"WIEDZIEĆ WIĘCEJ, TO BAĆ SIĘ MNIEJ!"

Delta Dot – innowacyjny test na skuteczność leczenia onkologicznego

Innowacyjna technologia diagnostyki raka – badanie CNI Chronix Biomedical jest doskonałym narzędziem diagnostycznym jako badanie przesiewowe oraz badanie monitorujące (test Delta Dot), przeznaczone do bieżącej oceny wyniku leczenia przeciwnowotworowego. Poprzez monitorowanie nowotworowych „odcisków palca” w osoczu krwi w trakcie leczenia, może pomóc onkologom w podejmowaniu ważnych decyzji: czy ich pacjenci powinni być nadal tak samo leczeni, czy też należy zmienić terapię na bardziej skuteczną.

W każdym momencie, w naszej krwi znajduje się ok. 150 milionów fragmentów DNA pochodzących z rozpadu komórek, które podlegają wymianie w ludzkim organizmie. Nowe badanie krwi opracowane przez firmę Chronix Biomedical wykorzystuje technologię sekwencjonowania nowej generacji (Next Generation Sequencing, NGS), która pozwala na wychwytywanie nadmiaru lub ubytków fragmentów DNA (ang.: gains and losses) pochodzących z rozpadających się komórek. Takie nadwyżki i ubytki fragmentów DNA są cechą charakterystyczną dla większości nowotworów – stanowią ich swoisty „odcisk palca”. Dzięki innowacyjnemu badaniu możemy określić ich poziom przy pomocy jednej liczby – wskaźnika CNI (Copy Number Imbalance), który określa prawdopodobieństwo występowania raka u badanej osoby. Co ważne, test pozwala na sekwencjonowanie pełnego genotypu człowieka, dzięki czemu analizowany jest cały organizm, a nie poszczególne części ciała, jak to ma miejsce w przypadku tradycyjnej biopsji tkankowej czy technik radiologicznych.

Wskaźnik CNI może być skutecznym badaniem przesiewowym określającym prawdopodobieństwo występowania raka u danej osoby oraz celowym badaniem dla określenia, czy zastosowana terapia onkologiczna wyleczyła nowotwór, a także czy nastąpił jego nawrót (dla pacjentów pozostających w remisji). Wnioski te wysuwa się na podstawie testów przeprowadzonych w odstępach czasowych.

Badanie firmy Chronix Biomedical pozwala na wykrycie komórek nowotworowych we wczesnej fazie rozwoju choroby, ze skutecznością ok. 92–94%. Zgodnie z wynikami opublikowanymi w Clinical Chemistry Prostate Cancer (2015), badanie Delta Dot monitorujący skuteczność leczenia onkologicznego wykazał blisko 90% precyzję w przewidywaniu efektów zastosowanej terapii onkologicznej– i to już po zastosowaniu pierwszej dawki leczenia. Przedstawione dane pochodzą z badań klinicznych przeprowadzonych w latach 2010 – 2016, a ich wyniki były przedstawiane podczas konferencji ASCO.
 

Prof. P. Radziszewski: „Biomarkery onkologiczne nowej generacji na przykładzie systemu Chronix.”

 

BADANIE DELTA DOT W PRAKTYCE – INFORMACJE DLA PACJENTA

Jeśli masz skierowanie na chemioterapię, immunoterapię lub radioterapię, ale chcesz upewnić się co do skuteczności leczenia, które otrzymasz, to przed zastosowaniem pierwszej serii zabiegów skonsultuj się z lekarzem specjalistą – onkologiem.

Podobnie, badanie Delta Dot jest doskonałym narzędziem diagnostycznym w przypadku oceny skuteczności zabiegu onkologicznego (zabieg chirurgiczny) oraz monitorowania ewentualnych przerzutów.

Masz 3 sposoby działania:

• Skorzystać z porady w placówce partnerskiej MCD
• Skontaktować się bezpośrednio z lekarzem autoryzowanym MCD.
• Skontaktować się z Twoim lekarzem prowadzącym w wybranej placówce medycznej, najlepiej z listy autoryzowanych lekarzy MCD. Lekarz może się skontaktować ze Sztabem Medycznym MCD, aby omówić wynik badania.

