Konferencja FALENTY 2017 rak piersiPolskie Towarzystwo do Badań nad Rakiem Piersi zaprasza do udziału w XI Międzynarodowej Konferencji Diagnostyka i Leczenie Raka Piersi FALENTY 2017, która odbędzie się w dniach 20-22 kwietnia 2017 w Warszawie. To jedno z najważniejszych krajowych wydarzeń poświęconych wyzwaniom, jakie stoją przed specjalistami zajmującymi się diagnostyką i leczeniem chorych na raka piersi.

Podczas spotkania zaproszeni wykładowcy przedstawią najnowsze doniesienia oraz obecny stan wiedzy z zakresu terapii raka piersi. W różnorodnym programie obrad przewidziane są sesje poświęcone problemom organizacji leczenia, zagadnieniom etycznym współczesnej onkologii oraz problemom leczenia chirurgicznego, radioterapii i leczenia systemowego. Wiedzę i dyskusję uzupełniać będą zorganizowane we współpracy z International Breast Ultrasound School (IBUS) warsztaty dotyczące techniki obrazowania piersi i wykonywania biopsji podejrzanych zmian pod kontrolą obrazu.

Swój udział w naszej konferencji potwierdzili wybitni naukowcy z czołowych ośrodków naukowych z Polski i zagranicy, którzy – podobnie jak w latach ubiegłych –  korzystając z własnych doświadczeń klinicznych i bogatego zaplecza eksperckiego przygotują program spotkania. Konferencja FALENTY 2017 skierowana jest do szerokiego grona osób, które na co dzień spotykają się z problemami związanymi z diagnostyką i leczeniem nowotworów piersi: onkologów, chirurgów, radioterapeutów, kardiologów, lekarzy rodzinnych, lekarzy w trakcie wymienionych specjalizacji oraz pielęgniarek.

Szczegółowe informacje oraz rejestracja na stronie www.konferencjafalenty.pl

 

XI KONFERENCJA DIAGNOSTYKA I LECZENIE RAKA PIERSI FALENTY 2017 – PROGRAM

CZWARTEK  20 kwiecień 2017

 • 10:30 – 10:35  SESJA INAUGURACYJNA – Uroczystość otwarcia konferencji, Prof. Tadeusz Pieńkowski
 • 10:35 – 11.05  20 lat badania ATLAS / 20 years of clinical trial ATLAS,  Prof. Sir Richard Peto, Dr Christina Davies (Oxford)
 • 11:05 – 11:35  Metaanalizy dotyczące hormonalnego leczenia uzupełniającego. Early Breast Cancer Trialists’ Collaborative Group (Oxford)
 • 11:35 – 12:00  Skuteczne leczenie inhibitorami aromatazy we wczesnym raku piersi- opisy przypadków EGIS
 • 12:00 – 13:00  Przerwa obiadowa
 • 13:00 – 15:00  Sesja IA LECZENIE SYSTEMOWE (I) – Rak HER2(+), Prof. Marek Wojtukiewicz / Sesja IB KORELACJE HISTOLOGICZNO – RADIOLOGICZNE – Molekularne indeksy prognostyczne
 • 15:00 – 15:30  Przerwa
 • 15:30 – 17:00  Sesja IIA LECZENIE SYSTEMOWE (II) – Rak ER+, Dr Katarzyna Pogoda  / Sesja IIB RADYKALNE LECZENIE CHIRURGICZNE – zabiegi rekonstrukcyjne, prezentacja przypadków
 • 17:00 – 18:00  Sesja IIIA LECZENIE SYSTEMOWE (III) –  Rak triple naegative  / Sesja IIIB PROBLEMY FIZJOTERAPII U CHORYCH NA RAKA PIERSI,  Dr Hanna Tchórzewska – Korba
 • 18:00  Spotkanie grupy ekspertów – Akredytacja Ośrodków Breast Units
 • 20:00    KOLACJA

 

PIĄTEK  21 kwiecień 2017

 • 9:00 – 11:00  Sesja IV EPIDEMIOLOGIA I ORGANIZACJA, Dr Joanna Didkowska (mapy) – Badania przesiewowe – Breast Units – prezentacje ośrodków: Szczecin, Kielce, Kraków, Bydgoszcz
 • 11:00 – 11:30  Przerwa
 • 11:30 – 14:00  Sesja V SESJA HUMANISTYCZNA: problemy komunikacyjne między lekarzami onkologami a pacjentami –  Oczekiwania pacjentów – Dr Barbara Czerska – Pieńkowska, Mgr Elżbieta Pożarowska
 • 14:00 – 15:00  Przerwa obiadowa
 •  15:00 – 16:00  Sesja VIA RADIOTERAPIA  / Sesja VIB SYTUACJE SPECJALNE – Rak piersi u mężczyzn.  Dr Monika Nowaczyk – Rak piersi u kobiet w ciąży – Seksualność kobiety w chorobie nowotworowej
 • 16:00 – 18:00  Sesja VIIA KARDIOLOGIA – Kardioprotekcja, Dr Sebastian Szmit / Sesja VIIB PROBLEMY GINEKOLOGICZNE – Rak z mutacją genu BRCA1 i BRCA2 – Ochrona płodności w trakcie leczenia
 • 20:00    KOLACJA

 

SOBOTA  22 kwiecień 2017

 • 9:00 – 10:00  Sesja VIII PODSUMOWANIE  SESJI  PLAKATOWEJ
 • 10:00 – 11:00  Sesja IX LECZENIE RAKA PRZEDINWAZYJNEGO – REKOMENDACJE, STAN OBECNY – Diagnostyka obrazowa – Diagnostyka mikroskopowa – Leczenie chirurgiczne, Monika M. Nagadowska – Radioterapia
 • 11:00 – 11:20  Przerwa
 • 11:20 – 12:30  Sesja VIII LECZENIE SYSTEMOWE W ŚWIETLE KONFERENCJI  San Antonio 2016 i St. Gallen 2017
 • 12:30 – 13:30  Sesja IX – PODSUMOWANIE  KONFERENCJI  „FALENTY 2017”
 • 13:30  Zakończenie XI Konferencji Diagnostyka i leczenie raka piersi – „Falenty 2017”
 • 13:30 – 14:30   OBIAD

 

FALENTY 2017 WARSZAWA PROGRAM