11 czerwca 2015 roku oficjalnie zainauguruje swoją działalność nowa fundacja Polska Liga Walki z Rakiem. Uroczyste spotkanie odbędzie się w Pałacu Staszica w Warszawie. Nowa organizacja ma na celu szerokie wsparcie polityczne i społeczne dla działań na rzecz zwalczania nowotworów oraz ich skutków.

Fundacja Polska Liga Walki z Rakiem została powołana przez fundatorów: Marszałka Senatu RP Bogdana Borusewicza, Krzysztofa Hołowczyca, Krystynę Jandę, Prof. Ewę Łętowską, Prof. Jerzego Stuhra oraz Danutę Wałęsę. Pierwsze spotkanie założycielskie Fundacji Polska Liga Walki z Rakiem odbyło się w marciu 2015 roku.

Założenia i skład Polskiej Ligii Walki z Rakiem

Polska Liga Walki z Rakiem jest projektem, który stanowi odpowiedź na trudną sytuację polskiej onkologii. Fundacja ma pomóc w realizacji założeń i reform zaproponowanych w ramach programu „Strategii Walki z Rakiem w Polsce 2015 – 2024”.

Główne cele i metody działalności Polskiej Ligi Walki z Rakiem to: mobilizowanie szerokiego wsparcia politycznego i społecznego dla działań na rzecz zwalczania nowotworów, wspieranie wspólnych działań osób i organizacji związanych z walką z rakiem, koordynacja działań społeczeństwa obywatelskiego i władzy w zwalczaniu nowotworów i ich skutków, oddziaływanie i współpraca z ośrodkami decyzyjnymi, innymi organizacjami i towarzystwami naukowymi oraz stworzenie eksperckiej platformy wspomagającej i monitorującej wdrażanie Strategii Walki z Rakiem w Polsce.

Fundacja Polska Liga Walki z Rakiem

foto, źródło: www.pedagogika.umk.pl

Zaproszenie do Rady Fundacji Polska Liga Walki z Rakiem przyjęli:

Łukasz Andrzejewski, Dr Marek Balicki, Prof. Andrzej Blikle, Prof. Mariusz Bidziński, Prof. Barbara Bobek-Billewicz, Prof. Alicja Chybicka, Dr Joanna Didkowska, Prof. Rafał Dziadziuszko, Prof. Iwona Gisterek, Prof. Jacek Jassem, Prof. Janusz Jaśkiewicz, Prof. Wiesław Witold Jędrzejczak, Prof. Andrzej Kawecki, Prof. Romuald Krajewski, Prof. Radzisław Kordek, Prof. Lucyna Kępka, Ks. Dr hab. Piotr Krakowiak, Dr Jacek Łuczak, Dr farm. Andrzej Mądrala, Dr Janusz Meder, Prof. Tomasz Nałęcz, Prof. Sergiusz Nawrocki, Prof. Tadeusz Orłowski, Prof. Witold Orłowski, Dr Maciej Piróg, Prof. Tadeusz Pieńkowski, Bartosz Poliński, Prof. Piotr Potemski, Prof. Rodryg Ramlau, Jacek Santorski, Prof. Cezary Szczylik, Prof. Piotr Wysocki, Anna Ziemiańska, Krzysztof Zanussi, Prof. Tomasz Zdrojewski.