Nie ulega wątpliwości, że jeżeli chodzi o dziedzinę medycyny, jaką jest onkologia, jeszcze wiele pozostało przed nami do odkrycia. Z roku na rok, liczba zachorowań na nowotwory zwiększa się. Dotyczy to nie tylko Polski, ale całego świata. W nierówną walkę z chorobami nowotworowymi angażuje się społeczność międzynarodowa, rozwijając nowe technologie przydatne w dziedzinie onkologii.

Prowadzone badania nad innowacyjnymi strategiami wykrywania i leczenia nowotworów pozwalają na przesuwanie granic w poznaniu nowotworów. Technologie, które jeszcze do niedawna pozostawały w sferze marzeń, dziś z powodzeniem funkcjonują w praktyce leczniczej. Dają szansę pacjentom na sprawniejsze przejście przez proces terapii oraz szybszy powrót do zdrowia.

Wizualizacje 3D

Technologia 3D, dotychczas znana głównie jako ciekawostka, coraz śmielej wkracza w sferę medycyny. Już teraz trójwymiarowe modele organów wewnętrznych pacjentów służą lekarzom podczas przygotowań do skomplikowanych operacji. Spersonalizowane protezy, powstałe jako wydruk z drukarki 3D, również już nikogo nie dziwią.

Postęp w telemedycynie nastąpił m.in. za sprawą Tumor3D. Firma ta tworzy wizualizacje 3D guzów nowotworowych na podstawie wyników badań radiologicznych (tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego) pacjentów onkologicznych. Jakie korzyści mogą dawać takie wizualizacje?

Wideo przedstawiające możliwości, jakie daje certyfikowana medycznie technologia oferowana przez Tumor3D:

Możliwość obejrzenia zmian nowotworowych daje szansę na lepsze zrozumienie istoty choroby oraz terminologii medycznej, która dla osób niezwiązanych z medycyną, może wydawać się skomplikowana.

Dzięki temu wizualizacje 3D mogą stanowić sposób na ulepszenie komunikacji pomiędzy pacjentem, a lekarzem. Jednak najważniejszym atutem wizualizacji 3D jest przekazanie pacjentom możliwości trójwymiarowego zwizualizowania guza w ich organizmie

Wizualizacje nowotworów mogą być pomocne także jako narzędzie do monitorowania efektów leczenia, poprzez zestawienie trójwymiarowych obrazów uzyskanych na różnych jego etapach. W niektórych przypadkach trójwymiarowy obraz guza nowotworowego może dostarczyć dodatkowych informacji na jego temat, np. uwypuklając stopień jego wpływu na otaczające go tkanki.

Dzięki wizualizacjom 3D chirurdzy mogą wcześniej, jeszcze przed zabiegiem, sprawdzić jak wygląda oraz gdzie dokładnie umiejscowiony jest guz nowotworowy.

Guzy przerzutowe do wątroby 3D

Innowacyjne technologie w leczeniu nowotworów

CZYTAJ WIĘCEJ: WIZUALIZACJE GUZÓW NOWOTWOROWYCH

Roboty medyczne

Roboty medyczne znajdują zastosowanie w szczególności podczas długich, precyzyjnych i bardzo skomplikowanych operacji. Operujący lekarz, w czasie takiego zabiegu, zmuszony jest do pozostawania w jednej pozycji przez bardzo długi czas. Nawet pomimo wielu lat praktyki, doskonałej kondycji i wiedzy, istnieje ryzyko wystąpienia mimowolnych delikatnych drgnięć. Rozwiązanie stanowią właśnie roboty medyczne, które podczas operacji wykonują ruchy z matematyczną precyzją. Dzięki temu zminimalizowane zostaje ryzyko ewentualnych komplikacji.

Wykorzystane robotów chirurgicznych pozwala również na skrócenie czasu zarówno samego zabiegu, jak i późniejszej rekonwalescencji pacjenta. Do najbardziej znanych technik robotycznych stosowanych w onkologii zalicza się roboty da Vinci. Technologia ta stanowi nadzieję na zwiększenie skuteczności zabiegów operacyjnych przy jednoczesnym ograniczeniu skutków ubocznych operacji

Sztuczna inteligencja w onkologii

Głównym atutem sztucznej inteligencji jest jej zdolność do przetwarzania ogromnych zbiorów danych, a następnie uczenia się na ich podstawie. Taka sytuacja w przypadku człowieka jest niemożliwa. Bez względu na inteligencję danej osoby, przyswojenie wiedzy w takich ilościach jest zadaniem niewykonalnym.

Możliwości, jakie oferuje sztuczna inteligencja, mają szczególne znaczenie w kontekście medycyny. Dzięki nim przetwarzanie różnych badań i danych naukowych, nie stanowi większej trudności. Uzyskany rezultat działań może dostarczyć lekarzom cennych informacje np. na temat możliwych strategii leczenia danego pacjenta. Co więcej, analiza dużych zbiorów danych, może zostać wykorzystana w diagnostyce i leczeniu innych chorych.

Zarówno wizualizacje 3D, jak i pozostałe ze wspomnianych technologii, stanowią ważną część rozwoju onkologii. Wiele innych metod pozostaje w strefie pomysłów oraz koncepcji na przyszłość. Warto podkreślić, że innowacyjne technologie w leczeniu nowotworów stanowią istotne wsparcie nie tylko dla onkologii, ale przede wszystkim dla samych pacjentów.

Artykuł Partnera

PRZEJDŹ DO: STRONA GŁÓWNA