Poprawa organizacji podstawowej opieki zdrowotnej, potrzeba wzmocnienia komunikacji w relacji pacjent-lekarz oraz zwiększenie zaangażowania lekarzy rodzinnych w opiekę nad osobami z chorobami przewlekłymi – cukrzycą, chorobami serca czy nowotworami krwi to kilka priorytetów wypracowanych przez Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce wspólnie z wiodącymi organizacjami pacjentów. Okazją do omówienia koniecznych zmian w podstawowej opiece zdrowotnej i wzmocnienia roli lekarzy rodzinnych jako przewodników w systemie ochrony zdrowia było 25-lecie powstania Kolegium i zorganizowane z tej okazji w Warszawie wspólne spotkanie z liderami organizacji pacjenckich.
 

lekarz rodzinny w profilaktyce raka

 
Mając na uwadze starzejące się społeczeństwo polskie, związany z tym problem wielochorobowości oraz coraz liczniejszą grupę pacjentów, zmagających się z chorobami przewlekłymi, Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce postanowiło wspólnie z wiodącymi organizacjami pacjentów pochylić się nad rozwiązaniami, które mogą usprawnić opiekę nad polskimi chorymi. Jednym z nich jest zwiększenie zaangażowania lekarza rodzinnego w holistyczną opiekę nad pacjentem i jego rodzinną. Lekarz rodzinny jako specjalista najbliższy pacjentowi, często bardzo dobrze znający jego rodzinę, odgrywa ogromną rolę w profilaktyce i diagnostyce wielu chorób przewlekłych, w tym także nowotworowych. Wielokrotnie podkreślają to sami specjaliści. Już sam wywiad z pacjentem, znajomość historii choroby jego rodziny mówi nam o nim bardzo dużo.

Niezwykle ważna jest też najprostsza diagnostyka, choćby badanie morfologii krwi. Dobrym przykładem jest przewlekła białaczka limfocytowa, jedna z najczęstszych białaczek wśród dorosłych, którą można wykryć właśnie na podstawie prostych badań morfologii krwi, podczas rutynowej wizyty u lekarza rodzinnego – tłumaczy dr Michał Sutkowski, rzecznik Kolegium Lekarzy Rodzinnych. –Nieprawidłowy wynik badania, w tym duża liczba limfocytów pozwala nam na wstępne rozpoznanie białaczki i skierowanie chorego do dalszej konsultacji specjalistycznej – dodaje.

Poza profilaktyką, diagnostyką i promocją zdrowego stylu życia, dużą rolą lekarza rodzinnego jest również kompleksowa opieka nad leczeniem pacjentów z wieloma chorobami przewlekłymi, w tym w dużej mierze leczenie chorób współistniejących, które mogą dodatkowo osłabiać organizm chorego. Podstawowa kontrola nad pacjentem diabetologicznym czy regularne badania morfologiczne, sprawdzające poziom limfocytów we krwi u pacjentów np. z przewlekłą białaczką limfocytową, pozwalają utrzymać prawidłowe leczenie, a czasem nawet uniknąć hospitalizacji chorego. Co więcej, w przypadku nowotworów krwi bardzo ważna jest również stała współpraca hematologa z lekarzem rodzinnym, który czuwa nad profilaktyką zakażeń, będących ogromnym zagrożeniem dla pacjentów hematoonkologicznych. Przytoczone powyżej przykłady to tylko kilka obszarów terapeutycznych, które wymagają ciągłej, holistycznej opieki ze strony lekarzy rodzinnych. Bardzo ważna jest jednak również świadomość samych pacjentów nt. roli lekarza rodzinnego w ich leczeniu.
 
dr Michał Sutkowski, rzecznik Kolegium Lekarzy Rodzinnych
 
Poprzez zawiązane wspólnie z wiodącymi polskimi organizacjami pacjentów porozumienie chcemy wzmocnić w świadomości opinii publicznej rolę jaką odgrywa lekarza rodzinny w opiece nad pacjentami z chorobami przewlekłymi. Podjęta współpraca ma służyć przede wszystkim zagwarantowaniu wysokiej jakości opieki nad pacjentem i bezpieczeństwa świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej. Dialog z organizacjami pacjentów ma nam lekarzom pomóc również lepiej wsłuchać się w potrzeby naszych pacjentów, nie tylko te medyczne, lecz również psychospołeczne czy kulturowe – tłumaczy dr Michał Sutkowski, rzecznik Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce.

Kompleksowa opieka nad pacjentami świadczona przez lekarzy rodzinnych to filary wielu nowoczesnych systemów opieki zdrowotnej w Europie. Co istotne poza szeregiem korzyści dla samego pacjenta, koordynowana opieka zdrowotna,świadczona przez lekarzy rodzinnych to rozwiązanie efektywne dla systemu ochrony zdrowia pod względem finansowym.
 

Lekarz rodzinny i jego rola w profilaktyce, diagnostyce i leczeniu chorób przewlekłych, informacja prasowa