WIEDZIEĆ WIĘCEJ, TO BAĆ SIĘ MNIEJ!
Więcej w blog o raku, Historie pacjentów onkologicznych
Historia zmagań z rakiem Pani Danuty z Zaolzia

Zamknij