PZWL Wydawnictwo Naukowe zaprasza na cykl konferencji naukowych AKADEMIA RAKA PIERSI 2018, podczas których zostaną omówione wyniki najnowszych badań klinicznych oraz wytyczne postępowania w zakresie leczenia wszystkich podtypów biologicznych wczesnego i rozsianego raka piersi. Spotkania odbędą się w Poznaniu, Gliwicach, Kielcach, Warszawie i przeznaczone są w szczególności dla chirurgów, onkologów klinicznych, radiologów oraz ginekologów.
 
akademia raka piersi 2018
Jesteśmy świadkami dynamicznych zmian w podejściu do leczenia wczesnego i rozsianego raka piersi w zakresie jego wszystkich podtypów biologicznych. Wyniki nowych badań wymuszają rewizję dotychczasowych poglądów i wytycznych postępowania. Powyższe zagadnienia wraz z zaleceniami konferencji St Gallen 2017 oraz ABC4 2017 zostaną omówione na kolejnej edycji Akademii Raka Piersi. Najbliższe spotkanie odbędzie się w Poznaniu, w dniu 22 stycznia 2018 roku – zaprasza prof. nadzw. dr hab. n. med. Anna Niwińska, kierownik naukowy cyklu Akademia Raka Piersi 2018.

Wśród zaproszonych prelegentów naleźli się: prof. nadzw. dr hab. n. med. Anna Niwińska, prof. nadzw. dr hab. n. med. Maria Litwiniuk, prof. dr hab. n. med. Zbigniew Nowecki, dr n. med. Agnieszka Jagiełło-Gruszfeld.

Warunkiem udziału w Akademii Raka Piersi jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz akceptacja regulaminu dostępnego na stronie WYDARZENIA

 • 22 stycznia 2018 r. – Poznań
 • 12 marzec 2018 r. – Gliwice
 • 11 czerwiec 2018 r. – Kielce
 • 19 listopad 2018 r. – Warszawa

 

AKADEMIA RAKA PIERSI 2018  – PROGRAM

WCZESNY RAK PIERSI

 • Kontrowersje dotyczące leczenia przedinwazyjnego raka piersi (DCIS).
 • Radioterapia radykalna raka piersi: nowe wskazania i techniki leczenia.
 • Chemioterapia i terapia celowana uzupełniająca. Nowości w systemowym leczeniu przedoperacyjnym.
 • Hormonoterapia uzupełniająca. Wskazania do przedłużonej hormonoterapii.
 • Wytyczne Panelistów konferencji StGallen 2017 odnośnie leczenia skojarzonego wczesnego raka piersi.
 • Aktualne zasady chirurgicznego leczenia raka piersi.

 
MIEJSCOWO ZAAWANSOWANY I ROZSIANY RAK PIERSI

 • Chemioterapia i terapia celowana zaawansowanego raka piersi
 • Planowanie leczenia hormonalnego w rozsianym raku piersi z uwzględnieniem miejsca inhibitorów mTOR i CDK 4/6
 • Chemioterapia i terapia celowana miejscowo zaawansowanego i rozsianego raka piersi
 • Przerzuty do opon mózgowo-rdzeniowych – nowe wytyczne towarzystw EANO i RANO
 • Wytyczne Panelistów konferencji ABC4 Lizbona 2017 odnośnie leczenia rozsianego raka piersi

 

Akademia Raka Piersi 2018
4.6 (92.5%) 24 votes