"WIEDZIEĆ WIĘCEJ, TO BAĆ SIĘ MNIEJ!"
Więcej w blog o raku, Historie pacjentów onkologicznych

Historia zmagań z rakiem Pani Danuty z Zaolzia


Zamknij