Innowacyjna technologia diagnostyki raka – badanie CNI Chronix Biomedical jest doskonałym narzędziem diagnostycznym jako badanie przesiewowe oraz badanie monitorujące (test Delta Dot), przeznaczone do bieżącej oceny wyniku leczenia przeciwnowotworowego. Poprzez monitorowanie nowotworowych „odcisków palca” w osoczu krwi w trakcie leczenia, może pomóc onkologom w podejmowaniu ważnych decyzji: czy ich pacjenci powinni być nadal tak samo leczeni, czy też należy zmienić terapię na bardziej skuteczną.

W każdym momencie, w naszej krwi znajduje się ok. 150 milionów fragmentów DNA pochodzących z rozpadu komórek, które podlegają wymianie w ludzkim organizmie. Nowe badanie krwi opracowane przez firmę Chronix Biomedical wykorzystuje technologię sekwencjonowania nowej generacji (Next Generation Sequencing, NGS), która pozwala na wychwytywanie nadmiaru lub ubytków fragmentów DNA (ang.: gains and losses) pochodzących z rozpadających się komórek. Takie nadwyżki i ubytki fragmentów DNA są cechą charakterystyczną dla większości nowotworów – stanowią ich swoisty „odcisk palca”. Dzięki innowacyjnemu badaniu możemy określić ich poziom przy pomocy jednej liczby – wskaźnika CNI (Copy Number Imbalance), który określa prawdopodobieństwo występowania raka u badanej osoby. Co ważne, test pozwala na sekwencjonowanie pełnego genotypu człowieka, dzięki czemu analizowany jest cały organizm, a nie poszczególne części ciała, jak to ma miejsce w przypadku tradycyjnej biopsji tkankowej czy technik radiologicznych.

Wskaźnik CNI może być skutecznym badaniem przesiewowym określającym prawdopodobieństwo występowania raka u danej osoby oraz celowym badaniem dla określenia, czy zastosowana terapia onkologiczna wyleczyła nowotwór, a także czy nastąpił jego nawrót (dla pacjentów pozostających w remisji). Wnioski te wysuwa się na podstawie testów przeprowadzonych w odstępach czasowych.

Badanie firmy Chronix Biomedical pozwala na wykrycie komórek nowotworowych we wczesnej fazie rozwoju choroby, ze skutecznością ok. 92–94%. Zgodnie z wynikami opublikowanymi w Clinical Chemistry Prostate Cancer (2015), badanie Delta Dot monitorujący skuteczność leczenia onkologicznego wykazał blisko 90% precyzję w przewidywaniu efektów zastosowanej terapii onkologicznej– i to już po zastosowaniu pierwszej dawki leczenia. Przedstawione dane pochodzą z badań klinicznych przeprowadzonych w latach 2010 – 2016, a ich wyniki były przedstawiane podczas konferencji ASCO.

SPAWDŹ: DIAGNOSTYKA MOLEKULARNA

Prof. P. Radziszewski: „Biomarkery onkologiczne nowej generacji na przykładzie systemu Chronix.”

BADANIE DELTA DOT W PRAKTYCE – INFORMACJE DLA PACJENTA

Jeśli masz skierowanie na chemioterapię, immunoterapię lub radioterapię, ale chcesz upewnić się co do skuteczności leczenia, które otrzymasz, to przed zastosowaniem pierwszej serii zabiegów skonsultuj się z lekarzem specjalistą – onkologiem.

Podobnie, badanie Delta Dot jest doskonałym narzędziem diagnostycznym w przypadku oceny skuteczności zabiegu onkologicznego (zabieg chirurgiczny) oraz monitorowania ewentualnych przerzutów.

Masz 3 sposoby działania:

• Skorzystać z porady w placówce partnerskiej MCD
• Skontaktować się bezpośrednio z lekarzem autoryzowanym MCD.
• Skontaktować się z Twoim lekarzem prowadzącym w wybranej placówce medycznej, najlepiej z listy autoryzowanych lekarzy MCD. Lekarz może się skontaktować ze Sztabem Medycznym MCD, aby omówić wynik badania.

Badanie Delta Dot polega na pobraniu próbki krwi, które odbywa się w jednym z autoryzowanych punktów pobrań. Następnie próbka trafia do certyfikowanego laboratorium ChronixBiomedical w Niemczech. Wyniki badań są gotowe w ciągu 7 – 10 dni. Po otrzymaniu pierwszej serii zaplanowanych zabiegów należy ponownie przeprowadzić badanie Delta Dot, które oceni skuteczność zastosowanego leczenia onkologicznego.

Badanie Delta Dot

WSKAZANIA DO WYKONANIA BADANIA CNI

  1. W przypadku, gdy pacjent chciałby sprawdzić, czy w jego organizmie toczy się proces nowotworowy. Ważne zwłaszcza dla osób z grup ryzyka, zagrożonych zwiększonym prawdopodobieństwem zachorowania na raka z powodów genetycznych lub dla osób pozostających w remisji
  2. Aby zweryfikować skuteczność leczenia onkologicznego – monitoring procesu leczenia z możliwym wskazaniem prawdopodobieństwa skuteczności zastosowanej terapii. W przypadku badania Delta Dot na skuteczność leczenia onkologicznego, gdy wynik CNI nie zmienia się znacząco (lub wzrasta) w kolejnych próbach, oznacza to, że pacjent nie reaguje na zastosowaną terapię (radioterapię, chemioterapię lub immunoterapię). Lekarz może podjąć decyzję o zmianie leczenia.
  3. W przypadku podejrzenia zmian w mammografii, USG lub samobadaniu piersi – jako badanie potwierdzające, tzw. „Test drugiej opinii”.
  4. W przypadku gdy pacjent ma podwyższony poziom PSA i istnieje zagrożenie rakiem prostaty – jako badanie potwierdzające, tzw. „Test drugiej opinii”.

ZOBACZ WIĘCEJ NA:  SEKWENCJONOWANIE NOWOTWORU