Jak przebiega leczenie pierwotnie operacyjnego, luminalnego raka piersi? Czy przy napromieniowaniu okolic węzłowych należy zawsze napromieniać także pole z blizną? Czy intensyfikacja leczenia anty HER2 może przynieść korzyść? Na te i inne pytania udzielą odpowiedzi wybitni eksperci zgromadzeni podczas Akademii Raka Piersi 2020, której organizatorem jest PZWL Wydawnictwo Lekarskie i PTCHO.

Konferencja Akademia Raka Piersi 2020 odbędzie się on-line 30 listopada, a udział w niej jest bezpłatny. Patronem wydarzenia jest Polskie Towarzystwo do Badań nad Rakiem Piersi.

Informacje na temat konferencji i rejestracja: www.instytutpwn.pl.

Akademia Raka Piersi 2020

Akademii Raka Piersi jest wirtualną konferencją podczas której zostaną przedstawione aktualne zasady leczenia w formie algorytmów sporządzonych osobno dla chorych z rakami luminalnymi, HER2-dodatnimi i trójujemnymi.

Poszczególne moduły algorytmów będą omawiane przez chirurga, onkologa klinicznego i radioterapeutę, zgodnie z chronologią leczenia. Taki sposób prezentacji pozwoli prześledzić zasady wielodyscyplinarnego leczenia chorych z rakiem piersi w poszczególnych stopniach zaawansowania i podtypach biologicznych.

Kierownikiem naukowym konferencji jest dr hab. n. med. Anny Niwińskiej, prof. NIO-PIB. Swoje prelekcje wygłoszą także: dr n. med. Agnieszka Jagiełło-Gruszfeld, dr n. med. Aleksander Grous, dr n. med. Ewa Wasilewska-Teśluk, dr hab. n. med. Barbara Radecka, oraz dr n. med. Katarzyna Pogoda.

Uczestnicy spotkania otrzymają 4 punkty edukacyjne.

PRZEJDŹ DO: KONFERENCJE ONKOLOGICZNE