20 maja 2017 roku odbędzie się III Warszawskie Seminarium UroRadioOnkologia – Rak Stercza. Podczas wydarzenia przewidziano wykłady, prezentacje przypadków, dyskusje okrągłego stołu oraz indywidualne spotkania z ekspertami trzech specjalności: urologii, radiologii oraz onkologii. Program tegorocznej konferencji podzielony został na trzy bloki tematyczne: rak stercza, rak nerki i rak pęcherza. W każdym przewidziano wykłady dotyczące leczenia danego schorzenia, debatę wokół konkretnego przypadku klinicznego i dyskusję ekspercką. Celem trzeciej edycji Warszawskiego Seminarium UroRadioOnkologii jest pogłębienie wiedzy urologów, radioterapeutów, nefrologów, onkologów, lekarzy rodzinnych oraz studentów medycyny dotyczącej planowania leczenia prowadzącego do poprawy przeżywalności chorych.

Przewodniczącym Komitetu Naukowego konferencji jest prof. dr hab. n. med. Piotr Radziszewski – kierownik Katedry i Kliniki Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Czynnościowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Informacje i zapisy na www.uroweb.pl.

 

III WARSZAWSKIE SEMINARIUM URORADIOONKOLOGIA – PROGRAM

 • 9:00-9:20 Wykład inauguracyjny: Genetyka dla opornych czyli rzecz o predyspozycjach do nowotworów
 • 9:20-9:40 Wykład otwierający: Immunologia nowotworów czyli rewolucja w leczeniu raka

RAK STERCZA

  • 9:40-10:00 Jak zmieniło się rozpoznawanie raka stercza w erze rezonansu magnetycznego i testów molekularnych?
  • 10:00-10:25 Debata wokół przypadku: Radioterapia vs leczenie operacyjne w nowotworach pośredniego ryzyka.

0:25-10:55 Okrągły stół: Leczenie wielodyscyplinarne nowotworów wysokiego ryzyka

 • 10:55-11:15 Stosowanie leków antyandrogenowych nowej generacji przed i po chemioterapii
 • 11:15-11:35 Przerwa
 • 11:35-12:00 Racjonalna hormonoterapia raka stercza punkt widzenia urologa, endokrynologa i kardiologa
 • 12:00-12:20 Nowości w badaniach klinicznych

 

RAK NERKI

 • 12:20-12:45 Debata wokół przypadku: nefrektomia vs leczenie nerkoszczędzające w nowotworach ograniczonych do narządu
 • 12:45-13:00 Jak zoptymalizować obserwację po leczeniu chirurgicznym raka nerki?
 • 13:00 -13:20 Rola radioterapii w kontroli przerzutów raka nerki
 • 13:20-13:35 Leczenie adjuwantowe w raku nerki
 • 13:35-13:55 Leczenie systemowe w raku nerki-podstawy molekularne i wytyczne na przyszłość
 • 13:55-14:15 Przerwa
 • 14:15-14:45 Okrągły stół: Protokoły leczenia systemowego AD 2017: możliwości i ograniczenia
 • 14:45-15:05 Nowości w badaniach klinicznych
 • 15:05-15:15 Leczenie i zapobieganie kamicy nerkowej z wykorzystaniem preparatów naturalnych

RAK PĘCHERZA

 • 15:15-15:40 Debata wokół przypadku: Screening w raku pęcherza cystoskopia vs diagnostyka molekularna
 • 15:40-16:10 Okrągły stół: postępowanie z nowotworami T1HG
 • 16:10-16:30 Leczenie dopęcherzowe w raku pęcherza moczowego – stagnacja czy postęp?
 • 16:30-16:55 Debata wokół przypadku: Chemioradioterapia vs Cystektomia u osiemdziesięciolatka
 • 16:55-17:15 Nowości w badaniach klinicznych
 • 17:15 Lunch

 

ZOBACZ: RAK STERCZA – OBJAWY NOWOTWORU