Szacuje się, że statystyczna Polka ma 12-procentowe ryzyko wystąpienia u niej w ciągu życia ogniska raka piersi. Najnowsze dane pokazują, że 3-5% raków piersi związane jest z silnie udokumentowanym podłożem genetycznym. W tej grupie chorych największy odsetek stanowią pacjentki obciążone mutacją BRCA1 oraz BRCA2. U tych chorych ryzyko wystąpienia raka piersi wynosi odpowiednio 55-85% oraz 30-60%. Standardem proponowanym w tej grupie chorych powinna być mastektomia profilaktyczna z jednoczasową rekonstrukcją implantem. Dzięki takiemu rozwiązaniu redukujemy ryzyko wystąpienia raka piersi o około 95%.

Zabieg chirurgiczny, który z jednej strony odpowiada potrzebom onkologicznym, z drugiej strony stawia zarówno pacjenta, jak i chirurga w zupełnie nowej sytuacji – konieczności operowania zdrowego narządu. Taka sytuacja powoduje konieczność mentalnej zmiany w umyśle pacjenta odnośnie akceptacji końcowego efektu rekonstruowanej piersi, a jednocześnie sprawia, że każde powikłanie pooperacyjne implikuje pytanie o konieczność zabiegu, a tym samym przekłada się na stopień zadowolenia z operacji i ewentualną roszczeniowość. Tym samym, istnieje ciągłe dążenie i potrzeba do szukania technik chirurgicznych oraz rozwiązań technologicznych minimalizujących wystąpienie powikłań w tej specyficznej i wyjątkowej grupie chorych.

W USA od roku 1994 roku stosuje się ADM (acellular dermal matrix) – bezkomórkową macierz pochodzenia dermalnego, specyficzny rodzaj pokrycia tkankowego (powłoki), która stanowi świetne uzupełnienie naturalnych tkanek pacjentki. W Stanach Zjednoczonych wykonuje się rocznie kilkadziesiąt tysięcy operacji rekonstrukcyjnych piersi. ADM może stanowić naturalne przedłużenie mięśnia piersiowego większego, a tym samym naturalne pokrycie implantu.

Czym różni się powyższe rozwiązanie od dotychczas dostępnych na polskim rynku syntetycznych siatek? Macierz biologiczna ADM do zabiegów rekonstrukcji piersi to produkt w 100% biologiczny, pozyskiwany w skomplikowanym procesie przetwarzania tkanek zwierzęcych. Dzięki takiemu pochodzeniu oraz niskiej immunogenności, nie ma możliwości odrzucenia produktu przez organizm jako ciała obcego. Brak elementów syntetycznych będących podstawowym składnikiem siatek umożliwia większą elastyczność ADM oraz kształt adaptowalny do implantu oraz otaczających tkanek. Strukturalny charakter ADM praktycznie w 100% redukuje ryzyko palpacyjnego „wymacania” materiału i związanego z tym dyskomfortu. Dla chirurga użycie ADM jest stosunkowo proste technicznie oraz wysoce intuicyjne.

 

Jakie problemy rozwiązuje macierz ADM u nosicielek BRCA1/2?

Macierz biologiczna ADM (Acellular Dermal Matrix) stanowi świetne pokrycie implantu. Jako przedłużenie mięśnia piersiowego większego, redukuje ryzyko związane z częściowym umieszczeniem implantu pod skórą, pozwala uniknąć etapu wszczepiania ekspandera oraz umożliwia jednoczasową rekonstrukcję piersi przy użyciu implantu niezależnie od jego wielkości. Pacjentka poddawana jest tylko jednemu zabiegowi z mniejszym ryzykiem powikłania się piersi rekonstruowanej. Jest to ważne szczególnie u pacjentek BRCA1/2+, gdyż musimy zoperować obie piersi, co podnosi ryzyko potencjalnych powikłań.

