Zapraszamy do bezpłatnego udziału w konferencji on-line Akademia Onkologii Urologicznej 2021 pod kierownictwem naukowym prof. Pawła Wiechno i prof. Piotra Radziszewskiego. Konferencja poświęcona będzie postępom i standardom leczenia nowotworów układu moczowo-płciowego mężczyzny, które stanowią około 32 proc. wszystkich nowotworów u panów.

Szczególnie wiele miejsca w trakcie wydarzenia zostanie poświęcone rakowi stercza, który jest obecnie najczęściej występującym nowotworem u mężczyzn. Nie zabraknie też tematów dotyczących raka nerki, raka pęcherza moczowego oraz nowotworów zarodkowych jądra.

Konferencja Akademia Onkologii Urologicznej skierowana jest do onkologów, urologów, radioterapeutów oraz lekarzy innych specjalizacji zainteresowanych tematyką leczenia nowotworów wywodzących się z układu moczowego i płciowego mężczyzny.

 • Kierownictwo naukowe: prof. dr hab. n. med. dr h. c. Piotr Radziszewski i prof. nadzw. dr hab. n. med. Paweł Wiechno
 • Termin: 1 października 2021 r., godz. 16:00
 • Czas trwania wydarzenia:  3h 40 min. (16:00 – 19:40)
 • Bezpłatna rejestracja
 • Organizator: PZWL Wydawnictwo Lekarskie

Uwaga, tylko zapisani przez formularz użytkownicy mogą wziąć udział w webinarze – link do spotkania on-line wysyłamy na adres e-mail podany w formularzu.

Spotkanie tylko dla osób uprawnionych do wypisywania recept lub prowadzących obrót produktami leczniczymi, posiadających NPWZ.

ZAJRZYJ: KONFERENCJE ONKOLOGICZNE

Akademia Onkologii Urologicznej 2021

 • 16:00 – 16:15 Analogi LHRH – podstawa systemowego leczenia raka stercza, prof. dr hab. n. med. dr h. c. Piotr Radziszewski
 • 16:15 – 16:30 Postępowanie w nawrocie raka stercza po leczeniu radykalnym, dr n. med. Małgorzata Sadowska
 • 16:30 – 16:45 Hamowanie sygnału androgenowego jako podstawa leczenia uogólnionego raka stercza – im wcześniej tym lepiej, prof. nadzw. dr hab. n. med. Paweł Wiechno
 • 16:45 – 17:00 CRPC jako choroba przewlekła?, prof. dr hab. n. med. dr h. c. Piotr Radziszewski
 • 17:00 – 17:25 Debata: Rak pęcherza moczowego strategia postępowania z punktu widzenia onkologa i urologa, prof. dr hab. n. med. dr h. c. Piotr Radziszewski i prof. nadzw. dr hab. n. med. Paweł Wiechno
 • 17:25 – 17:40 Przerwa
 • 17:40 – 17:55 Jak zmienia się standard postępowania w pierwotnie rozsianym raku nerki?
 • 17:55 – 18:10 Optymalizacja leczenia pacjenta z rakiem nerkowokomórkowym okiem praktyka – sytuacja idealna i świat rzeczywisty, dr hab. n. med. Jakub Kucharz
 • 18:10 – 18:25 Nowotwory zarodkowe jądra – kwalifikacja do postępowania leczniczego u pacjentów ze świeżo, rozpoznaną chorobą oraz nawrotem, dr n. med. Małgorzata Sadowska
 • 18:25 – 18:40 Przerwa
 • 18:40 – 18:55 Zastosowanie niwolumabu oraz ipilimumabu w leczeniu raka nerki w Polsce i na świecie, dr Anna Kopczyńska
 • 18:55 – 19:10 Radioterapia w uroonkologii. Radioterapeuta i urolog – rywale czy współpracownicy?, dr n. med. Łukasz Kuncman
 • 19:10 – 19:25 Kiedy radioterapeuta powinien przestać leczyć pacjentów w IV stopniu zaawansowania raka stercza Optymalna współpraca onkologa i radioterapeuty, dr n. med. Łukasz Kuncman
 • 19:25 – 19:40 Miejsce leczenia cytotokstycznego w raku stercza, dr n. med. Bożena Sikora – Kupis
 • 19:40 Zakończenie

POLECAMY: NOWOTWORY UKŁADU MOCZOWO-PŁCIOWEGO