Badanie Delta Dot polega na pobraniu próbki krwi, które odbywa się w jednym z autoryzowanych punktów pobrań. Następnie próbka trafia do certyfikowanego laboratorium ChronixBiomedical w Niemczech. Wyniki badań są gotowe w ciągu 7 – 10 dni. Po otrzymaniu pierwszej serii zaplanowanych zabiegów należy ponownie przeprowadzić badanie Delta Dot, które oceni skuteczność zastosowanego leczenia onkologicznego.

Badanie Delta Dot

 

WSKAZANIA DO WYKONANIA BADANIA CNI

  1. W przypadku, gdy pacjent chciałby sprawdzić, czy w jego organizmie toczy się proces nowotworowy. Ważne zwłaszcza dla osób z grup ryzyka, zagrożonych zwiększonym prawdopodobieństwem zachorowania na raka z powodów genetycznych lub dla osób pozostających w remisji
  2. Aby zweryfikować skuteczność leczenia onkologicznego – monitoring procesu leczenia z możliwym wskazaniem prawdopodobieństwa skuteczności zastosowanej terapii. W przypadku badania Delta Dot na skuteczność leczenia onkologicznego, gdy wynik CNI nie zmienia się znacząco (lub wzrasta) w kolejnych próbach, oznacza to, że pacjent nie reaguje na zastosowaną terapię (radioterapię, chemioterapię lub immunoterapię). Lekarz może podjąć decyzję o zmianie leczenia.
  3. W przypadku podejrzenia zmian w mammografii, USG lub samobadaniu piersi – jako badanie potwierdzające, tzw. „Test drugiej opinii”.
  4. W przypadku gdy pacjent ma podwyższony poziom PSA i istnieje zagrożenie rakiem prostaty – jako badanie potwierdzające, tzw. „Test drugiej opinii”.

 
 
ZOBACZ WIĘCEJ NA:  http://moderncancerdiagnostics.pl
 
 

Delta Dot – innowacyjny test na skuteczność leczenia onkologicznego
4.75 (95%) 4 votes
About the Author
 

Powiązane artykuły


Świadomość profilaktyki raka szyjki macicy – dane z raportu

Jak wynika z badania zrealizowanego na zlecenie Ogólnopolskiej Organizacji „Kwiat Kobiecości” przez agencję badawczą IQS kobiety mają wysoką świadomość na temat konieczności wykonywania badań...
Opublikowane 21 Lut 2017

Konferencja MAGIS IN MEDICINAE 2017

1 kwietnia 2017 roku na terenie Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu odbędzie się II edycja ogólnopolskiej konferencji MAGIS IN MEDICINAE. Wydarzenie organizowane przez Studenckie...
Opublikowane 17 Lut 2017

Hematologia 2017 – Najnowsze doniesienia po konferencji ASH w San Diego

9 marca 2017 roku w Centrum Prasowym PAP przy ulicy Brackiej 6/8 w Warszawie odbędzie się konferencja Hematologia 2017 – Najnowsze doniesienia po konferencji ASH w San Diego organizowana przez...
Opublikowane 17 Lut 2017

Akademia Raka Piersi 2017

Wydawnictwo Lekarskie PZWL zaprasza do udziału w kolejnej edycji Akademii Raka Piersi, która odbędzie się w Łodzi, Bydgoszczy oraz w Rzeszowie. Podczas spotkania zostaną przedstawione najnowsz...
Opublikowane 13 Lut 2017

Czternaście ciekawych konferencji onkologicznych dla specjalistów w 2017 roku

Rok 2017 prezentuje się bardzo atrakcyjnie, jeśli chodzi o warsztaty i konferencje onkologiczne. Publikujemy zestawienie najciekawiej zapowiadających się wydarzeń edukacyjnych dla specjalistów z branży...
Opublikowane 11 Lut 2017
Więcej w badanie CNI, Badanie Delta Dot
Modern Cancer Diagnostics – „punkt zwrotny w walce z nowotworami”

20 lat temu, w październiku 1996 roku, Howard Urnovitz, założyciel amerykańskiej firmy Chronix Biomedical, wysłał aplikację patentową, która...

Zamknij