W dniu 18 czerwca 2015 r. w siedzibie Wyższej Szkoły Infrastruktury i Zarządzania w Warszawie odbędzie się konferencja naukowa pt.: „Rola promocji zdrowia i profilaktyki w chorobach nowotworowych”. Spotkanie ma na celu zwrócenie uwagi na istotę propagowania zdrowego trybu życia oraz profilaktyki w przeciwdziałaniu oraz wczesnym wykrywaniu zmian nowotworowych. Celem przedsięwzięcia jest również wymiana doświadczeń pomiędzy przedstawicielami onkologicznych instytucji edukacyjnych i specjalistycznych działających na terenie naszego kraju.


Założenia konferencji o profilaktyce w chorobach nowotworowych

Problematyka konferencji zostanie rozszerzona o elementy praktyczne realizowane poprzez organizację Strefy Profilaktyki Nowotworów, gdzie uczestnicy będą mogli m.in. skonsultować się z lekarzem specjalistą, poznać założenia programów prozdrowotnych skupiających się na tematyce nowotworów oraz nabyć praktyczne umiejętności wczesnego wykrywania zmian nowotworowych poprzez ćwiczenia na fantomach.

Wśród prelegentów wystąpią eksperci z zakresu nauk medycznych jak również przedstawiciele organizacji działających w obszarze promocji zdrowia i profilaktyki nowotworów. W trakcie wydarzenia zostaną zaprezentowane informacje m.in. na temat nowotworów skóry, jamy ustnej, raka piersi, raka szyjki macicy oraz realizowanych na terenie naszego kraju programów profilaktycznych. Współorganizatorami konferencji są Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie oraz Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Populacyjne Programy Wczesnego Wykrywania Raka Piersi oraz Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy. Portal onkologiczny Zwrotnik Raka jest patronem medialnym wydarzenia.

Udział w konferencji „Rola promocji zdrowia i profilaktyki w chorobach nowotworowych” jest bezpłatny i otwarty dla wszystkich zainteresowanych. Zgłoszenia przyjmowane są poprzez wypełnienie formularza dostępnego pod adresem: http://wsiiz.pl/wydarzenia/konferencje-naukowe/rejestracja-na-konferencje lub przesłanie zgłoszenia na adres: dziekanat7@wsiiz.pl do dnia 10 czerwca b.r.


Program konferencji Rola promocji zdrowia i profilaktyki w chorobach nowotworowych:

Termin:  18 czerwca 2015 r.
Miejsce:  Warszawa, ul. Rostafińskich 4
Organizator: Wyższa Szkoła Infrastruktury i Zarządzania w Warszawie

10:00 – 10:10 Otwarcie konferencji i powitanie gości – dr hab. Marcin Geryk, prof. WSIiZ , Kanclerz Wyższej Szkoły Infrastruktury i Zarządzania w Warszawie

Blok I. Etiologia nowotworów

10:10 – 10:40 Wykład wprowadzający „Cancer control – zwalczanie chorób nowotworowych” – prof. dr hab. n. med. Zbigniew Wronkowski, Prezes Polskiego Komitetu Zwalczania Raka

10:40 – 11:00 „Prewencja pierwotna nowotworów w Polsce – wyzwania, strategia działań, osiągnięcia” – dr Krzysztof Przewoźniak, Zastępca Dyrektora Ośrodka Współpracy ze Światową Organizacją Zdrowia, Zakład Epidemiologii, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej – Curie

11:00 – 11:20 „Resweratrol – co wynika z najnowszych badań klinicznych? ” – dr n. med. Michał  Wiciński, Katedra i Zakład Farmakologii i Terapii Collegium Medicum UMK, Wykładowca WSIiZ w Warszawie. Współautorzy: prof. dr hab. Grzegorz Grześk, dr Elżbieta Grześk, mgr Bartosz Malinowski

11:20 – 11:35 „ Nowotwory skóry twarzy ” – dr n. med. Jarosław Janik, Wykładowca WSIiZ w  Warszawie

11:35 – 11: 50 „Nowotwory ustnej części gardła i jamy ustnej. Znane przyczyny, profilaktyka, leczenie” – dr n. med. Stanisław Starościak , Klinika Nowotworów Głowy i Szyi, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej – Curie, Wykładowca WSIiZ w Warszawie

11:50 – 12:05 „Nieznany i groźny – rak jamy ustnej” – Małgorzata Nowak – Niedźwiedzka, Prezes  Fundacji do walki z nowotworem jamy ustnej „Z uśmiechem przez życie”

12:05 – 12:30 przerwa kawowa

Blok II. Profilaktyka i edukacja w zakresie chorób nowotworowych

12:30 – 12:50 „Profilaktyka wtórna wybranych nowotworów” – Agnieszka Soroko, Piotr Niedzwiecki, dr n. med. Michał Wiciński, Katedra i Zakład Farmakologii i Terapii Collegium Medicum  UMK . Współautorzy:  prof. dr hab. Grzegorz Grześk, dr Elżbieta Grześk, dr Wioleta Stolarek, dr Katarzyna Szadujkis-Szadurska, mgr Bartosz Malinowski

12:50 – 13:10 „Profilaktyka zdrowia psychicznego i fizycznego w świetle wyzwań cywilizacyjnych” – dr n. med. Anna Kieszkowska-Grudny, Wiceprezes Europejskiego Centrum Zdrowia Innowacje

13:10 – 13:30 „Działalność organizacji pożytku społecznego na rzecz promocji zdrowia i profilaktyki chorób nowotworowych w Polsce” – Kapsyda Kobro, Prezes Fundacji Rak’n’Roll

13:30 – 13:50 „Czynniki warunkujące skuteczność działań edukacyjnych na przykładzie profilaktyki raka  szyki macicy. Bariery w środowisku kobiet zagrożonych wykluczeniem społecznym” – mgr farm.  Małgorzata Stelmach, Prezes Fundacji MSD dla Zdrowia Kobiet

13:50 – 14:05 Realizacja pro gramów onkologicznych „Wybierz Życie – Pierwszy Krok” oraz „Zdrowie  piersi są OK!” w województwie mazowieckim – Marlena Skorupka – Dziedzic, Oddział Promocji Zdrowia, Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Warszawie

14:05 – 14:20 Rola kosmetologów w profilaktyce nowotworów. Realizacja programu profilaktycznego „Zdrowe piersi są OK ” w WSIiZ w Warszawie – mgr Joanna Klonowska , Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Wyższej Szkoły Infrastruktury i Zarządzania w Warszawie

14:20 – 14:35 „Wczesna diagnostyka czerniaków i raków skóry. Diagnostyka dermatologiczna w pracy  kosmetologa ” – dr n. med. Joanna Czuwara , Klinika Dermatologiczna Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Wykładowca WSIiZ w Warszawie.

14: 35 – 14:45 Podsumowanie i zakończenie konferencji – mgr Joanna Klonowska , Prodziekan Wydziału  Nauk o Zdrowiu Wyższej Szkoły Infrastruktury i Zarządzania w Warszawie

 

zobacz więcej:  CZYNNIKI RAKOTWÓRCZE

DIETA ANTYRAKOWA