i kierowanych przez osoby przeszkolone w zakresie pomocy medycznej.

Ośrodek realizował programy profilaktyczne: badania dla pracowników firmy Boshoku z Tomaszowa oraz program wczesnego wykrywania raka płuc finansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego.

Działania NU-MED CDiTO zwiększają zaufanie pacjentów do tomaszowskiej onkologii. Dane epidemiologiczne nie są dobre dla regionu łódzkiego, gdzie zachorowalność jest wysoka, a w najbliższych latach ma być jeszcze większa. Tym bardziej ważna jest dostępność do dobrej diagnostyki, tym samym wczesnego wykrycia i sprawnego leczenia. W połowie minionego roku nastąpiła reorganizacja poradni onkologicznej w NU-MED. Wydłużono czas pracy poradni, zwiększono liczbę specjalistów. Dzięki temu pacjent na pierwszą wizytę u onkologa czeka nie dłużej niż do 7 dni.

Od nowego roku CDiTO rozpoczyna leczenie pacjentów z wykorzystaniem stereotaktycznej radioterapii śródczaszkowej – to wysokospecjalistyczna metoda polegająca na bezpiecznym podaniu terapeutycznej dawki promieniowania w obszarze guza nowotworowego mózgu znajdującego się w sąsiedztwie wrażliwych tkanek z wyjątkową precyzją, dlatego często określana jest radiochirurgią.

Najczęstsze nowotwory, z którymi do leczenia w tomaszowskim ośrodku w 2016 roku zgłaszali się pacjenci, to nowotwory: płuca, piersi, prostaty, przewodu pokarmowego oraz głowy i szyi.

 

walka z rakiem NU-MED 2016

 

Walka z rakiem w NU-MED CDiTO Tomaszów Mazowiecki, źródło: informacja prasowa