Jaki jest cel nowoczesnych terapii onkologicznych? Jakie są postępy w immunoterapii i czy można wyleczyć nieuleczalne? Czy chirurgia onkologiczna stale się rozwija, czy też stoimy w obliczu kresu jej możliwości? Jakie są osiągnięcia i kierunku rozwoju radioterapii? Jak radzić sobie z finansowaniem leczenia? Na te i inne zagadnienia poszukają odpowiedzi wybitni eksperci podczas konferencji Warszawskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Onkologicznego Innowacyjne Terapie w Onkologii, która odbędzie się 11 maja w Warszawie.

Partnerem Organizacyjnym wydarzenia  jest PZWL Wydawnictwo Lekarskie i Instytut PWN.

W ostatnim czasie jesteśmy świadkami ogromnego postępu w medycynie, a onkologia jest z jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się jej dziedzin. Z innowacyjnymi terapiami w onkologii wiążą się szczególne nadzieje na zwiększenie skuteczności leczenia antynowotworowego i wydłużenia długości życia u pacjentów z rozpoznaniem nowotworu.

Najnowsze osiągnięcia i postępy w tej dziedzinie oraz wyniki badań klinicznych uczestnikom zebranym na konferencji Innowacyjne terapie w onkologii w Centrum Edukacyjno-Konferencyjnym w Centrum Onkologii-Instytucie przybliży grono wybitnych ekspertów PTO – prof. nadzw. dr hab. n. med. Paweł Wiechno (Kierownik Naukowy Konferencji), prof. dr hab. n. med. Jacek Fijuth, prof. dr hab. n. med. Dariusz Kowalski,prof. dr hab. n. med. Zbigniew Nowecki, prof. dr hab. n. med. Janusz Siedlecki, prof. dr hab. n. med. Jan Walewski, prof. dr hab. n. med. Piotr Wysocki, dr n. med. Anna Czarnecka, dr hab. n. med. Renata Duchnowska, dr n. med. Agnieszka Jagiełło-Gruszfeld, dr n. med. Jakub Kucharz, oraz dr Elżbieta Lampka, dr n.med Jolanta Łuniewska-Bury, dr n. med. Adam Płużański, dr n. med. Tomasz Świtaj oraz dr n. med. Piotr Tomczak.

Postęp w leczeniu chorych na nowotwory złośliwe jest możliwy dzięki pracom w laboratoriach badawczych i pracy klinicystów: specjalistów chirurgii, radioterapii i onkologii. Mamy nadzieję, że pierwsza konferencja z cyklu „Innowacyjne Terapie w Onkologii” przybliży ten postęp i ukaże perspektywy dalszego rozwoju. Wyniki wciąż publikowanych badań klinicznych obligują nas do stałego weryfikowania zasad postępowania u naszych pacjentów – tłumaczy prof. nadzw. dr hab. n. med. Paweł Wiechno.

Partnerem organizacyjnym konferencji jest Wydawnictwo Lekarskie PZWL i Instytut PWN, organizator wielu wydarzeń z zakresu tematyki onkologicznej, m.in. Akademii Czerniaka, Akademii Raka Piersi i Akademii Raka Płuca.

KONFERENCJA INNOWACYJNE TERAPIE W ONKOLOGII

Termin: 11 maj 2018
Miejsce: Warszawa, Centrum Edukacyjno-Konferencyjne w Centrum Onkologii-Instytut, ul. Roentgena 5
Program i rejestracja: www.instytutpwn.pl
Dane kontaktowe: Hanna Jarosiewicz, specjalista ds. marketingu, e-mail: hanna.jarosiewicz@pwn.pl, Wydawnictwo Naukowe PWN SA.