Zamiast zapowiadanego przez Ministerstwo Zdrowia startu pilotażu Krajowej Sieci Onkologicznej – medialna burza i gorąca dyskusja w środowisku onkologicznym na temat reformy polskiej onkologii. 10 grudnia 25 sygnatariuszy wystosowało apel o zaniechanie prac nad projektem pilotażu polskiej sieci onkologicznej. Głównym argumentem jest nieuwzględnienie w toku publicznych konsultacji uwag ekspertów, organizacji pacjentów, pracodawców i związków zawodowych. 12 grudnia swoje poparcie dla Krajowej Sieci Onkologicznej wydało Polskie Towarzystwo Onkologiczne i PKPO. Przedstawiciele pacjentów, towarzystw naukowych, konsultanci krajowi i dyrektorzy największych centrów onkologii zaapelowali o podjęcie zdecydowanych działań i kontynuację prac nad reformą.


KONCEPCJA KRAJOWEJ SIECI ONKOLOGICZNEJ – PILOTAŻ

W obliczu alarmujących danych epidemiologicznych oraz wyzwań ekonomicznych dotyczących finansowania walki z nowotworami w Polsce, podjęto próbę reorganizacji systemu leczenia onkologicznego i utworzenia tzw. Krajowej Sieci Onkologicznej. Nowy model opieki opiera się na funkcji koordynatora, który poprowadzi Pacjenta „za rękę” przez proces leczenia i ma – przynajmniej w teorii – zapewnić dostęp do kompleksowej terapii w miejscu jego zamieszkania. Krajowa Sieć Onkologiczna sprawując nadzór nad szpitalami o niższej referencyjności wpłynie na wyrównanie dostępu do standardów leczenia oraz zapewni wzrost jego jakości.

W pilotażu Polskiej Sieci Onkologicznej zaplanowano udział dwóch województw: dolnośląskiego i świętokrzyskiego. Na Dolnym Śląsku ośrodkiem wiodącym będzie Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu wraz z 12 współpracującymi podmiotami leczniczymi w regionie. W województwie świętokrzyskim na ośrodek koordynujący wybrano Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach. Sieć będą tworzyć – ośrodek koordynujący wraz ze współpracującymi szpitalami.

Głównym celem programu pilotażowego Krajowej Sieci Onkologicznej jest sprawdzenie nowego modelu organizacji opieki onkologicznej oraz efektów klinicznych reformy. W ramach programu analizowana będzie kompleksowość diagnostyki na podstawie ścieżek postępowania w pięciu wybranych typach nowotworów (rak piersi, rak płuca, rak jajnika, rak jelita grubego oraz rak gruczołu krokowego). Warto dodać, iż w pierwszym kwartale 2019 roku zaplanowano rozszerzenie pilotażu Krajowej Sieci Onkologicznej o dwa kolejne województwa.

Co istotne, ważnym elementem programu będzie uruchomienie infolinii dla pacjentów onkologicznych. Dzwoniąc do call-center chory będzie miał możliwość m.in. umówienia wizyty w poradni onkologicznej, zmiany terminu konsultacji, uzyskania informacji o dostępności wyników badań oraz danych o certyfikowanych oddziałach onkologicznych w pobliżu miejsca zamieszkania.

KRAJOWA SIEĆ ONKOLOGICZNA – GŁÓWNE WYZWANIA

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia dotyczący pilotażu Krajowej Sieci Onkologicznej został przygotowany w oparciu o założenia dokumentu Koncepcja organizacji i funkcjonowania Krajowej Sieci Onkologicznej, opracowanego przez zespół ekspercki powołany zarządzeniem Ministra Zdrowia.

Jak tłumaczą eksperci – utworzenie Krajowej Sieci Onkologicznej ma na celu usprawnienie leczenia onkologicznego w Polsce poprzez lepszą koordynację działań i reorganizację systemu w całym kraju według ujednoliconych zasad. Poprawa jakości ma opierać się na promowaniu kompleksowości opieki oraz ustabilizowaniu kondycji finansowej ośrodków onkologicznych poprzez gwarancję bezlimitowości i zwiększenie finansowania.

