Ruszyła polska edycja serwisu informacyjnego Oncompass, który dostarcza wiedzy na temat dostępnych na całym świecie terapii celowanych molekularnie w leczeniu raka oraz oferuje usługi wspierania lekarzy i pacjentów w podejmowaniu bardziej precyzyjnych decyzji o wyborze terapii spersonalizowanej na podstawie badań mutacji genowych w nowotworach somatycznych – w oparciu o analizę próbki tkanki guza.

Dzięki aktualizowanej na bieżąco bazie danych o prowadzonych badaniach klinicznych, zdiagnozowany pod kątem mutacji genowych pacjent onkologiczny może otrzymać informację na temat dostępności leczenia celowanego w wymiarze globalnym, z którego ma szansę odnieść korzyść terapeutyczną. Polscy onkolodzy zyskują natomiast możliwość zintegrowania diagnostyki molekularnej i terapii spersonalizowanej w ramach strategii “skrojonej na miarę” dla każdego pacjenta.

Dzięki informacjom przekazanym w postaci raportu końcowego Oncompass, lekarze mają możliwość dobrania optymalnej terapii celowanej zgodnie z najnowszymi możliwościami leczenia spersonalizowanego dla każdego pacjenta. Usługi w ramach serwisu Oncompass świadczone są dla pacjentów na zasadach komercyjnych i nie sąrefundowane. Więcej informacji na stronie www.oncompass.pl.

ONCOMPASS MEDICINE – BADANIE GENÓW U PACJENTÓW ONKOLOGICZNYCH

Badania genetyczne odgrywają współcześnie dwojaką rolę w onkologii. Po pierwsze są najlepszym sposobem na wykrycie zwiększonego ryzyka wystąpienia chorób nowotworowych uwarunkowanych genetycznie – rodzinnie (casus Angeliny Jolly, która na podstawie wyników mówiących o bardzo wysokim prawdopodobieństwie zachorowania na raka, podjęła decyzję o usunięciu piersi). Po drugie, badania wielogenowe u osób chorujących na nowotwór stanowią punkt wyjścia dla zastosowania nowoczesnych terapii spersonalizowanych (celowanych) u osób już chorujących.

W przypadku pacjentów onkologicznych przeprowadzone badania wielogenowe mają związek z możliwością zastosowania nowoczesnych metod leczenia. Chodzi o tzw. terapie spersonalizowane (leczenie celowane molekularnie). Najprościej można powiedzieć, że to badania zmierzające do dopasowania pacjenta do określonego, dostępnego leczenia.

Do najlepiej znanych badań tego typu zaliczamy testy KRAS (dla nowotworów okrężnicy) i EGFR (dla raka płuc), a także HER-2 (dla raka piersi). Badania genetyczne pozwalają na oszacowanie skuteczności (lub jej braku) dostępnego leczenia celowanego molekularnie w danym rozpoznaniu u konkretnego pacjenta.

W świecie nauk medycznych coraz więcej miejsca poświęca się wspomnianemu nowemu podejściu do pacjenta, czyli badaniom zmierzającym do dopasowania konkretnego leku do danego pacjenta. W tym przypadku niezbędne są badania obejmujących wiele genów, gdzie w pierwszej kolejności stwierdza się obecność mutacji genowych. Materiał do badań pochodzi z biopsji guza. W każdym z genów powodujących nowotwór może występować od 1 do 8 mutacji.

Co więcej, dowody naukowe wskazują, że ta sama mutacja genów może wywoływać różne rodzaje nowotworów. Co to oznacza? Np. to, że pacjentka chora na raka piersi może mieć podobny „profil” mutacji do pacjenta chorego na raka płuc i to sprawa, że jej organizm nie reaguje prawidłowo na dotychczasowy lek. Diagnostyka molekularna otwiera zupełnie nowe perspektywy dla onkologii i poszukiwań coraz bardziej spersonalizowanych terapii nowotworów złośliwych.

