PZWL Wydawnictwo Lekarskie wraz z Kierownikiem Naukowym – prof nadzw. Lucjanem Wyrwiczem zapraszają na cykl konferencji naukowych Akademia Raka Jelita Grubego 2020. Tematy z zakresu diagnostyki i leczenia nowotworów jelita grubego przedstawione zostaną przez wielospecjalistyczny zespół ekspertów złożony z: chirurgów onkologicznych, onkologów klinicznych, radioterapeutów, gastroenterologów i radiologów.

Akademia Raka Jelita Grubego 2020 odbędzie się w Gdańsku, Katowicach, Lublinie i Wrocławiu. Wydarzenie skierowane jest do lekarzy wszystkich specjalizacji zaangażowanych w leczenie chorych na nowotwory jelita grubego.

Organizatorzy zapraszają uczestników Akademii Raka Jelita Grubego do udziału w sesji przypadków interaktywnych oraz panelu dyskusyjnym. Umożliwi to uczestnikom aktywny udział w wydarzeniu oraz sprawdzenie swojej wiedzy w zakresie trafności stawianych diagnoz.

Rejestracja i szczegółowe informacje: www.instytutpwn.pl

W PROGRAMIE KONFERENCJI:

 • Wczesne wykrywanie raka jelita grubego
 • Diagnostyka obrazowa i molekularna u chorych z rakiem jelita grubego: co zlecać komu?
 • Resekcja ogniska pierwotnego w leczeniu radykalnym i chorobie przerzutowej
 • Aktualne dylematy leczenia uzupełniającego
 • MRI w diagnostyce przed leczeniem chorych z rakiem odbytnicy
 • Trendy w radioterapii u chorych z rakiem jelita grubego
 • Klasyfikacja molekularna chorych z rakiem jelita grubego
 • Rak jelita grubego – dobór chemioterapii
 • Niepowodzenia leczenia uzupełniającego – pytania i odpowiedzi
 • Leczenie celowane w 1 linii leczenia – znaczenie sekwencji terapii oraz
 • Leczenie celowane w 2 linii
 • Leczenie choroby opornej na chemioterapię i choroby nawrotowej
 • Zachowanie jakości życia u chorych poddawanych chemioterapii z powodu raka jelita grubego

 

AKADEMIA RAKA JELITA GRUBEGO 2020

Termin i miejsce:

 • 27 marca – Poznań
 • 17 kwietnia – Olsztyn
 • 25 września – Rzeszów
 • 9 października – Szczecin

Punkty edukacyjne za udział w konferencji: 4 pkt. Organizatorzy: PZWL Wydawnictwo Lekarskie. Zapraszamy do udziału w Akademii Raka Jelita Grubego 2020.

ZAPISY NA WYDARZENIE