Niewątpliwie dużym wyzwaniem dla nowego projektu będzie próba likwidacji tzw. białych plam wskazanych przez mapy potrzeb onkologicznych oraz poprawa wskaźników 5-letnich przeżyć chorych, które w przypadku niektórych nowotworów negatywnie odbiegają w naszym kraju od standardów europejskich.

Projekt Krajowej Sieci Onkologicznej zakłada:

  • promowanie idei kompleksowego i interdyscyplinarnego leczenia onkologicznego (UNITY),
  • koordynację ścieżki pacjenta onkologicznego w województwie,
  • nadzór merytoryczny nad skutecznością i przestrzeganiem standardów leczenia nowotworów,
  • referencyjność ośrodków onkologicznych,
  • premiowanie jakości w onkologii,
  • poprawę rejestrów onkologicznych,
  • efektywną alokację środków finansowych,
  • wyrównanie standardów i dostępu do leczenia onkologicznego dla mieszkańców różnych województw.
  • poprawę dostępu do innowacyjnych terapii onkologicznych,
  • wydłużenie 5-letnich przeżyć i obniżenie umieralności na raka w Polsce.

 

POLSKA SIEĆ ONKOLOGICZNA – KONTROWERSJE WOKÓŁ PROJEKTU

Choć pilna potrzeba zmian w systemie opieki onkologicznej w Polsce nie budzi zastrzeżeń, to forma i kształt proponowanych w ramach Krajowej Sieci Onkologicznej reform – wzbudzają w środowisku gorącą dyskusję.

Jeszcze pod koniec 2017 roku premier Mateusz Morawiecki zapowiedział w swoim expose powołanie organu – Narodowego Instytutu Onkologii, który miał zająć się koordynacją opieki onkologicznej na poziomie województw i kraju. Kilka miesięcy później – w marcu 2018 roku powołano nawet zespół, który miał stworzyć projekt funkcjonowania NIO. Do 30 czerwca eksperci mieli przedstawić pierwsze efekty swojej pracy. Tymczasem okazało się, iż pomysł utworzenia Narodowego Instytutu Onkologii upadł, a ministerialny zespół zaproponował utworzenie Krajowej Sieci Onkologicznej.

Nowy projekt krytycznie ocenia prof. Jacek Jassem – kierownik Katedry i Kliniki Onkologii i Radioterapii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz współtwórca Strategii Walki z Rakiem w Polsce na lata 2015–2024 (tzw. polski Cancer Plan). W jego opinii koszt pilotażu (wynosi 48 milionów złotych) szczupli środki przeznaczone na inne świadczenia gwarantowane. Profesor zwraca również uwagę, że wspomniane „prowadzenie za rękę” jest możliwe w ramach tzw. opieki skoordynowanej, np. w formie breast units, a nie hierarchicznego systemu podporządkowania jednych jednostek innym.

– Taki nakazowo-rozdzielczy system może tylko pogorszyć obecną sytuację. W sieci onkologicznej praktycznie nie ma szpitali klinicznych, choć wykazują one największe kompetencje i możliwości leczenia chorych – komentował ekspert w ciekawej rozmowie z Iwoną Duraj na łamach portalu www.mp.pl.

W opinii profesora Jassema – Projekt Polskiej Sieci Onkologicznej został opracowany przez dyrektorów dużych szpitali onkologicznych, którzy będą go pilotować, a następnie sami realizować – czerpiąc przy tym dla swoich instytucji  korzyści.

Pilotaż w obecnym kształcie obarczony jest wysokim stopniem zbiurokratyzowania i zbędnej sprawozdawczości i w wielu punktach narusza obowiązujące regulacje prawne. Jest także ogromnie kosztochłonny, co potwierdziło w swojej opinii Ministerstwo Finansów. Przyjęte w pilotażu wskaźniki monitorowania oraz brak ich odniesienia do obecnej sytuacji i alternatywnych rozwiązań nie pozwolą na ocenę jego efektywności – argumentują zwolennicy zaniechania prac nad projektem Krajowej Sieci Onkologicznej.

W jakim zakresie idea reorganizacji opieki onkologicznej w Polsce zostanie zrealizowana w praktyce – dowiemy się w najbliższej przyszłości.