 

[accordion]
[acc_item title=”Leczenie celowane molekularnie ONCOMPASS:”]Przyszłością leczenia nowotworów jest terapia celowana molekularnie, czyli stosowanie leku skierowanego bezpośrednio przeciw komórce nowotworowej z określoną zmianą genetyczną. Leczenie spersonalizowane jest skuteczne, pod warunkiem, że w komórce nowotworu danego pacjenta znajduje się CEL MOLEKULARNY. Tym celem jest konkretnie zmieniony gen/białko powstałe na matrycy nieprawidłowego genu. Oznacza to, że nawet najlepszy lek i terapia celowana molekularnie nie będą skuteczne, jeśli nie znajdziemy dla nich u danego pacjenta celu molekularnego. Z tego względu niezbędnym warunkiem powodzenia terapii celowanej jest wnikliwa ocena genetyczna komórek nowotworu i określenie przewidywanej podatności pacjenta na konkretne leczenie.[/acc_item]
[/accordion]

 

DIAGNOSTYKA NOWOTWORÓW – BADANIE ONCOMPASS

Diagnostyka onkologiczna nowotworów wymaga współpracy specjalistów wielu dziedzin i zastosowania szeregu metod badawczych. Wykorzystuje się w niej techniki i systemy biochemiczne, morfologiczne, morfometryczne, cytogenetyczne i molekularne. Te ostatnie mają szczególne znaczenie –pozwalają poznać materiał genetyczny komórek nowotworowych i – tym samym – ukierunkować leczenie pacjenta nie narażając go na utratę czasu i zdrowia z powodu podejmowania z góry skazanej na niepowodzenie nieskutecznej terapii.

Dostępny w Polsce od kilku lat serwis Oncompass działa dwuetapowo: najpierw koncentruje się na wykonaniu diagnostyki wielogenowej, a następie daje unikalną informację przy użyciu narzędzi bioinformatycznych o dostępnych opcjach terapii celowanych na całym świecie skorelowanych w profilem molekularnym danego pacjenta.

Kluczem do określenia DNA komórek nowotworowych jest materiał próbki tkanki guza lub materiał z biopsji. Ten, wraz ze stosownym formularzem, wysyła się do laboratorium serwisu Oncompass. Po zakończonym badaniu pacjent oraz lekarz prowadzący otrzymują interpretację uzyskanego wyniku badania oraz Raport Końcowy, który zawiera 3 kluczowe informacje.

Pierwsza dotyczy możliwych terapii celowanych molekularnie skorelowanych z profilem genowym pacjenta, pozwalając na personalizację leczenia. Druga – bazuje wokół informacji o toczących się badaniach klinicznych w odniesieniu do zbadanego profilu molekularnego. Umożliwia to zarówno pacjentowi, jak i lekarzowi, zdobycie pełnej wiedzy o potencjalnych opcjach leczenia konkretnego przypadku. Trzecia, niekiedy najważniejsza informacja, szczególnie dla osób, które już są w trakcie leczenia, wskazuje, które cząsteczki lekowe nie są skorelowane z profilem genowym pacjenta i nie spowodują zniszczenia chorych komórek w organizmie.

 

[accordion][acc_item title=”ONCOMPASS MEDICINE”]Przez ostatnie dekady na całym świecie prowadzone były badania naukowe w onkologii, pozwalające stwierdzić nie tylko na co choruje pacjent, ale również co wywołało jego chorobę. Naukowcy mają coraz większą wiedzę, jakie uszkodzenia konkretnych genów są odpowiedzialne za określone nowotwory. Dzięki temu – na podstawie profilaktycznych badań genowych – istnieje możliwość, aby uniknąć choroby, a kiedy wiadomo jakie uszkodzenie genomu wywołało raka, zyskujemy szansę skuteczniejszego prowadzenia leczenia u wielu pacjentów. Diagnostyka molekularna to przełom w leczeniu wielu nowotworów. Serwis Oncompass Medicine łączy diagnostykę z informacją na temat możliwości zastosowania terapii celowanej w chorobie onkologicznej u konkretnego pacjenta.[/acc_item][/accordion]

 

SERWIS ONCOMPASS MEDICINE – DIAGNOSTYKA I LECZENIE MOLEKULARNE (CELOWANE)

