Z powodu pandemii koronawirusa organizacja IX Forum Pacjentów Onkologicznych została przesunięta na 23 listopada. Forum odbędzie się w formie hybrydowej w Domu Dziennikarzy przy ul. Foksal 3/5 w Warszawie. Wydarzeniu towarzyszyć będzie transmisja na żywo bez udziału publiczności na sali.

IX Forum Pacjentów Onkologicznych przyświeca hasło: NARODOWA STRATEGIA ONKOLOGICZNA –
szanse i zagrożenia. Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym prezydenta RP Pana Andrzeja Dudy.

PKOPO to wspólny głos ponad 100 tysięcy chorych na nowotwory w Polsce zrzeszonych w 50 organizacjach z terenu całego kraju. Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych działa na rzecz poprawy sytuacji wszystkich pacjentów onkologicznych w Polsce, poprawy długości i jakości ich życia, dzięki wdrożeniu najwyższych standardów profilaktyki, diagnostyki, terapii i rehabilitacji onkologicznej.

ZOBACZ WIĘCEJ: NARODOWA STRATEGIA ONKOLOGICZNA

Dziewiąte Forum Pacjentów Onkologicznych 2020

NARODOWA STRATEGIA ONKOLOGICZNA – SZANSE I ZAGROŻENIA
termin: 23 listopada 2020
miejsce: Dom Dziennikarza przy ul. Foksal 3/5 w Warszawie
organizator: Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych
moderacja: redaktor Iwona Schymalla, Aleksandra Rudnicka

PROGRAM

 • 10:30–11:00 BRIEFING PRASOWY. Narodowa Strategia Onkologiczna
  Adam Niedzielski, minister zdrowia, prof. Piotr Czauderna – przewodniczący Sekcji Ochrony Zdrowia Narodowej Rady Rozwoju przy Kancelarii Prezydenta RP, prof. Piotr Rutkowski – przewodniczący zespołu ds. opracowania Narodowej Strategii Onkologicznej, Sławomir Gadomski podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, Krystyna Wechmann – prezes PKPO, Moderacja: Aleksandra Rudnicka – rzecznik PKPO
 • 11:00–11:20 POWITANIE I WPROWADZENIE
  Krystyna Wechmann – prezes PKPO, Jan Salamonik – wiceprezes PKPO, Piotr Fonrobert – wiceprezes PKPO
 • 11:20–12:00 PANEL I. Narodowa Strategia Onkologiczna – szanse na zmiany w polskiej onkologii
  prof. Piotr Rutkowski – przewodniczący zespołu ds. opracowania Narodowej Strategii Onkologicznej, Sławomir Gadomski – podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, prof. Piotr Czauderna – przewodniczący Sekcji Ochrony Zdrowia Narodowej Rady Rozwoju przy Kancelarii Prezydenta RP, Krystyna Wechmann – prezes PKPO, Jarosław Pinkas – Główny Inspektor Sanitarny, Marzena Machałek – sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, Radosław Sierpiński – p.o. prezesa Agencji Badań Medycznych
 • 12:00–12:40 PANEL II. Narodowa Strategia Onkologiczna – zagrożenia w świetle wyników pilotażu Krajowej Sieci Onkologicznej oraz aktualnej sytuacji polskiej opieki onkologicznej
  Grzegorz Juszczyk – dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego-PZH, prof. Adam Maciejczyk – przewodniczący zarządu głównego Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, Bartłomiej Chmielowiec – Rzecznik Praw Pacjenta, dr Małgorzata Gałązka-Sobotka – dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego, Maciej Miłkowski – wiceminister zdrowia, prof. Stanisław Góźdź – dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach, dr Dariusz Godlewski – dyrektor Ośrodka Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w Poznaniu, Magdalena Magiera – prezes fundacji Glioma Center
 • 12:40–13:20 Lunch
 • 13:20–14:10 PANEL III. Rak płuca – priorytet w leczeniu nowotworów 2020                                    Aleksandra Rudnicka – moderacja, prof. Maciej Krzakowski – Krajowy Konsultant w dziedzinie. Onkologii, prof. Dariusz Kowalski – Klinika Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej Centrum Onkologii – Instytutu w Warszawie, prof. Tadeusz Orłowski – prezes Polskiej Grupy Raka Płuca, Aleksandra Wilk – pacjentka, administratorka grupy Facebook „Rak płuca”, Sławomir Gadomski – podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, prof. Joanna Chorostowska-Wynimko – kierownik Zakładu Genetyki i Immunologii Klinicznej Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie, prof. Renata Langfort – kierownik Zakładu Patomorfologii Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie, Roman Topór-Mądry – prezes AOTMiT
 • 14:10–15.00 PANEL IV. Onkologia i hematoonkologia – najpilniejsze potrzeby
  prof. Maciej Krzakowski – Krajowy Konsultant ds. Onkologii, prof. Ewa Lech-Marańda – konsultant krajowa w dziedzinie hematologii, prof. Adam Maciejczyk – prezes Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, prof. Iwona Hus – prezes Polskiego Towarzystwa Hematologii i Transfuzjologii, prof. Jan Styczyński – Konsultant Krajowy w dziedzinie Onkologii i Hematologii Dziecięcej, prof. Piotr Rutkowski – przewodniczący Zespołu ds. opracowania Narodowej Strategii Onkologicznej, prof. Jacek Fijuth – Polskie Towarzystwo Onkologiczne, Piotr Fonrobert – wiceprezes Koalicji, Jan Salamonik – wiceprezes Koalicji, koordynator projektu Pacjent Wykluczony
 • 15.00–15:30 PANEL V. ANKIETA All.Can: Jak pacjenci oceniają opiekę onkologiczną – wyzwania dla budżetu Przedstawiciel inicjatywy All.Can
  Jadwiga Emilewicz – minister Rozwoju, Adam Lipiński – sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
  Maciej Miłkowski – wiceminister zdrowia, prof. Krzysztof Składkowski – Krajowy Konsultant w dziedzinie Radioterapii Onkologicznej, dr Jakub Gierczyński, MBA – Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia, Aleksandra Rudnicka – rzecznik Koalicji
 • 15:30–16:00 WRĘCZENIE NAGRÓD JASKÓŁKI NADZIEI – V EDYCJA

 
ZOBACZ: AKTUALNOŚCI