Pełne pokrycie implantu ADM redukuje widoczność implantu, ma to szczególne znaczenie u pacjentek szczupłych, u których warstwa tkanki tłuszczowej podskórnej jest skąpa. Daje to młodej kobiecie operowanej profilaktycznie pełne uczucie komfortu zarówno w życiu codziennym, jak i w sytuacjach intymnych. Co więcej, dodatkowe pokrycie redukuje ryzyko protruzji, czyli „wypadnięcia“ implantu oraz wytworzenia przetoki skórnej. Przedłużenie mięśnia poprzez doszycie ADM zmniejsza napięcie na tkankach otaczających implant i stanowiących jego lożę. Z jednej strony prowadzi to do bardziej naturalnego wyglądu kobiecego biustu oraz minimalnej pseudoptozy odpowiedzialnej za klasyczny, anatomiczny charakter rekonstruowanej piersi. Z drugiej strony implant posiada stabilną pozycję w swojej loży, tym samym zmniejszając ryzyko rotacji lub przemieszczenia się implantu do boku.

Pokrycie bocznej powierzchni implantu najczęściej odbywa się przy użyciu zmobilizowanego mięśnia zębatego przedniego lub jego powięzi. Nadmierne napięcie tych tkanek prowadzi do spłaszczenia bocznych kwadrantów rekonstruowanej piersi. Z kolei nieostrożne preparowanie może prowadzić do podwyższonego ryzyka krwiaka, zaburzeń czucia i dolegliwości bólowych w okresie pooperacyjnym. Powyższe problemy całkowicie redukuje wszycie macierzy ADM. Dzięki tej technologii możemy skutecznie wymodelować i ograniczyć boczny kontur piersi oraz fałd podsutkowy, które stanowią kluczowe elementy estetyki rekonstruowanej piersi.

Obecnie także w Polsce pojawiła się możliwość stosowania implantów ADM. Niestety macierz biologiczna ADM do zabiegów rekonstrukcji piersi nie jest aktualnie refundowana w ramach procedur NFZ. Przystępna cena daje jednak dużą nadzieję na rutynowe stosowanie tego rozwiązania także u polskich nosicielek mutacji BRCA+. Parafrazując za słynnym polskim chirurgiem plastycznym: dekolt kobiety, jako „socjalna“ część piersi zasługuje na to, aby dbać o niego przy użyciu optymalnych rozwiązań – piękna pierś i bezpieczeństwo pacjentki to wartości bezcenne.

ZOBACZ : PORADNIK PACJENTA DOTYCZĄCY IMPLANTÓW ADM

Eksperci zajmujący się zabiegami z wykorzystaniem technologii macierzy ADM w Polsce:

 • doc. Dawid Murawa
  MEDPOLONIA POZNAŃ
  tel. 505 488 585
  dmurawa@gmail.com
 • dr n. med. Artur Bocian (www.estetykapiersi.pl)
  Klinika Chirurgii Onkologicznej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach;
  Klinika Estetyki Piersi, ul. Chęcińska 40a, 25-020 Kielce tel. 664 175 025, www.estetykapiersi.pl
  Klinika Promont Med Kielce, www.promontmed.pl
 • lek. med. Przemysław Jasnowski (www.chirurgiapiersi.pl, adres e-mail: chirurgiapiersi@gmail.com, tel. 601-541-416)
  Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Częstochowie;
  Jurajskie Centrum Onkologii Oddział Chirurgii Onkologicznej z Poddziałem Leczenia Schorzeń Piersi;
  Medyk-Centrum, Al.Wolności 34, Częstochowa Al.Wolności 34, www.medyk-centrum.pl
 • dr n. med. Daniel Maliszewski (tel. 501-784-896, adres e-mail: danielmal2@gmail.com)
  Poradnia Artvein, ul. Hynka 80, 465 Gdańsk;
  Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Korczaka Sp z o. o. w Słupsku;
  Przyszpitalna Poradnia Chorób Piersi Oddział Chirurgii Ogólnej z pododdziałem Chirurgii Onkologicznej Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie;
  Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej, Szpital Swissmed, Gdańsk;

 

WIĘCEJ NA: WWW.VIA-MED.PL

 

ADM (acellular dermal matrix) – macierz bezkomórkowa dla pacjentek, u których planowany jest zabieg rekonstrukcji piersi, autorzy:

dr n. med. Daniel Maliszewski, dr n. med. Artur Bocian, lek. med. Przemysław Jasnowski