Klinika Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej Centrum Onkologii – Instytut w Warszawie oraz PZWL Wydawnictwo Lekarskie mają zaszczyt zaprosić na kolejną edycję konferencji z cyklu Akademia Raka Piersi 2019. Kierownikiem Naukowym Konferencji jest prof. nadzw. dr hab. n. med. Anna Niwińska.

W tym roku zespół wykładowców proponuje Państwu nową formułę prezentacji wiedzy. Aktualne zasady leczenia zostaną przedstawione w formie algorytmów sporządzonych osobno dla chorych z rakami luminalnymi, HER2-dodatnimi i trójujemnymi.

Poszczególne moduły algorytmów będą omawiane osobno przez chirurga, onkologa klinicznego lub radioterapeutę, zgodnie z chronologią leczenia. Taki sposób prezentacji pozwoli prześledzić zasady wielodyscyplinarnego leczenia chorych w poszczególnych stopniach zaawansowania oraz podtypach biologicznych.

Akademia Raka Piersi 2019 to również okazja do przedstawienia najnowszej wiedzy z konferencji ST Gallen w Wiedniu. Spotkanie przeznaczone jest dla lekarzy medycyny posiadających czynne prawo wykonywania zawodu.

REJESTRACJA:  www.instytutpwn.pl

TERMINY:

 • 29 listopada 2019 r. – Białystok
 • 2 grudnia 2019 r. – Warszawa

 

 

AKADEMIA RAKA PIERSI 2019 – PROGRAM

 
PIERWOTNIE OPERACYJNY RAK PIERSI CT1-2N0-1 – LECZENIE SKOJARZONE

 • Leczenie pierwotnie operacyjnego, luminalnego raka piersi
 • Leczenie pierwotnie operacyjnego, HER2-dodatniego i receptorowo trójujemnego raka piersi

 
RAK PIERSI W III STOPNIU ZAAWANSOWANIA – LECZENIE SKOJARZONE

 • Chemioterapia / hormonoterapia przedoperacyjna, rodzaje zabiegów chirurgicznych w stopniu zaawansowania cT3N1, cT3-4N2-3, rak piersi zapalny, wskazania do radioterapii, techniki radioterapii
 • Problemy dotyczące radioterapii uzupełniającej po rekonstrukcji piersi
 • Wytyczne Panelistów konferencji St Gallen 2019 w Wiedniu odnośnie leczenia skojarzonego wczesnego raka piersi

 
ROZSIANY RAK PIERSI

 • Hormonoterapia rozsianego raka piersi
 • Leczenie systemowe i terapia celowana rozsianego raka piersi
 • Inhibitory CDK 4/6 – u kogo i kiedy stosować? Rozbieżności pomiędzy wskazaniami rejestracyjnymi i refundacyjnymi
 • Wytyczne Panelistów konferencji ABC4 Lizbona 2017 odnośnie leczenia rozsianego raka piersi