Uruchomienie w Polsce sieci ośrodków typu Lung Cancer Unit – placówek koordynowanej opieki nad chorymi z rakiem płuca – budzi ogromne nadzieje zarówno wśród pacjentów onkologicznych, jak i lekarzy. Dyskusja nad możliwością wprowadzenia w naszym kraju ulepszonych procedur medycznych mających na celu leczenie raka płuca w zgodzie ze światowymi standardami – nabiera rozpędu. Ministerialny projekt rozporządzenia w sprawie powołania systemu Lung Cancer Units przechodzi obecnie konsultacje publiczne.

Lung Cancer Unit – model kompleksowej opieki nad chorymi z rakiem płuca

Jak podkreślają eksperci – główną ideą powstania Lung Cancer Units na świecie było skrócenie czasu od diagnostyki do rozpoczęcia terapii, ale także skrócenie okresu od wykrycia przez chorego pierwszych objawów raka płuca do postawienia rozpoznania.

Tworzenie placówek koordynowanej opieki onkologicznej oznacza nowy model organizacyjny. Wyspecjalizowane jednostki przeznaczone dla pacjentów z daną jednostką chorobową mają zapewnić kompleksową diagnostykę oraz indywidualny proces leczenia onkologicznego.

Inspirację i wzór dla nowego systemu mają stanowić działające już w naszym kraju ośrodki typu Breast Cancer Unit, które specjalizują się w kompleksowym leczeniu raka piersi. Dzięki interdyscyplinarnej opiece ośrodki Breast Cancer Unit osiągają najlepsze wyniki leczenia raka piersi. Eksperci mają nadzieję, że podobny sukces uda się powtórzyć przypadku ośrodków dedykowanych pacjentom z rakiem płuca.

W placówkach typu Lung Cancer Unit będą pracować lekarze różnych specjalności – onkolodzy, chirurdzy onkologiczni, specjaliści od chemioterapii i radioterapii, psycholodzy kliniczni, rehabilitanci. Taki model organizacji opieki nad pacjentami onkologicznymi funkcjonuje już w wielu krajach na świecie. W Polsce wciąż jest nowością.

Lung Cancer Unit w Białymstoku

W maju 2019 roku Uniwersytet Medyczny w Białymstoku oraz Uniwersytecki Szpital Kliniczny powołały wspólnie Centrum Diagnostyki i Leczenia Raka Płuca – pierwszą w Polsce placówkę w modelu Lung Cancer Unit.

W ośrodku wypracowano zespół procedur i innowacyjnych form współpracy pomiędzy pracującymi tam specjalistami, które stanowią oś nowego systemu. Dodatkowo białostocka placówka wyposażona jest w odpowiednie zaplecze diagnostyczno-terapeutyczne, zatrudnia zespół doświadczonych specjalistów oraz dysponuje dostępem do niezbędnych metod szybkiego rozpoznania i leczenia raka płuca.

Jak tłumaczą twórcy – główną ideą powołania Lung Cancer Unit w Białymstoku było skrócenie czasu od postawienia diagnozy do rozpoczęcia kompleksowego leczenia, a także przyspieszenie decyzji chorego o zgłoszeniu się do lekarza po wystąpieniu pierwszych niepokojących objawów sugerujących raka płuca.

O tym, czy model opieki nad pacjentami z rakiem płuca w systemie Lung Canecr Unit zostanie wprowadzony na szerszą skalę w Polsce – przekonamy się niebawem.
 
ZOBACZ: NIEDROBNOKOMÓRKOWY RAK PŁUCA