Forum Raka PłucaRak płuca jest najczęściej diagnozowanym nowotworem złośliwym w Polsce – co piąty pacjent i co dziesiąta pacjentka onkologiczna choruje na raka płuca. Na leczenie tej grupy chorych Ministerstwo Zdrowia przeznacza jedynie 2% całkowitych wydatków na programy lekowe. Poprawę efektywności leczenia może przynieść silna współpraca środowiska medycznego z organizacjami pacjenckimi, która doprowadzi do uznania raka płuca jako priorytetu ochrony zdrowia. W odpowiedzi na obecną sytuację pacjentów, Polska Grupa Raka Płuca powołała Forum Raka Płuca.

– Mimo iż w Polsce rak płuca jest najczęstszą przyczyną zgonów z powodu nowotworów, jego leczenie nadal jest niedofinansowane. Na świecie pojawiły się już nowe terapie, które umożliwiają poprawę wyników leczenia oraz podnoszą jakość życia chorych, do tej pory nie mających szans na uratowanie. Tymczasem w Polsce nowoczesne leczenie nie jest refundowane. Pragniemy wykorzystać moment i zmienić złą sytuację naszych chorych. Polska Grupa Raka Płuca zdecydowała się powołać do życia Forum Raka Płuca – tłumaczy prof. dr hab. n. med. Rodryg Ramlau, Prezes Polskiej Grupy Raka Płuca.

Kluczowymi celami Forum Raka Płuca są stworzenie platformy współpracy środowiska medycznego, chorych i decydentów oraz edukacja pacjentów poprzez dostarczanie rzetelnej, merytorycznej wiedzy z obszaru nowotworów płuca, w tym, w zakresie badań diagnostycznych, leczenia oraz badań klinicznych
 


 

FORUM RAKA PŁUCA – INFORMACJE

Oficjalna inauguracja Forum Raka Płuca miała miejsce 12 stycznia 2017 roku. W ramach działań podejmowanych przez Forum powstała strona internetowa: www.forumrakapluca.pl, która jest bazą wiedzy na temat choroby dla pacjentów i ich rodzin. Planowana jest także ogólnopolska edukacyjna kampania społeczna dotycząca raka płuca „Rak płuca – nie daj się oszukać”. Jej celem będzie popularyzacja profilaktyki pierwotnej raka płuca, budowanie świadomości społecznej na temat epidemiologii i profilaktyki wtórnej oraz czynników ryzyka zachorowania, a także omówienie ciągle niezaspokojonych potrzeb leczenia.

Inicjatorami Forum Raka Płuca są: prof. dr hab. n. med. Rodryg Ramlau, prof. dr hab. n. med. Jacek Jassem, prof. nadzw. dr hab. n. med. Dariusz M. Kowalski, prof. dr hab. n. med. Maciej Krzakowski, prof. dr hab. n. med. Tadeusz Orłowski, prof. dr hab. n. med. Paweł Krawczyk,  dr n. med. Joanna Didkowska oraz dr n. med. Marta Mańczuk. Do projektu zaproszone zostały organizacje reprezentujące chorych. Działalność Forum Raka Płuca wspiera firma Bristol-Myers Squibb.

zobacz: Nowoczesne leczenie raka płuca

Immunoterapia w raku płuca

Objawy raka płuca

 

Inauguracja Forum Raka Płuca, opracował Jarosław Gośliński portal zwrotnikraka.pl;