  • Oncompass jest serwisem informacyjno-diagnostycznym, z którego korzystają pacjenci oraz ich rodziny chcąc uzyskać informacje o aktualnych możliwościach leczenia w danym rozpoznaniu nowotworowym. Lekarze onkolodzy w raporcie końcowym będącym wynikiem przeprowadzonego badania molekularnego otrzymują informację o terapiach spersonalizowanych skorelowanych w profilem molekularnym pacjenta. Usługa Oncompass świadczona jest na zasadach komercyjnych.
  • Serwis Oncompass dzięki wyspecjalizowanym narzędziom IT oraz współpracy z czołowymi na świecie ośrodkami klinicznymi oraz monitorowaniu na bieżąco przetwarzanych wyników badań naukowych wyszukuje także dostępne w danym momencie badania kliniczne, prowadzone pod kątem mutacji genowych.
  • Za pośrednictwem serwisu Oncompass.pl można przeprowadzić odpłatnie analizę 6 lub 58 genów w certyfikowanym przez Europejskie Towarzystwo Patologów ośrodku diagnostyki molekularnej – KPS Diagnostics w Budapeszcie na Węgrzech. Geny selekcjonowane są w taki sposób, aby mogły mieć możliwie największe znaczenie terapeutyczne dla pacjentów z danym rozpoznaniem nowotworowym.

 

Usługi oferowane przez serwis Oncompass są świadczone pacjentom na zasadach komercyjnych i nie są refundowane. Wykonanie pełnego panelu diagnostycznego w wersji Oncompass Full to koszt rzędu 3700 euro. Natomiast pakiet Oncompass Select kosztuje około 1500 euro.

 

KLIKNIJ OBRAZEK I ZOBACZ PRZYKŁADOWY RAPORT KOŃCOWY ONCOMPASS DOTYCZĄCY MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA TERAPII CELOWANEJ RAKA PIERSI :

serwis oncompass, rak piersi raport

 (KOPIOWANIE  RAPORTU JEST ZABRONIONE)

 

JAK SKORZYSTAĆ Z USŁUGI SERWISU ONCOMPASS?

  • Pacjent lub rodzina pacjenta powinni wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie www.oncompass.pl.
  • Po wypełnieniu formularza konsultant serwisu kontaktuje się z pacjentem lub rodziną celem doprecyzowania szczegółów związanych z korzystaniem z serwisu i przekazania informacji o sposobie wypełnienia dokumentacji, zarówno przez lekarza prowadzącego, jak i samego pacjenta.
  • Do wykonania badań diagnostyki molekularnej potrzebna jest próbka tkanki guza, która znajduje się w danym zakładzie patomorfologii.
  • Raport z badania przygotowywany jest w ciągu 20 dni roboczych.
  • Oncompass przygotowuje oddzielny raport dla lekarza prowadzącego oraz osobno dla pacjenta. Raport wskazuje nie tylko, jakie mutacje występują u danego pacjenta, ale zawiera również wykaz wszystkich dostępnych aktualnie terapii spersonalizowanych, zarówno refundowanych i nierefundowanych, które mogą mieć największe przełożenie kliniczne w leczeniu danego typu nowotworu, oraz informacje o skorelowanych pod względem mutacji genowych, globalnych badaniach klinicznych.
  • Oncompass jako jedyny serwis informacyjno-diagnostyczny oferuje specjalną usługę „Wsparcie Pacjenta”, która pomaga w skompletowaniu odpowiedniej dokumentacji medycznej oraz kontakcie pacjenta z danym ośrodkiem klinicznym prowadzącym badanie.
  • W Polsce badania mutacji wielogenowych oferuje w ramach serwisu firma Oncompass GmbH z siedzibą w Szwajcarii. Badania pokazują, że 70% pacjentów uczestniczących w dopasowanych molekularnie badaniach klinicznych odnosi korzyści i ma szanse na przedłużenie przeżycia. Badania mutacji wielogenowych nie są jeszcze standardem w diagnostyce, dlatego koszty ich przeprowadzenia ponosi pacjent. W przypadku zakwalifikowania się do badań klinicznych, pacjent ponosi wydatki związane z logistyką, natomiast terapia celowana molekularnie pokrywana jest w ramach badania klinicznego.