W dniach 19-20 maja 2017 roku w Warszawie odbędzie się konferencja naukowa Rak Jajnika 2017 – aspekty molekularne w nowoczesnej diagnostyce i terapii. Prof. dr hab. n. med. Cezary Szczylik i dr hab. n. med. Lubomir Bodnar serdecznie zapraszają do udziału w sympozjum, którego organizatorem jest Fundacja Onkologii Doświadczalnej i Klinicznej. Podobnie jak podczas poprzedniej edycji, omówione zostaną wybrane aspekty nowych kierunków badań nad biologią raka jajnika. Zaproszeni badacze przedstawią najnowsze wyniki badań klinicznych, które w najbliższym czasie mogą istotnie zmienić standardy leczenia tego nowotworu.

Udział w konferencji RAK JANIKA 2017 będzie okazją do dyskusji i podzielenia się obserwacjami naukowymi. Organizatorzy mają nadzieję, że spotkanie będzie doskonałym pretekstem do twórczej wymiany myśli naukowej, doświadczeń i poglądów dla wszystkich zainteresowanych tematyką raka jajnika. Za udział w Sympozjum zostaną przyznane punkty edukacyjne.

Informacje i rejestracja na stronie: www.konferencja-rakjajnika.pl

 

rak jajnika aspekty molekularne konferencja

Konferencja Rak Jajnika 2017 – aspekty molekularne w nowoczesnej diagnostyce i terapii

Dzień 1. Piątek. 19.05.2017 r.

10.30  Powitanie uczestników

Sesja I. Od rozpoznania patologicznego do terapii ukierunkowanych molekularnie raka jajnika.

10.40 Patobiologia wczesnego raka jajnika oraz rzadkich nowotworów jajnika

11.00 The European Network for Gynaecological Oncological Trial groups (ENGOT): Ongoing and future clinical studies

11.20 Przyszłość terapii ukierunkowanej molekularnie – rola medycyny spersonalizowanej

11.40 Jakie jest obecnie miejsce dla chemioterapii dootrzewnowej w raku jajnika

12.10 Stan obecny i przyszłość terapii antyangiogennych w raku jajnika

12.30 Dyskusja

12.40 Przerwa kawowa

Sesja II. Obrazowanie raka jajnika, skryning oraz terapia ukierunkowana molekularnie

13.00 Lessons from the UK Ovarian Cancer Screening Trials.

13.20 Role of the circulating tumor DNA in ovarian cancer

13.40 Zastosowanie PET-CT w diagnostyce i monitorowaniu leczenia raka jajnika

14.00 Molekularne aspekty, diagnostyka, zakres chirurgii i terapia w guzach o granicznej złośliwości

14.20 Zaburzenia naprawy DNA w raku jajnika. Rola inhibitorów PARP w raku jajnika.

14.40  Dyskusja

14.55  Obiad

Sesja III: Operować, a może leczenie systemowe?

15.40 Próby optymalizacji wyboru pierwotnej lub odroczonej operacji cytoredukcyjnej w zaawansowanym raku jajnika. Zastosowanie chemioterapii neoadjuwantowej.

16.00 Nowoczesne techniki operacyjne w raku jajnika

16.20 Immunotherapy for ovarian cancer: recent advances and perspectives

16.40 Endothelial precursor cell-based therapy to target the pathologic angiogenesis and compensate tumor hypoxia.

17.00 Leczenie nawrotu raka jajnika z wykorzystaniem leków ukierunkowanych molekularnie

17.20 Dyskusja

20.00 Uroczysta kolacja

Dzień 2. Sobota. 20.05.2017 r.

Sesja IV: Leczenie trudnych sytuacji klinicznych w raku jajnika – szukanie nowych możliwości

09.00 Zasady poradnictwa genetycznego i profilaktyki w populacji chorych na raka jajnika.

09.20 Zaburzenia funkcji p53 w raku jajnika w konstruowaniu nowych form terapii.

09.40 Zastosowanie mikromacierzy DNA w nowoczesnej klasyfikacji raka jajnika

10.00 Rola wtórnych operacji cytoredukcyjnych oraz chirurgii paliatywnej w raku jajnika

10.20 Oncofertility w nowotworach u kobiet

10.40 Dyskusja

10.50 Przerwa kawowa

Sesja V: Standardy leczenia raka jajnika

11.10 Leczenie operacyjne oraz pierwszej linii raka jajnika w zestawieniu z danymi z rejestrów NFZ

11.40  Leczenie wznowy raka jajnika w zestawieniu z danymi z rejestrów NFZ

12.00 Dyskusja

12.15 Obiad

 

KONFERENCJE ONKOLOGICZNE