Śmierć bliskiej osoby to ekstremalnie trudna sytuacja dla całej rodziny. W głowie kotłuje się wiele myśli i uczuć. W tych ciężkich chwilach, trzeba znaleźć jednak siłę, aby dopełnić niezbędnych formalności i zebrać wymagane dokumenty, bez których pochówek nie będzie możliwy.

Co robić tuż po śmierci bliskiej osoby? Jakie obowiązują procedury? Gdzie należy się zgłosić?

Śmierć bliskiej osoby – co robić?

Rodzina, w związku ze śmiercią jednego z jej członków, musi dopełnić szeregu formalności. W przypadku śmierci / zgonu bliskiej osoby w domu konieczne jest zebranie przez rodzinę zmarłego odpowiednich dokumentów. Są one niezbędne, aby ciało mogło zostać odebrane przez zakład pogrzebowy.

Podstawowy dokument w przypadku śmierci w domu to tzw. karta zgonu. Jest to specjalny formularz, który wystawia lekarz stwierdzający zgon. Dopiero po wystawieniu karty zgonu zakład pogrzebowy może zabrać ciało do zakładu pogrzebowego.

Karta zgonu to pierwszy dokument, który otrzymujemy od lekarza po stwierdzeniu zgonu bliskiej osoby.

Kto jest uprawniony do wystawienia karty zgonu? Do wystawienia karty uprawniony jest każdy lekarz. W większości przypadków robi to lekarz, który ostatni w okresie 30 dni przed dniem zgonu udzielał choremu świadczeń np. lekarz rodzinny. W przypadku zgonu w nocy (bądź w weekend) należy wezwać pogotowie ratunkowe, dzwoniąc pod numer 112 lub 999.

ZOBACZ WIĘCEJ: ŚMIERĆ – OBJAWY AGONII

Zgon w domu – formalności

Jakie jest postępowanie i formalności w sytuacji zgonu w domu? Przygotuj dokument tożsamości osoby zmarłej (lekarz musi móc potwierdzić jej tożsamość) oraz posiadaną aktualną dokumentację medyczną, aby można było na jej podstawie właściwie wpisać rozpoznania kodów ICD-10. Może mieć to znaczenie w sytuacjach związanych z odszkodowaniami z tytułu ubezpieczenia na życie.

Kartę zgonu wystawia lekarz, który został wezwany przez rodzinę i stwierdził zgon. W przypadku wątpliwości co do tego, czy zgon nastąpił z przyczyn naturalnych, lekarz stwierdzający zgon może wezwać policję. W pozostałych wypadkach lekarz wystawi kartę zgonu. Kartę zgonu może uzyskać współmałżonek osoby, która zmarła oraz pozostała rodzina zmarłej osoby, na przykład dzieci, wnuki, prawnuki, rodzice, dziadkowie, brat, siostra lub pełnomocnik jednej z powyższych osób.

Karta jest bardzo ważnym dokumentem, ponieważ bez niej nie otrzymasz aktu zgonu. Karta zgonu jest wystawiana tylko w jednym egzemplarzu.

W momencie otrzymania karty zgonu możesz zadzwonić do zakładu pogrzebowego, aby uzyskać niezbędne informacje i zamówić transport zwłok.

PRZECZYTAJ: OSTATNIE GODZINY PRZED ŚMIERĆIĄ. JAK UMIERA CIAŁO

śmierć w domu formalności postępowanie

Czy można ubrać ciało zmarłego?

Często rodziny pragną umyć swojego bliskiego, ubrać go, dać mu medalik do ręki, krzyżyk, bądź jakiś obrazek – to wyraz szacunku wobec zmarłego. Zgodnie z tradycją, odzież pogrzebowa jest odzieżą odświętną. Mężczyźni chowani są często w garniturach, a panie w eleganckich kostiumach lub sukienkach.

Pełne ubranie, elegancki garnitur czy specjalnie dobrana sukienka mogą utrudniać przeprowadzenie badania pośmiertnego, dlatego najlepiej poczekać z tym do przyjazdu lekarza, który stwierdzi zgon i wystawi kartę zgonu.

Warto podkreślić, że nie ma obowiązku, aby ubierać swojego zmarłego. To bardzo indywidualna kwestia. Czynność tę może wykonać pracownik zakładu pogrzebowego. Większość profesjonalnych zakładów pogrzebowych umożliwia rodzinie obecność podczas czynności ubierania. Takie rozwiązanie daje pewność, iż wszystkie zabiegi wykonywane przy bliskiej osobie odbyły się z należytą starannością.

Jeśli rodzina ma wolę umyć/ubrać ciało zmarłego w domu, można wygospodarować na to czas po stwierdzeniu zgonu przez lekarza, a przed przybyciem pracowników zakładu pogrzebowego.

To bardzo ważny i intymny moment. Chwila, aby pożegnać się ze swoim bliskim, pomodlić się, albo chwycić go za rękę i powiedzieć słowa, których nie zdążyło się przekazać wcześniej.

PRZEJDŹ DO: GDY ODCHODZI KTOŚ BLISKI

Akt zgonu – postępowanie

Zgon bliskiej osoby należy zgłosić w urzędzie stanu cywilnego w ciągu 3 dni od wystawienia karty zgonu. W przypadku, gdy osoba zmarła na skutek choroby zakaźnej, zgon należy zgłosić w ciągu 24 godzin.

Akt zgonu – na podstawie wydanej wcześniej karty zgonu – wystawia Urząd Stanu Cywilnego właściwy dla miejsca, gdzie nastąpiła śmierć. Bez aktu zgonu niemożliwe jest zorganizowanie pochówku i otrzymanie zasiłku pogrzebowego.

Akt zgonu to oficjalny dokument wystawiany przez Urząd Stanu Cywilnego, którego zadaniem jest rejestracja zgon.

Do uzyskania aktu zgonu w Urzędzie Stanu Cywilnego potrzebny będzie dowód osobisty osoby zmarłej (w przypadku jego braku oświadczenie zawierające dane zmarłego) oraz karta zgonu.

Skrócony odpis aktu zgonu wydawany jest przez urząd bezpłatnie w 3 egzemplarzach, kolejne odpisy są wydawane na wniosek, za uiszczeniem opłaty skarbowej. Będą one potrzebne w innych urzędach, instytucjach, bankach, u notariusza itp.

Kiedy załatwimy już wszystkie formalności w Urzędzie Stanu Cywilnego, warto udać się do zakładu pogrzebowego. Trzeba będzie przedstawić odpowiednie dokumenty oraz omówić szczegóły, które umożliwią zorganizowanie ceremonii pogrzebowej.

źródła:
www.mistrzpolikarp.pl
Nawigator Pacjenta – praktyczny poradnik jak poruszać się po systemie ochrony zdrowia

PRZECZYTAJ: ŻAŁOBA PO ŚMIERCI BLISKIEJ OSOBY